//

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อู่ซ่อมรถ เพชรบูรณ์

- อู่ ช. รวมช่าง
ซ่อมรถยนต์ และเครื่องยนต์
33/5 หมู่ที่ 5 ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- อู่ ช.เจริญกลการนาเฉลียง
ซ่อมรถยนต์
515/1 หมู่ที่ 9 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ ท.รุ่งเรืองการาจ
เคาะพ่นสีรถยนต์
125 หมู่ที่ 10 ถ.วิเชียรบุรี-โคกปรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 791090
- อู่ ป.รวมช่าง
เคาะ พ่นสีรถยนต์
156 หมู่ที่ 9 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ พงษ์พันธ์การช่าง
ซ่อมรถยนต์
93 หมู่ที่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ จ.การช่าง
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
9/9 หมู่ที่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-721753
- อู่ขจรการช่าง
ซ่อมช่วงล่างและกระบะรถบรรทุก
24 หมู่ที่ 7 ถ.วิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่จงรักษ์การช่าง
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
9/22 หมู่ที่ 2 ซ.5 ถ.พระพุทธบาท ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่เจริญยนต์
ซ่อมรถยนต์
139/1 หมู่ที่ 13 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-750371
- อู่ช่างกมล
ซ่อมรถยนต์
105/2 หมู่ที่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
- อู่ช่างจำรัส
ซ่อมรถยนต์
78 หมู่ที่ 5 ถ.เลย-หล่มสัก ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
- อู่ช่างชายสักแห้ง
ซ่อมรถบรรทุก
11 หมู่ที่ 5 ถ.วิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ช่างท้วม
ซ่อมรถยนต์
36/9 หมู่ที่ 2 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ช่างพร
ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
36/8 หมู่ที่ 2 ถ.นารีพัฒนา ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 741287
- อู่ช่างแมน
ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์
36/6 ถ.นารีพัฒนา ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่เชื่อมการช่าง
ซ่อมรถยนต์
35 หมู่ที่ 8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ธวัชยนต์
ซ่อมรถยนต์
12 หมู่ที่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- อู่น้องใหม่เจริญทรัพย์
การซ่อมแซมและเคาะพ่นสีรถยนต์
202 หมู่ที่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
- อู่นารายณ์วิศวะ
ซ่อม-พ่นสีรถยนต์
1104 หมู่ที่ 4 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
- อู่เบญจรงค์การช่าง
เคาะ พ่นสีรถยนต์
111 หมู่ที่ 11 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ประจักษ์เซอร์วิส
ซ่อมเครื่องยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์
9/4 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรบูรณ์-ชอนไพร ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่แผนการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์
12/2 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ยนต์สมบูรณ์
ซ่อมรถยนต์
94 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- อู่ยิ่งเจริญการช่าง
เคาะ พ่นสีรถยนต์
227 หมู่ที่ 9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
- อู่ไร่เหนือ
ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์
21 หมู่ที่ 3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่วันชัย
ซ่อมรถสิบล้อ
3 หมู่ที่ 3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- อู่ศรีชลการช่าง
เคาะ พ่นสีรถยนต์
123 หมู่ที่ 16 ถ.หล่มสัก-พิษณุโลก ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- อู่สมบัติการช่าง
ซ่อมรถยนต์
3 หมู่ที่ 12 ถ.หล่มสัก-ชุมแพ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- อู่สมหมายเซอร์วิส
ซ่อมรถยนต์
หมู่ที่ 1 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- อู่สุทินการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์และพ่นสีรถยนต์
115 หมู่ที่ 3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
- อู่เสมียนการช่าง
ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์
201 หมู่ที่ 12 ถ.รพช.หนองไผ่-บ้านไร่ ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- อู่โสภณการช่าง
ซ่อมรถยนต์และเครื่องยนต์
52/1 หมู่ที่ 10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 07-0021464
- อู่เอกชัย
ซ่อมรถยนต์
127/1 หมู่ที่ 2 ซ.เทศบาล 20 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

| อู่ซ่อมรถกรุงเทพฯ | อู่ซ่อมรถกระบี่ | อู่ซ่อมรถกาญจนบุรี | อู่ซ่อมรถกาฬสินธุ์ | อู่ซ่อมรถกำแพงเพชร |
| อู่ซ่อมรถขอนแก่น | อู่ซ่อมรถจันทบุรี | อู่ซ่อมรถฉะเชิงเทรา |
| อู่ซ่อมรถชลบุรี | อู่ซ่อมรถชัยนาท | อู่ซ่อมรถชัยภูมิ | อู่ซ่อมรถชุมพร | อู่ซ่อมรถเชียงราย | อู่ซ่อมรถเชียงใหม่ |
| อู่ซ่อมรถตรัง | อู่ซ่อมรถตราด | อู่ซ่อมรถตาก |
| อู่ซ่อมรถนครนายก | อู่ซ่อมรถนครปฐม | อู่ซ่อมรถนครพนม | อู่ซ่อมรถนครราชสีมา | อู่ซ่อมรถนครศรีธรรมราช | อู่ซ่อมรถนครสวรรค์ | อู่ซ่อมรถนนทบุรี | อู่ซ่อมรถนราธิวาส | อู่ซ่อมรถน่าน |
| อู่ซ่อมรถบุรีรัมย์ |
| อู่ซ่อมรถปทุมธานี | อู่ซ่อมรถประจวบคีรีขันธ์ | อู่ซ่อมรถปราจีนบุรี | อู่ซ่อมรถปัตตานี |
| อู่ซ่อมรถพระนครศรีอยุธยา | อู่ซ่อมรถพะเยา | อู่ซ่อมรถพังงา | อู่ซ่อมรถพัทลุง | อู่ซ่อมรถพิจิตร | อู่ซ่อมรถพิษณุโลก | อู่ซ่อมรถเพชรบุรี | อู่ซ่อมรถเพชรบูรณ์ | อู่ซ่อมรถแพร่ |
| อู่ซ่อมรถภูเก็ต |
| อู่ซ่อมรถมหาสารคาม | อู่ซ่อมรถมุกดาหาร | อู่ซ่อมรถแม่ฮ่องสอน |
| อู่ซ่อมรถยโสธร | อู่ซ่อมรถยะลา |
| อู่ซ่อมรถร้อยเอ็ด | อู่ซ่อมรถระนอง | อู่ซ่อมรถระยอง | อู่ซ่อมรถราชบุรี |
| อู่ซ่อมรถลพบุรี | อู่ซ่อมรถลำปาง | อู่ซ่อมรถลำพูน | อู่ซ่อมรถเลย |
| อู่ซ่อมรถศรีสะเกษ |
| อู่ซ่อมรถสกลนคร | อู่ซ่อมรถสงขลา | อู่ซ่อมรถสตูล | อู่ซ่อมรถสมุทรปราการ | อู่ซ่อมรถสมุทรสงคราม | อู่ซ่อมรถสมุทรสาคร | อู่ซ่อมรถสระแก้ว | อู่ซ่อมรถสระบุรี | อู่ซ่อมรถสิงห์บุรี | อู่ซ่อมรถสุโขทัย | อู่ซ่อมรถสุพรรณบุรี | อู่ซ่อมรถสุราษฎร์ธานี | อู่ซ่อมรถสุรินทร์ |
| อู่ซ่อมรถหนองคาย | อู่ซ่อมรถหนองบัวลำภู |
| อู่ซ่อมรถอ่างทอง | อู่ซ่อมรถอำนาจเจริญ | อู่ซ่อมรถอุดรธานี | อู่ซ่อมรถอุตรดิตถ์ | อู่ซ่อมรถอุทัยธานี | อู่ซ่อมรถอุบลราชธานี |จำนวนการดูหน้าเว็บรวม