//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ เชียงราย

- อู่ เจ.พี.เซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่าง
23 หมู่ที่ 12 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
โทรศัพท์ 053-774075
- อู่ ต.รุ่งเรือง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
162/1 หมู่ที่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 772081
- อู่ ส.ประดิษฐ์ยนต์
ซ่อมรถยนต์
212 หมู่ที่ 26 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 718858
- อู่ ส.ยนต์ชัยออโตแอร์
ซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- อู่ก้าวหน้า
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
120 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- อู่เกษม
เคาะพ่นสีรถยนต์
53 หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- อู่ช่างนรินทร์ อุปมาณ
ซ่อมรถยนต์ กลึงเชื่อมโลหะทั่วไป
224 หมู่ที่ 4 ถ.สายพาน-ป่าแดด ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
- อู่ตี๋ใหญ่การาจ
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
616 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- อู่น้อยการช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
36 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1233 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 746949
- อู่บุญเลิศ
เคาะพ่นสีรถยนต์
78 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- อู่บูรณ์จูนนิ่ง
ซ่อมเครื่องยนต์
22/8 หมู่ที่ 19 ถ.เกาะทอง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- อู่พรยานยนต์
ซ่อมรถยนต์
29 หมู่ที่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 775024
- อู่มงคล
ซ่อมรถยนต์ กลึงและเชื่อมโลหะทั่วไป
112/1 หมู่ที่ 6 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 713629
- อู่สี ร.ชำนาญช่าง
เคาะพ่นสีรถยนต์
239 หมู่ที่ 8 ซ.ดอยสะเก็น ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- อู่สีพายัพ
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
53/7 หมู่ที่ 17 ซ.ร่วมใจ ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 715374
- อู่สีสหมิตร
เคาะพ่นสีรถยนต์
403 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- อู่เอเซีย
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
116/4 หมู่ที่ 19 ถ.สันติ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม