//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ นครราชสีมา

- อู่ ฉ.ล.การช่าง
ต่อตัวถังและพ่นสีรถยนต์
2626 ซ.18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 244049
- อู่ ช.สหมิตร
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
84 หมู่ที่ 12 ถ.รัตนภิธาน ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 01-4001814
- อู่ ชุมพลการช่าง
ซ่อมรถยนต์
302-2-3 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
- อู่ ท.การช่าง
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
226/2 ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 211030
- อู่ ป.เจริญการช่าง
ซ่อมรถยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์
329 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 242813
- อู่ พ.เพิ่มทรัพย์
ซ่อมเครื่องยนต์ เคาะพ่นสีและเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
290 หมู่ที่ 11 ถ.ทางหลวง-ชนบท ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ พรเจริญการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และซ่อมรถยนต์
193 หมู่ที่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ ส.เจริญการช่าง (ช่างหัด)
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
73 หมู่ที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-371893
- อู่ สันต์สิทธิ โคราช
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
292 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
- อู่ แสวงกลการ
ซ่อม-เคาะพ่นสีถยนต์
117 หมู่ที่ 15 ซ.บ้านหนองโพธิ์ ถ.ศรีเพชร ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ ป. เจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์
355 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
- อู่ ราชันย์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
157 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านหัวสระ ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 01-9676365
- อู่ อรชุนการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
117 หมู่ที่ 1 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 339285
- อู่เกษมยนต์
เคาะพ่นสีรถยนต์ และต่อตัวถังรถยนต์
284 หมู่ที่ 10 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่โกการช่าง
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
176 หมู่ที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-291299
- อู่ขาวการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
172/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่คองการช่าง
ซ่อมรถยนต์
306 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
- อู่เจริญการช่าง
ซ่อม เคาะ-พ่นสีรถยนต์
139 หมู่ที่ 16 ซ.ซอยเทศบาล 8 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
- อู่เฉลิมการช่าง
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
304 หมู่ที่ 13 ซ.บ้านศาลาแดง ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ชลบุรีเพ้นท์
ซ่อม และพ่นสีรถยนต์
558 หมู่ที่ 3 ซ.บ้านแชะ ถ.โชคชัย-ครบุรี ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 448331
- อู่ช่างเจียม
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
45 หมู่ที่ 15 ซ.บ้านสำคัญ ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ช่างชัยบริการ
ซ่อมรถยนต์
204 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านสระแก้ว ถ.สระแก้ว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
- อู่ช่างชัย
เคาะพ่นสีรถยนต์
172/4 ถ.30 กันยา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 271565
- อู่ช่างตุ่น
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 3 ซ.บ้านแชะ ถ.บุรีราษฎร์ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
- อู่ช่างทุย
ซ่อมรถยนต์
201 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านสระแก้ว ถ.สระแก้ว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
- อู่ช่างนวย
ซ่อมและประกอบรถอีแต๋น
61 หมู่ที่ 3 ซ.บ้านแหลมทอง ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
- อู่ช่างพันธ์
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
7 ถ.หนองขาม 4 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 461210
- อู่ช่างยาบริการ
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
32/1 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- อู่ชายการช่าง
ซ่อม-ต่อตัวถังรถบรรทุก
38 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านคลองกระบือ ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 4200202
- อู่เซี้ยบริการ
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
125 หมู่ที่ 3 ซ.บ้านโนนฝรั่ง ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 246852
- อู่แดงเซอร์วิส
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
302 หมู่ที่ 1 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-379427
- อู่แดนชัย
ซ่อมและต่อตัวถังรถบรรทุก
320 หมู่ที่ 7 ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 01-9677327
- อู่ทนงศักดิ์เซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
180 หมู่ที่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-417020
- อู่ทวีกิจการช่าง
ซ่อมรถยนต์
545 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านหัวทะเล ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 253939
- อู่ที่รัก
ซ่อมรถยนต์
358 หมู่ที่ 1 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ธงชัยเซอร์วิส
ซ่อมพ่นสีรถยนต์
2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-267331
- อู่ธนกิจการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
195 หมู่ที่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-295393
- อู่นครชัย
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
140 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 242545
- อู่นเรศยนต์
ซ่อมรถยนต์
72/17 ก หมู่ที่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-290560
- อู่บ้านญาติเจริญ
ซ่อม-พ่นสีรถยนต์
31 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านญาติเจริญ ถ.มิตรภาพ-สูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
- อู่บ้านรถยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
106 หมู่ที่ 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่บำรุงการช่าง
ซ่อมรถยนต์
6 หมู่ที่ 9 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
- อู่เบิ้มบริการ สาขา 2
เคาะ พ่นสีรถยนต์
462 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ปรเมศการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์
89 ซ.ประภาส ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- อู่ประยุทธ์
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
49 หมู่ที่ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- อู่ปักธงชัยรถยก
ซ่อมรถยนต์
165 บ้าน โคกสิลา หมู่ที่ 1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
- อู่พวงยนต์
ซ่อมรถยนต์และเคาะ-พ่นสีรถยนต์
423 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 242542
- อู่พูลพินิจรวมช่าง
ซ่อมรถยนต์ ทำท่อไอเสีย
หมู่ที่ 3 ถ.นครราชสีมา-ครบุรี ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 448133
- อู่มนัสการาจ
เคาะ พ่นสีรถยนต์
111 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านคลองบริบูรณ์ ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 01-9559787
- อู่รณวัฒน์การช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่าง ซ่อมแอร์รถยนต์
58 หมู่ที่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
- อู่ริมเซอร์วิส
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
1880 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่วรวุฒิ
ซ่อมรถยนต์
230/2 หมู่ที่ 12 ซ.หมู่บ้านบุ่ง ถ.ประชาพัฒนา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
- อู่ศรีสมบัติรุ่งเรือง
ซ่อมรถยนต์
425/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่ศักดิ์กังวาล
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
269 หมู่ที่ 1 ซ.วัดวชิรา ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- อู่สระแก้ว
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
370 หมู่ที่ 2 ถ.ตลาดแค-พิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
- อู่สวัสดิ์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
32 หมู่ที่ 9 ซ.บ้านหนองเป็ดน้ำ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-465037
- อู่สำราญ
เคาะพ่นสีรถยนต์
254/1 ซ.14 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 252051
- อู่สุรพลการช่าง
ซ่อมรถยนต์
49 หมู่ที่ 19 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-315180
- อู่อ้วนการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
269 หมู่ที่ 6 ซ.บ้านสระมโนราห์ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044 305613
- อู่อินเตอร์คาร์
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
117 หมู่ที่ 3 ถ.สิริราชธานี ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
- อู่อุดมชัย
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
201-203 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- อู่แอมเอ
เคาะพ่นสีรถยนต์
497 หมู่ที่ 4 ซ.บ้านหนองสองห้อง ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม