//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรทุ่งสง   
106 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์แก๊ส   
84/2 หมู่ที่ 8  ถนนนครศรี-หัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างแสงฟ้าวัฒนา   
033  ถนนพาณิชย์สัมพันธ์  ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมยาพานิช   
2062-4  ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวุ้ง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านไทยพัฒนาพาณิชย์   
69-70  ถนนจันดี  ตำบลใสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมแก๊สนครศรีธรรมราช   
1509/29-30  ถนนยมราช  ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอนันต์  วิชชุไตรภพ   
630 หมู่ที่ 3  ถนนปากน้ำ-สิชล  ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ด.ต.นภดล  รักขพันธ์   
182  ถนนจันดี-พิปูน  ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวพรศิริ พิพัฒนาเวชกิจ   
22/5 หมู่ที่ 1  ถนนอัครวิถี  ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประสงค์  สุนทรานันทกิจ   
198/2 หมู่ที่ 1  ถนนอัครวิถี  ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส   
79/8 หมู่ที่ 1  ถนนอัครวิถี  ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิจิตร  ลิ่มกุล   
011  ถนนศรีสมบูรณ์  ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านสตาร์แก๊ส   
11/58-59 หมู่ที่ 1  ถนนกะโรม  ตำบลโพธิ์เส็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ไทยสว่างออยล์ จำกัด   
439 หมู่ที่ 1  ถนนเอเชีย  ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุนทรี  พันทวีศักดิ์   
80/38  ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระพรหมการค้า   
129/4  หมู่ที่ 3  ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเสาวภร  แซ่ใช้   
135  หมู่ที่ 1   ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสวงค์  แก้วกุล   
97  หมู่ที่ 4  ถนนเชียรใหญ่-บ่อล้อ   ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิระ รุจีรไพบูลย์   
35-37 ถนนพาณิชย์สัมพันธ์ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิเชาว์  วัฒนสุข   
84  ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุวาส  ฐิตินันทพันธุ์   
89-90 หมู่ที่ 1 ถนนศาลาน้ำ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวรัตนา ปากบ่อโค(พีทีที)   
166/1 ถนนท่าศาลา-นบพิตำ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางวาสนา  วงศ์ศิริกุล   
172 หมู่ที่ 2 ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่ ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเสกสรร  ไพบูลย์วรชาติ   
87/8 หมู่ที่ 2 ถนนภักดีราษฎร์ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุภาภรณ์  ศรีสุขใส   
733/1-2 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลบ่อยาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกฤษฎิพัทธ์  หงภัทรคีรี   
285 หมู่ที่ 1 ถนนสิชล-ท่าศาลา ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม