//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ นครปฐม

- อู่ บูรณ์ชัย
เคาะ พ่นสีรถยนต์
85/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
โทรศัพท์ 254033
- อู่ ยนต์ชัย
ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์ด้วยเหล็ก
196 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ วัฒนกิจ
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
73 หมู่ที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ ส.วงศ์อักษรเซอร์วิส
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
57 หมู่ที่ 10 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
- อู่ อุ่ยฮวดหลี
ซ่อม-พ่นสีรถยนต์ และต่อตัวถังรถยนต์
107 หมู่ที่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 242077
- อู่ ฮวดการช่าง
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
227/1 หมู่ที่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 241219
- อู่-เจริญชัยการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
101 หมู่ที่ 0 ถ.กมลโกวิทย์ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ชาลีเซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
184 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ชำนาญการช่าง
เคาะ พ่นสีรถยนต์
235 หมู่ที่ 2 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ชำนาญการช่าง
ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
271/1 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่โชคพูนทรัพย์
ต่อตัวถังรถยนต์ด้วยเหล็ก และเคาะพ่นสีรถยนต์
139 หมู่ที่ 3 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ดินการช่าง
ซ่อมและประกอบตัวถังรถบรรทุก
74/2 หมู่ที่ 2 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ต่อเรือฝันอร่อย
ซ่อม-ต่อเรือ ทำเครื่องเรือน และวงกบประตูหน้าต่างไม้
82 หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 321573
- อู่นครชัยศรี
เคาะพ่นสีรถยนต์
85/1 หมู่ที่ 3 ซ.ทางหลวงซอย 2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- อู่นครปฐมการช่าง
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
135 หมู่ที่ 7 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่บุญวัฒน์
ซ่อมรถยนต์
53/1 หมู่ที่ 1 ซ.วัดลาดหญ้าอพรก ถ.เพชรเกษม ต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ประทินการช่าง
ซ่อมรถยนต์
199/1 หมู่ที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 01-9419928
- อู่มนเทียรการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
34/1 หมู่ที่ 6 ถ.เศรษฐวิถี ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่มานะยนต์ 2
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
98/4 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 034-228009
- อู่ไมค์คัลเลอร์เวิร์คส
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
111 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ยนต์ปรีชา
ซ่อมรถยนต์
889 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่รุ่งมณีเซอร์วิส
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
145/2 หมู่ที่ 4 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่เลิศศิลป์เซอร์วิส
เคาะ พ่นสีรถยนต์
386/2 หมู่ที่ 3 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่วัฒนกิจ 2
เคาะและพ่นสีรถยนต์
165/1 หมู่ที่ 3 ถ.นครปฐม-บ้านแพ้ว ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่วินวรายุส
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
260/2 หมู่ที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ศรีมงคลศิลป์
เคาะ พ่นสี และซ่อมช่วงล่างรถยนต์
19/1 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่ศิลปชัย
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
24/1 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่สหยนต์
ซ่อมรถยนต์ และอุปกรณ์ของเครื่องยนต์
153 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 242913
- อู่สุขเกษม
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
79 หมู่ที่ 16 ถ.มาลัยแมน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
- อู่สุชาติการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และซ่อมช่วงล่างรถยนต์
120 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่หน่ำฮั่วทอง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
225 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
- อู่หน่ำฮั่วทอง
ซ่อมแซม ประกอบ และดัดแปลงตัวถังรถบรรทุก
84/11 หมู่ที่ 9 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม