//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ นครสวรรค์

- อู่ เจริญโชค
เคาะพ่นสีรถยนต์
1035/4 หมู่ที่ 10 ซ.มาตุลี 25 ถ.มาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ ซี ที ทรัค
ซ่อมและประกอบตัวถังรถบรรทุก
29/5 หมู่ที่ 1 ถ.นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ ศรีสวัสดิ์
ซ่อมรถยนต์,ผลิตเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เช่น ปั้นจั่น
69 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ โอ่งการช่าง
ซ่อมรถยนต์และเครื่องยนต์
484/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 
- อู่ วรัญชัย
เคาะพ่นสีรถยนต์
118/57 หมู่ที่ 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ อ.เลิศทรัพย์
เคาะ - พ่นสีรถยนต์
223 หมู่ที่ 8 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่กรณ์การาจ
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
18/12 หมู่ที่ 11 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 01-962510
- อู่เจ้าสัว
เคาะพ่นสีรถยนต์
9/1 หมู่ที่ 9 ถ.รังสิโนทัย ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ชออนัน การาจ
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
ช.53/257 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 312708
- อู่ช่างแดง
ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์
26/38 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 056-222160
- อู่ช่างประจักษ์
ซ่อมรถยนต์
1253/1 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ช่างหนุ่ย
ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
ง.65/46 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ซีทีทรัค
ซ่อมแซมและต่อตัวถังรถบรรทุก,รถพ่วง
89 หมู่ที่ 1 ถ.นครสวรรค์-เก้าเลี้ยว ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่ฐนกรรุ่งเรือง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์และรถบรรทุก
97 หมู่ที่ 1 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่อู๊ดการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์ และซ่อมรถยนต์
147 หมู่ที่ 3 ถ.สายนครสวรรค์-ชุมแสง ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
- อู่ดีเจริญเซอร์วิส
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
16/1 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านไร่ปลายนา ถ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 264035
- อู่ทันจิตต์
ต่อตัวถังรถยนต์โดยสารและซ่อมรถยนต์
259 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 222797
- อู่เนี้ยวกลการ
ซ่อมรถยนต์บรรทุก
หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 255834
- อู่พนมการ์ราจ
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
5/4 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์-บ้านแก่ง (กม.7) ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 01-4743462
- อู่ยาวเซอร์วิส
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
ง 33/55 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 056-226957
- อู่รุ่งรัตน์
เคาะพ่นสีรถยนต์
431,433 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
- อู่ศุภชัยรุ่งเรืองการช่าง
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
646 หมู่ที่ 7 ถ.ลาดยาว-วังม้า ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
- อู่สิทธิโชค
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
312/11 ซ.วิไลสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่สิทธิโชค
เคาะพ่นสีรถยนต์
462/15 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
- อู่เสริมการช่าง
ต่อตัวถังรถบรรทุก
671 หมู่ที่ 10 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 0212953
- อู่เอเซีย (เฮง)
ซ่อมรถยนต์, เคาะพ่นสีรถยนต์, ต่อตัวถังรถยนต์
59/5 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม