//

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ อุดรธานี

- อู่ ช.การช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
98/1 หมู่ที่ 4 ถ.อุดร-สกลนคร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 246452
- อู่ ซี เจ ออโต้เซอร์วิส
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
150/6 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ ต.เจริญบอดี้เซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
74/1 หมู่ที่ 4 ซ.บ้านนา ถ.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 01-9652573
- อู่ ตี๋ เซ็นเตอร์เซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
89 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านบงคำ ถ.อุดรธานี-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ ท.ไทยศิลป์
เคาะพ่นสีรถยนต์
379 หมู่ที่ 4 ซ.บ้านวาปี ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 331640
- อู่ ป.เจริญยนต์
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
23 หมู่ที่ 9 ถ.อุดรธานี-หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ พีเจ การาจ
ซ่อมเคาะ พ่นสีรถยนต์
576 หมู่ที่ 4 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ ส.เจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์
153 หมู่ที่ 13 ซ.บ้านหนองเม็ก ถ.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
- อู่ ส.พัฒนายนต์
ซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต์,เคาะพ่นสีรถยนต์
42 บ้านไชยวาน หมู่ที่ 11 ถ.ไชยวาน-ศรีธาตุ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
- อู่ แอร์บรัช
เคาะพ่นสีรถจักรยานยนตรถยนต์และซ่อมเครื่องยนต์
2/1 บ.หนองเหล็ก 1 หมู่ที่ 9 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ ก.เจริญทรัพย์
ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
128 หมู่ที่ 4 ซ.บ้านดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่กองเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์, เครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
149/15 หมู่ที่ 1 ซ.สำราญพัฒนา 2 ถ.หนองบัว ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 246915
- อู่การ์จเซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
174/1 หมู่ที่ 12 ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่เคนเจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์
184 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
- อู่จรัสแสง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
16 หมู่ที่ 13 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
- อู่จันทร์เจริญยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์, ช่วงล่างรถยนต์, กลึง, เชื่อมและทำท่อไอเสีย
173/19 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านนาดี ถ.อุดรธานี-เลย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ช่างน้อยเจริญเซอร์วิส
ซ่อม,เคาะพ่นสีรถยนต์
457 หมู่ที่ 3 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ช่างน้อย
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
103/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ช่างหนึ่ง
เคาะพ่นสีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต์
103/1 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านหนองสร้างคำ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 01-9542008
- อู่โชคเจริญเซอร์วิส
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
167/29 หมู่ที่ 8 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่โชคดีเซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
175 หมู่ที่ 2 ซ.บ้านดงลิง ถ.อุดรธานี-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่โชครุ่งเรืองการช่าง
ซ่อมเครื่องรถยนต์
310 หมู่ที่ 3 ซ.บ้านผือ ถ.พลับผือ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
- อู่ตั้มแทรกเตอร์
ซ่อมรถยนต์
660/2 หมู่ที่ 1 ซ.รจนา 2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ติ๋วการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
60 บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 ถ.ทางเข้ากุดล ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ทองทวีทรัพย์
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
92 หมู่ที่ 15 ถ.อุดร-หนองบังลำภู ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
- อู่ธนาทรัพย์
ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
339 หมู่ที่ 12 ซ.บ้านไทยสมุทร ถ.อุดร-กุดจับ ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 245-255
- อู่นรินทร์
ซ่อม และเคาะ-พ่นสีรถยนต์
85 หมู่ที่ 7 ถ.อุดรธานี-สกลนคร ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 01-9643230
- อู่ไนท์สตาร์
ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
151 หมู่ที่ 2 ซ.บ้านหนองตูม ถ.รอบเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ประจักษ์ยนต์ 2
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
โฉนดเลขที่ 1038-1041 หมู่ที่ 1 ซ.ขันติรักษ์ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ประจักษ์ยนต์
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
325/23 หมู่ที่ 1 ซ.ขันติรักษ์ ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ประสิทธิ์เจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ประสิทธิ์เซอร์วิส
อู่ซ่อมรถยนต์และเครื่องยนต์
179/4 หมู่ที่ 7 ซ.น้ำทิพย์ ถ.อุดร - หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ปรีชา เซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
310 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านบ่อน้ำ ถ.อุดรธานี - หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่เปา
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
120/1 หมู่ที่ 2 ซ.ซอย 6 ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่พรรัก
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
26/6 หมู่ที่ 2 ซ.บ้านม่วงซอย 7 ถ.ประชาสันติ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่เพชรเจริญยนต์
เคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 1 ถ.เชียงยืน-กุดจับ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่มณี เจริญเซอร์วิส
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
24 หมู่ที่ 10 ซ.บ้านกลิ้งคำ ถ.ดงเค็ง - บ้านตาด ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่มันนี่ย์เจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 6 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
- อู่ย่านางการช่าง
ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ซ่อมช่วงล่างและซ่อมรถยนต์
100 หมู่ที่ 8 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
- อู่รุ่งเรืองยนตรการ
ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
231/1 หมู่ที่ 6 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 322789
- อู่รุ่งเรืองรวมช่าง
ซ่อมตัวถังรถยนต์รถบรรทุก รถพ่วงและซ่อมช่วงล่างรถยนต์
153/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่เล็กเจริญการช่าง
ซ่อมรถยนต์
75 หมู่ที่ 7 ถ.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
- อู่เล็กทวีทรัพย์
เคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 4 ถ.บ้านเลื่อม-เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่วิชัยการาจ
เคาะพ่นสีรถยนต์
116 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านบ่อน้ำ ถ.- ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ศักดิ์สุเมธ
ซ่อมรถยนต์
41/11 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านดงอุดม ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่ศิลป์ชัยบ้านโป่ง
ซ่อมและต่อตัวถังรถยนต์
122/1 หมู่ที่ 4 ถ.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ 222204
- อู่สมคิดการช่าง
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
312 หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
- อู่สมจิตรการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
หมู่ที่ 4 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่สมบัติเคาะพ่นสีรถยนต์
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
20 หมู่ที่ 8 ถ.เพ็ญ-บ้านด่าน ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
- อู่สวนการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
272 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
- อู่สันติ
เคาะ พ่นสีรถยนต์
338/9 หมู่ที่ 14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่หนองไฮ
ซ่อมรถยนต์
9/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่หนุ่มเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
458/4 หมู่ที่ 1 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่หนุ่มบริการ
เคาะพ่นสีรถยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์
133 หมู่ที่ 1 ซ.ธรรมสถิต ถ.มิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่หาว เซอร์วิส
เคาะพ่นสีรถยนต์
235 หมู่ที่ 4 ถ.บ้านเลื่อม-เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่อริยะการช่าง
ประกอบและซ่อมแซมรถบรรทุกเพื่อการเกษตร
98 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านท่าไฮ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
- อู่เอกภพ
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
34/5 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- อู่โอชิน
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
64/2 หมู่ที่ 6 ซ.บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |จำนวนการดูหน้าเว็บรวม