//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ ตาก

- อู่จรัญการช่าง
ซ่อมพ่นสีรถยนต์
194 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
โทรศัพท์ 055-512126
- อู่ช่างเปี๊ยก
ซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
34/63 ถ.แม่สอด-แม่ตาว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
- อู่ต้อมเจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์
3/4 ถ.ไทยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
- อู่ทวีชัย
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
73/1 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
- อู่นครปฐมการช่าง 2
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
157 หมู่ที่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
- อู่นิมิตรยนต์ตาก
ซ่อมรถยนต์
63/3 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
โทรศัพท์ 511846
- อู่ประเสริฐการช่าง
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
276 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
โทรศัพท์ 512461
- อู่ปัญญา
เคาะ - พ่นสีรถยนต์
2/10 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
โทรศัพท์ 532079,533730
- อู่เลี้ยงการช่าง
ซ่อมรถยนต์และผลิตส่วนประกอบของรถยนต์
2/45 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 
โทรศัพท์ 511170
- อู่วังแดงการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
7/6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
- อู่สุรินทร์การช่าง
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
โฉนดเลขที่ 10429 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
- อู่หมื่นการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
52 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม