//

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ ศรีสะเกษ

- อู่ ต.ศรีทองยานยนต์
ซ่อมรถยนต์
67 หมู่ที่ 13 ถ.ราษีไศล-มหาชนะชัย ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 04-5682384
- อู่ พี พี
เคาะพ่นสีรถยนต์
97/2 หมู่ที่ 12 ถ.กันทรลักษ์-เขาพระวิหาร ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่กล้วยการช่าง
ซ่อมรถยนต์
ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่เจ้าเมืองขุน สาขา 2
ซ่อมรถยนต์
26 หมู่ที่ 2 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ชัยเจริญ
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
141 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ชัยยาเซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
114 หมู่ที่ 14 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ช่างโต้ง
ซ่อมรถยนต์
117/2 หมู่ที่ 5 ถ.ราษฎร์สามัคคี ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ช่างเทพพนม
ซ่อมรถยนต์
102 หมู่ที่ 13 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ช่างวัฒน์
ซ่อมรถยนต์บรรทุก
98 หมู่ที่ 14 ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ซุปเปอร์คาร์
ซ่อมรถยนต์
163 หมู่ที่ 2 ถ.ขุนหาญ - โพธิ์กระสังข์ ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ตุ้มบริการ
เคาะพ่นสีรถยนต์
586/1 หมู่ที่ 1 ถ.กันทรลักษ์-เขาะพระวิหาร ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ทวีการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
39 หมู่ที่ 11 ถ.กันทรลักษ์-เขาพระวิหาร ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่เทียนการช่าง
ซ่อมรถยนต์
24/1 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 045-616714
- อู่ธีระโชติ
ซ่อมรถยนต์
46/3 ถ.ศรีสะเกษ-อุบลฯ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 09-5782322
- อู่น้อยการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่บัวจูม
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
255 หมู่ที่ 7 ถ.ราชการรถไฟใต้ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
- อู่บุญศิริ
ซ่อมรถยนต์
551 หมู่ที่ 7 ซ.คงคารัตน์ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 691461
- อู่บุ๋มการช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
171 หมู่ที่ 10 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ประภาส
เคาะพ่นสีรถยนต์บรรทุก
149 หมู่ที่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 01-718-4565
- อู่ผลการช่าง
ซ่อมรถยนต์
1540/45 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่เพื่อนยนต์
เคาะพ่นสีรถยนต์
262 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ยนต์ไพศาล
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
259/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ยานแก้วเซอร์วิส
ซ่อมเครื่องรถยนต์
59/7 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีศะเกษ-กันทรารมย์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ราชา
ซ่อมรถยนต์
499 หมู่ที่ 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่วัลลภการช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
469 หมู่ที่ 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 045-633303
- อู่ศรีเคนชัย
ซ่อมรถยนต์และปะยางรถยนต์
521/1 หมู่ที่ 2 ถ.รัชประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
- อู่ศรีอุทัย
ซ่อมรถยนต์
44/1 ถ.ศรีสะเกษ-จันทรลักษณ์ ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่สมพรการช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
51 หมู่ที่ 4 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่สหายยนต์
ซ่อมรถยนต์
281 หมู่ที่ 11 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่สิริยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องล่าง
2 หมู่ที่ 2 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
- อู่สุขเกษม
เคาะพ่นสีรถยนต์
109 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่สุพรรณเซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
28 หมู่ที่ 12 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 045-692250
- อู่แสงเจริญการช่าง
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
424 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่แสงไพบูลย์
ซ่อมรถยนต์
60 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีสะเกษ-รัตนบุรี ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
- อู่โหมง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
52 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
- อู่อี๊ดการช่าง
ซ่อมรถยนต์
144 หมู่ที่ 4 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 01-3216241

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม