//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทยานาเกลือแก๊ส   
579/28 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพิชิต โรจน์วัฒนบูลย์     
14/1-2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายภาสกร ธีระวณิชตระกูล    
49/30 ถนนเนตรดี ตำบลแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนิภา ธีระวณิชตระกูล    
19 ถนนแสนสุข  ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทวนเพ็ชร ภูลพิพัฒน์    
140 ข. หมู่10 ถนนสุขุมวิท22 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศุภชัย ง้อเจริญ    
3/12-14 ถนนสุรศักดิ์3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุกิจ ตันตยานนท์    
86/8 ถนนสุรศักดิ์สงวน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวศิริวรรณ รื่นอารมณ์    
668/27 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวัยวุฒิ เสริมศักดิ์ศศิธร     
80/6 หมู่ที่ 1 ถนนสุขประยูร  ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปริวัฒน์ สุรพิพิธ     
82/39 หมู่ที่ 3 ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนิตยา กำลังดี    
165/235 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิโรจน์ ทวิวัฒน์    
456 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุธิดา รักทองสุข   
21-23 ถนนเทศบาล1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญมี สิงสู่    
855 หมู่1 ถนนเทศประสาท ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนันทพร แสวงวัฒนาทรัพย์   
133/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท เตียวเจริญ  จำกัด   
226/64 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ศรีราชาแก๊ส จำกัด   
15/58 หมู่ที่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สินทะเลแก๊ส   
203/2-3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วิศาลแก๊ส    
694/7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตหีบก๊าซ แอล พี จี 2006   
171/93-94 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญชาติ  ออกผล    
110/16  หมู่ที่ 9  ถนนเมืองใหม่ 1  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพัทยาแก๊ส   
124/53-54 หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางจุรี  กิจรานนท์   
39/4  หมู่ที่ 8   ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกฤษดา  พิมพ์ทอง   
64/35  หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวร่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจุมพล  กลิ่นกุหลาบ   
80/5  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนที  สำฤทธิ์   
148/8-9  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางพรทิพย์  ปรางจันทร์   
25/8-9  หมู่ที่ 1  ตำบลพลูตาหลวง อำแภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวรจิตร์  จิตงาม   
41/1  หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสร่ อำเภอบางเสร่  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพุสดี  พูลสุวรรณ   
19  หมู่ที่ 2  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางละมุงแก๊ส    
112 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัยนาเกลือแก๊ส    
27/8 หมู่ที่ 5  ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พนัส    
34 ซ.1 ถนนตลาดเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทยาศิริวัฒนา     
70 หมู่ที่ 7 ถนนศรีราชา-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาไม้แก้วแก๊ส    
98 หมู่ที่ 1 ถนนสาย 331 (สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา) ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยวรรณพานิช    
553/29 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล8  ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนุสิต อภิรมย์สวัสดิ์    
466/22 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุวิทย์ หาเงิน     
25/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิเชียร แก้วประเสริฐ    
585 หมู่ที่ 4 ถนนสมประยูร ตำบลท่าบุญมี อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศักรินทร์ สุวรรณ์    
36/56 หมู่ที่ 5 ถนนสาย331 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวมยุรี  สุสมบูรณ์   
263/83 หมู่ที่ 12  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางขนิษฐา หนูพันธ์    
68 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวินแก๊ส   
276/9-10 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- กิจการสโมสรหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธินสโมสรเตยงาม   
นาวิกบริการ2 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางน้ำค้าง ธรรมคงทอง    
17/11  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณนิภาแก๊ส    
536/2 หมู่ที่ 11  ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปัญญา คุ้มพราย    
48 หมู่ที่ 3 ถนนเอส-อาร์ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญช้วน เฟื่องพูนทรัพย์    
74/3 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอดิศร  อนันทคุณ    
174/6 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านจตุพร   
730/2-3  ตำบลมะขามหย่ง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม