//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ เชียงใหม่

- อู่ ซี เอ็ม ออโต้
ศูนย์บริการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
111 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
- อู่ ดี พี
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
370 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- อู่ นายการช่าง
ซ่อมรถยนต์-เคาะพ่นสี
8/8 หมู่ที่ 02 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 384514
- อู่ บี เอ็ม ที เซอร์วิส
ซ่อมเครื่องยนต์ และต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก
80/1 หมู่ที่ 7 ถ.โชตนา ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 471051
- อู่ เอ อาร์ บอดี้ช็อพ
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
12/1 ถ.บ้านแพะ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 308269
- อู่ บุญส่งเสริมการช่าง
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
27/1 หมู่ที่ 1 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- อู่ ป.เจริญยนต์
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
103 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
801130
- อู่ วิเศษพงษ์
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- อู่ แอโช๊คอัพ
ซ่อมรถยนต์,เปลี่ยนยาง
335/12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- อู่เกรียงไกรกลการ
ซ่อมรถยนต์
72/2 หมู่ที่ 3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ชม.-ลป. ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 244599
- อู่เก้าการช่าง
ซ่อมรถยนต์
20 ถ.อัฎษาธร ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 252118
- อู่จำลองกลการ
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
132 หมู่ที่ 15 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- อู่เชียงใหม่-ลำพูนบริการ
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
16 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 321073
- อู่ซิมการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์
หมู่ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
- อู่ณรงค์บริการ
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
171 หมู่ที่ 4 ซ.10 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- อู่น้อง 4-WD หัวฉีดเทอร์โบ
ซ่อมรถยนต์
286 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- อู่น้องบริการ
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
76 หมู่ที่ 2 ถ.เกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 816875
- อู่นัมเบอร์วัน เซอร์วิส
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
227 หมู่ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- อู่นิวศรีสำอางค์
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
165/2 หมู่ที่ 1 ซ.ฤกษ์เกษม 2 ถ.มหิดล  ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- อู่บรรจงการช่าง
ซ่อมรถยนต์
105/1 หมู่ที่ 3 ถ.สันป่าตอง-แม่วาง ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 830032
- อู่ประยูรการช่าง
ซ่อมรถยนต์
21/6 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 844628
- อู่ประสิทธิ์ยนต์
ซ่อมรถยนต์ 
206 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
- อู่มังกรการช่าง
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
370 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- อู่วรพงศ์
ต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก
227 หมู่ที่ 1 ซ.ฤกษ์เกษม ซอย 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์สายอ้อมเมือง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 246971
- อู่วิชกลการ
ซ่อมรถยนต์
52 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 321761
- อู่สมคิดการช่าง
เคาะ-พ่นสีรถยต์
93 หมู่ที่ 8 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- อู่สมัย
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
136 หมู่ที่ 04 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 321033
- อู่สมานการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
86 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 244559
- อู่สุเทพยนต์
ซ่อมรถยนต์
61/6 ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- อู่หมื่นการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ 60 คัน/ปี
87/3   หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 338707
- อู่ใหญ่การช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์งรถยนต์
140 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
- อู่อ้วนกลการ
เคาะ-พ่นสีรถยนต์
225 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 241612
- อู่อำนวยการช่าง
ซ่อมรถยนต์
8/1 หมู่ที่ 6 ถ.สันกำแพง-ดอนจั่น ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- อู่อินตา
เคาะพ่นสีรถยนต์
68 หมู่ที่ 8 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- อู่ไฮเวย์บริการ
ซ่อมรถยนต์
123/5 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-247789

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม