//

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ สุโขทัย

- อู่ ท.รวมช่าง
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
16 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่ พี.เอส.การช่าง
ซ่อมแซมรถยนต์
86/1 หมู่ที่ 5 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
- อู่จักรพันธ์
เคาะพ่นสีรถยนต์
190/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
- อู่เจริญยนต์
ทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถจักรยานยนต์ , ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ
682 หมู่ที่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
- อู่ช่างไก่
ซ่อมแซมรถยนต์
78/3 หมู่ที่ 3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
- อู่ช่างไก่
ซ่อม และต่อตัวถังรถยนต์
219/4 หมู่ที่ 5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
- อู่ช่างแขก
ซ่อมแซมรถยนต์
หมู่ที่ 1 ถ.สุโขทัย-ศรีสำโรง ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่ช่างแขก
ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์และเคาะพ่นสี
206/4 หมู่ที่ 2 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 055-642340
- อู่ช่างจ๊อด
ซ่อมแซมรถยนต์
456/1 หมู่ที่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
- อู่ช่างญัติ
ซ่อมแซมรถยนต์
20/8 ซ.2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- อู่ช่างดำ
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
470/2 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
- อู่ช่างต๋อง
ซ่อมแซมรถยนต์
36 หมู่ที่ 4 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- อู่ช่างเนา
ซ่อมแซมรถยนต์ , ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
121 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
- อู่ช่างบัติ
เคาะพ่นสีรถยนต์
275/3 หมู่ที่ 2 ซ.3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่ช่างเปีย
ซ่อมแซมรถยนต์
52/1 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- อู่ช่างเปีย
ซ่อมแซมรถยนต์
108/3 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่ช่างยศ
ซ่อมแซมรถยนต์
20/9 ซ.2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- อู่ช่างใหญ่
ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์
157 หมู่ที่ 01 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 01-6046242
- อู่ช่างเอฟ
ซ่อมเครื่องยนต์,ช่วงล่างรถยนต์ และทำท่อไอเสีย
หมู่ที่ 2 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- อู่ชำนาญการช่าง
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
116/5 หมู่ที่ 1 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
- อู่แดงการช่าง
เคาะและพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 6 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
- อู่นพพนธ์การช่าง
ซ่อมแซมรถยนต์ , ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
203/4 หมู่ที่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่เปรมเจริญ
เคาะพ่นสีรถยนต์
199/3 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
- อู่เพชรเกษมการช่าง
ซ่อมแซมรถยนต์ , ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
276/8 หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
- อู่ฟ้าประธานเซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
13/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 055-632712
- อู่มิตรการช่าง
ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์
34/8 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 055-611491-2
- อู่ยุพยงค์การช่าง
ดัดแปลง ซ่อมต่อตัวถังรถยนต์
หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่สมการช่าง
ซ่อมแซมรถยนต์
151/3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่สมประสงค์การยนต์
ซ่อมแซมรถยนต์
78/20 หมู่ที่ 7 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่สมหมายเซอวิส
ซ่อมแซ่มรถยนต์
266 หมู่ที่ 11 ถ.ศรีสัชนาลัย-แพร่ ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
- อู่สมัยกลกิจ
การซ่อมแซมรถยนต์ และเคาะพ่นสี
99 หมู่ที่ 12 ถ.สุโขทัย - บางระกำ ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่สอาดการช่าง
ซ่อมแซมรถยนต์, ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
81/7 หมู่ที่ 4 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- อู่สีสำราญ
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
208 หมู่ที่ 2 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
- อู่เสวกเซอร์วิส
ซ่อมแซมรถยนต์, ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
286 หมู่ที่ 9 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
- อู่อาจารย์ทิน
เคาะพ่นสีรถยนต์
1/4 หมู่ที่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ 610295

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม