//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ นครศรีธรรมราช

- อู่ สุเวชย์วัฒนายนต์
ซ่อมรถยนต์
230/39 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
- อู่โกศลทุ่งสง
ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสี
52 หมู่ที่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- อู่ไก่กลการ
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
2/7 ถ.พัมนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 344444
- อู่ไข่การช่าง
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
175/58 ซ.ราชนิยม ถ.อ้อมค่ารยวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 01-9580970
- อู่จอมพิบูลย์การช่าง
ซ่อมแซม เคาะพ่นสีรถยนต์
74/1 หมู่ที่ 10 ถ.สิชล-เขาใหญ่ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- อู่จุนการช่าง
ซ่อม และพ่นสีรถยนต์
104 หมู่ที่ 2 ถ.ทุ่งสง -พระแสง ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- อู่ตาอ๊อดการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ และยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
175/72 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 311879
- อู่แต้วการช่าง
ซ่อมแซม เคาะ พ่นสีรถยนต์
75 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
- อู่ทรานส์เทคเอ็นจิเนียริ่ง
ซ่อมรถยนต์และซ่อมเครื่องยนต์
112/1 หมู่ที่ 1 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 411599
- อู่ประเสริฐยนต์
ซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์
153/128 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
- อู่ปรีชาการาจ
เคาะพ่นสีรถยนต์
445 หมู่ที่ 1 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- อู่แววการช่าง
ซ่อมแซม เคาะพ่นสีรถยนต์
3/1 ซ.ทิพย์จักษุ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
- อู่สองการยาง
ซ่อมรถยนต์
37/5 ถ.พระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
- อู่สาครยนต์
ซ่อมรถยนต์
25 หมู่ที่ 5 ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
- อู่สิชล
ต่อเรือและซ่อมเรือ
หมู่ที่ 3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- อู่สิทธิ์เซนเตอร์เซอร์วิส
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์และรถจักรยานยนต์
22/19 หมู่ที่ 12 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-529341
- อู่สุวรรณ
ซ่อมแซม เคาะ พ่นสีรถยนต์
1450/41 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-318277
- อู่หนุ่ย
เคาะ พ่นสี ซ่อมรถยนต์
203/1 ถ.พัฒนาคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-321295
- อู่อั้งเซอร์วิส
ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์
6/15 หมู่ที่ 2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
- อู่อัมพร
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
186/33 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 311296

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม