//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ ราชบุรี

- อู่ ช.รวมช่าง
ซ่อม และต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก
107 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- อู่ ช่างเต๊า บ้านโป่ง
การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์
101 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ ณรงค์ชัยการช่าง
ทำท่อไอเสียรถยนต์
121 หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- อู่ ดี
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
119/10 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ ต.มานะชัยการช่าง
ซ่อมรถยนต์
80/1 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
- อู่กิจเจริญ
ต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก
4/1 หมู่ที่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 211776
- อู่ค้ำการช่าง
ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก
92/6 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- อู่ช่างกร
ซ่อมและต่อตังถังรถยนต์โดยสาร
32/4 หมู่ที่ 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ช่างแทน
ซ่อม ต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร
13 หมู่ที่ 12 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ตุ่นเซอร์วิส
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
59/1 หมู่ที่ 9 ซ.โคกหม้อ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 201-231
- อู่แต้ฮะหลี
ต่อตัวถังรถยนต์ กลึงโลหะและเชื่อมโลหะ
132/1-4 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ไทยยนต์บ้านโป่ง
ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร
60 หมู่ที่ 12 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 01-499-8721
- อู่ธวัชการช่าง
รับจ้างซ่อมและทำสีรถยนต์
52/3 หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ประทีปมีทรัพย์
ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร
4 หมู่ที่ 11 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ประสิทธิ์ยนต์
เคาะพ่นสีรถยนต์และซ่อมเครื่องยนต์
143 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- อู่พงษ์ไพบูลย์
ต่อตัวถังรถยนต์
63 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่พลับพลา ซ่อม และพ่นสีรถยนต์
53/3 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- อู่มีเคาะพ่นสี
ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
151/4 หมู่ที่ 0 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ยงค์การช่าง
ซ่อมและต่อรถยนต์โดยสาร
3/2 หมู่ที่ 6 ซ.สันติสุข ถ.เขางู-เบิกไพร ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่ยนต์โอฬาร
ต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร และทำชิ้นส่วนรถยนต์
105 หมู่ที่ 5 ถ.ทรงพล ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 210071
- อู่ราชบุรีกาลาจ
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
198 หมู่ที่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-300220
- อู่ราชบุรีช่างยนต์
ซ่อมรถยนต์
286/9 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- อู่เรืองชัยพัฒนาการช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
11/1 หมู่ที่ 13 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่วิชัยการช่าง
ซ่อมและพ่นสีรถจักรยานยนต์
80/16 หมู่ที่ 11 ซ.ดงยาง ถ.ทรงพล ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่วิชัยการช่าง
ซ่อมรถยนต์
176 หมู่ที่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 3160470
- อู่สระกะเทียม
ซ่อม-ต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร
32/2 หมู่ที่ 2 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่เสน่ห์
ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์
63 หมู่ที่ 1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่เสริฐการาจ
ต่อตัวถังรถยนต์
57/4 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- อู่อรุณบัสบ้านโป่ง
ซ่อม-ต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร
79/3 หมู่ที่ 4 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- อู่อัมพลกิจ
ซ่อม พ่นสีรถยนต์
288/4 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม