//

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ อุบลราชธานี

- อู่ ก.แก้วการช่าง
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
907 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 311289, 311694
- อู่ ช.ชัยการช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
72/1 หมู่ที่ 6 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่ ช.รุ่งเรือง
ซ่อมรถยนต์
หมู่ที่ 11 ถ.อุบลฯ-ตาลสุม ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 396147
- อู่ ต. การช่าง
ซ่อม เคาะ พ่นสี
13 หมู่ที่ 0 ซ.พโลชัย9 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่ บ.การช่าง
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์
79 หมู่ที่ 17 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่ ส.คมสันต์ยนต์
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
80 หมู่ที่ 11 ซ.สวัสดีคำอ้อม ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 311928
- อู่ ส.ไพบูลย์
ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์บรรทุก รถพ่วง และต่อตัวถัง
86 หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- อู่ พี.ที การาจ
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์-ล้างอัดฉีดรถยนต์
150/1 ถ.อุบลฯ-ตระการฯ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 242297
- อู่เกียรติเจริญการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์
119 หมู่ที่ 18 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- อู่ขันชัยการช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
2 ถ.นิคมสายกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่โชคมงคลชัย
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
309 หมู่ที่ 2 ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- อู่ติ๋งการช่าง
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
469 หมู่ที่ 1 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่ตึ๋งการช่าง
ซ่อม-เคาะพ่นสี รถยนต์
469 หมู่ที่ 1 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่ธงชัยออโต้คาร์
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
148 หมู่ที่ 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-314943
- อู่บุญมีช่างยนต์
ซ่อมรถยนต์
303 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 242036
- อู่ประเสริฐการช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
15/1 ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่ปรีชาเซอร์วิส 2
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
144 หมู่ที่ 11 ถ.โคตรสบาย ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่พรเจริญ
ประกอบ ดัดแปลง ตกแต่ง และชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ช้อปเปอร์
43 ถ.นิคมสายกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่พลังชัยเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
โฉนดดินเลขที่20658 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่พิเชษฐ์
ซ่อมรถยนต์
หมู่ที่ 7 ถ.อรุณปรุะเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
- อู่มิตรภาพ 2
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
222/1 หมู่ที่ 15 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่รติการช่าง
ซ่อมรถยนต์
274 หมู่ที่ 12 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่วิจิตร 2
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
366 หมู่ที่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
- อู่วิเชียรการช่าง
ซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วงและรถแทรกเตอร์
106 หมู่ที่ 9 ถ.สายเลี่ยงเมือง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- อู่วิโรจน์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
หมู่ที่ 4 ถ.ตระการฯ-ศรีเมืองใหม่ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
- อู่สมบัติยนต์
ซ่อมแซม เคาะ-พ่นสี รถยนต์
531 หมู่ที่ 4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
- อู่สมพงษ์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
1 หมู่ที่ 11 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 267271
- อู่สมหมายเดช
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
376 หมู่ที่ 10 ซ.สีห์พนม ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่สยามคาร์แคร์
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
95 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 242534
- อู่สรสิทธิ์
ซ่อม- เคาะพ่นสีรถยนต์ และทำท่อไอเสีย
121 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่สองพี่น้อง
ซ่อมรถยนต์
325 หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 312641
- อู่สีรุ่งเรือง
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
215 หมู่ที่ 1 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 01-9550449
- อู่สุชาติเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
365 หมู่ที่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-268334
- อู่สุนทรยนต์เซอร์วิส
ซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์
23 หมู่ที่ 13 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
- อู่แสนเจริญ
เคาะพ่นสีรถยนต์
210 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่ไสว - ปรีชาเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
160 ถ.นิคมสายกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่อนุชัยเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
2 ซ.เลี่ยงเมือง7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่อาทิตย์การช่าง
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
99 หมู่ที่ 13 ซ.บ้านห้วยไผ่ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-268360
- อู่อำนวย
เคาะพ่นสีรถยนต์
4 ซ.เลี่ยงเมือง 3 ถ.เลื่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- อู่เอกชัยการช่าง
ซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์
538 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-243540
- อู่เอกพงษ์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
6/1 ซ.พโลชัย 9 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม