//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ ขอนแก่น

- อู่รุ่งเรืองการาจ
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
374 หมู่ที่ 18 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-223494
- อู่ ป.การช่าง
ซ่อมรถยนต์
480 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านหนองโก ถ.นิกรสำราญ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
- อู่ ส. เจริญการช่าง
ซ่อมรถยนต์
13 หมู่ที่ 15 ถ.บ้านเหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 01-6019892
- อู่ ส.สหายยนต์
ซ่อมรถยนต์
210/15-16 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 414113
- อู่ อ. เจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์
หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 241098
- อู่ อ.เจริญยนต์ 
เคาะพ่นสีรถยนต์
105/10 หมู่ที่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่ ช.ดวงใจ
ซ่อมรถยนต์
155 หมู่ที่ 9 ซ.บ้านแอวมอง ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 01-9641232
- อู่กฤษฎาเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
92/5 หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
- อู่กิจการยนต์
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์
64 ซ.สุภธีระ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่กิตพงษ์พันธ์
ซ่อม-พ่นสีรถยนต์
3 หมู่ที่ 14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่แก่นคูณ
ซ่อมรถยนต์
58/150 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 243120
- อู่แก่นยนต์
ซ่อมรถยนต์
227/28 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 238974
- อู่ขอนแก่นการช่าง
ซ่อมรถยนต์ (เคาะพ่นสีรถยนต์)
157/1 หมู่ที่ 3 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 344656
- อู่ขอนแก่นเจริญอะไหล่
เคาะพ่นสีรถยนต์
165 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 241372
- อู่เคี้ยงการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
138 หมู่ที่ 14 ซ.บ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 238955
- อู่เจริญพันธ์การช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
22/1-4 หมู่ที่ 14 ถ.แจ้งสนิท ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 272832
- อู่เจริญรัตน์
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
111 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
- อู่ช่างกอง
ซ่อมรถยนต์
146 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่ช่างชิต
ซ่อมรถยนต์ เคาพ่นสีรถยนต์
249 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-333869
- อู่ช่างน้อย
ซ่อมรถยนต์
128/8 ถ.พานิชย์เจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- อู่ช่างเปี๊ยก
ซ่อมรถยนต์
272 หมู่ที่ 10 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 332617
- อู่ช่างเย็น
ซ่อมรถยนต์
256 หมู่ที่ 15 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่ชาญการช่าง
ประกอบดัดแปลงสภาพรถยนต์
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่ชำนาญการช่าง
ซ่อมรถยนต์
110 หมู่ที่ 9 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 325300
- อู่ดำรงค์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
423 หมู่ที่ 11 ซ.บ้านประชานิมิตร ถ.สายขอนแก่น-กระนวน ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
- อู่ธงชัย
ซ่อมรถยนต์
หมู่ที่ 9 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
- อู่บ้านไผ่ยนต์
ซ่อมรถยต์และต่อเติม, ประกอบตัวถังรถยนต์บรรทุก ทุกชนิด
374/23 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
- อู่ปฐมการช่าง
ซ่อมรถยนต์
35/6 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 273684
- อู่ประจวบการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
78/3 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- อู่เปี๊ยกการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
37/9 หมู่ที่ 16 ถ.ศิลปสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่พนม
เคาะพ่นสีรถยนต์
11/1 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านวังหิน ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-261604
- อู่พรเทพเจริญชัย
ซ่อมรถยนต์
46/4 หมู่ที่ 16 ถ.ศิลปสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 244258
- อู่พิษณุการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 6 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
- อู่เพียงการช่าง
ซ่อมรถยนต์
626-626/1 หมู่ที่ 14 ซ.บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่ภิญโญพรสวัสดิ์
ซ่อมและประกอบตัวถังรถยนต์
260 หมู่ที่ 12 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 01-9644495
- อู่มงคลบริการ
ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
182/1 หมู่ที่ 9 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่เยี่ยมสี
เคาะพ่นสีรถยนต์
168/73 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 239237
- อู่รุ่งเรือง
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
110/6 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ ู ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
- อู่เลื่อนการช่าง
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
277 หมู่ที่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-342813
- อู่วิไลรัตน์การช่าง
ซ่อม-พ่นสีรถยนต์
208-210 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
- อู่ศักดิ์
ซ่อมรถยนต์
257 หมู่ที่ 12 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่สมคิด
ซ่อมรถยนต์
338 หมู่ที่ 10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
- อู่สมบูรณ์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
1/1 หมู่ที่ 4 ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
- อู่สินปฐมการช่าง
ซ่อมรถยนต์
109 ซ.พจนา ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 245747
- อู่สีดาการช่าง
ซ่อมรถยนต์
336 หมู่ที่ 2 ซ.บ้านหนองกุง ถ.มิตราพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่สุพลชัย
ซ่อมรถยนต์
48 หมู่ที่ 2 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
- อู่สุวิทย์เซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
202 หมู่ที่ 4 ซ.บ้านโคกสูง ถ.เหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
- อู่อลงกต
ซ่อมรถยนต์
165/29 หมู่ที่ 2 ซ.นครศรี 2 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 226517
- อู่อาทิตย์ออโต้เพ้นท์
ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์
479 หมู่ที่ 6 ซ.บ้านหนองโก ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-252457

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม