//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ พิษณุโลก

- อู่ พรเจริญ
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
977 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่ วีไอพี ปรีดา
ซ่อม,เคาะพ่นสีรถยนต์
9/2 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 241262
- อู่ก่อการช่าง เคาะ พ่นสีรถยนต์
895/47 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่จันทร์จิรา
ผลิตและจำหน่ายคัสซี กะบะสำหรับรถบรรทุก และรถพ่วง
61/4 หมู่ที่ 4 ถ.บึงพระจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่ฉอยบริการ
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
111 หมู่ที่ 4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่ชูเทพเซอร์วิส
ซ่อมเครื่องยนต์และทำช่วงล่างรถยนต์
81/2 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่แดงการช่าง
ซ่อม พ่นสีรถยนต์
28/53 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 251909
- อู่แดง
ซ่อมรถยนต์
242 หมู่ที่ 8 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
- อู่บูรณะยนต์
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
287/1 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 213313
- อู่ประจวบ
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 7 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่ประทีป
ซ่อมรถยนต์
34/1 หมู่ที่ 6 ซ.วัดยางเอน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่ประทุมการช่าง
ซ่อมรถยนต์
หมู่ที่ 2 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 290206
- อู่ประวิทย์ยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
308/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่ปรีดา 2
ซ่อม - เคาะพ่นสีรถยนต์
68/4 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-247878
- อู่ปัญญาเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ เช่น ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์
31/1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 252402
- อู่ไพศาลเจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
351/16 หมู่ที่ 7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่มาโนช
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
255/8 ซ.สังฆบูชา ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่มียุทธการช่าง
ซ่อมรถยนต์ กลึงและเชื่อมโลหะ
10 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-บางระกำ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 248274
- อู่ยูงทอง
ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
291 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่รวมรัตน์การช่าง
เคาะ-พ่น อบสีรถยนต์
ถ.ซอยสาธารณะ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 241416
- อู่รวมรัตน์การช่าง
ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
600/62 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่วังทองยนตรกิจ
ซ่อมรถยนต์
635 หมู่ที่ 2 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- อู่วีระการช่าง
ซ่อมรถยนต์
16 หมู่ที่ 7 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่ศรีสหวัฒน์การช่าง
เคาะ ปะผุ พ่นสีรถยนต์
ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 246949
- อู่สมนัส
ซ่อมรถบยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่สมศักดิ์การช่าง
ซ่อม,เคาะพ่นสีรถยนต์
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 244924
- อู่สะพาน 3
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
229/4 หมู่ที่ 01 ซ.บ้านสะพาน 3 ถ.สายบึงพระ-บางกระทุ่ม ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 241269
- อู่สังดียนต์
ซ่อมรถยนต์
3/2 หมู่ที่ 3 ซ.บ้านห้วยปู ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- อู่สามารถการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
410/2 หมู่ที่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-223911
- อู่สำราญ
ซ่อมรถยนต์ (ไม่ทำการพ่นสี)
223/1 หมู่ที่ 8 ถ.บ้านป่าสัก ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
- อู่สีการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
28 หมู่ที่ 5 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่สุธนการช่าง
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์,กลึง-เชื่อมโลหะทั่วไป
32/1 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านหาดใหญ่ ถ.พรหมพิราม-หนองคม ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 01-4753684
- อู่เสกสรรค์การยาง
ซ่อมและตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์
181/4 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่แสงอรุณ
ประกอบตัวถังรถบรรทุก
293/7 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่แสงอุดม
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
42/3 หมู่ที่ 8 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
- อู่อเนกเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์และอัดฉีดรถยนต์
63 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม