//

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก เชียงใหม่

- หจก. บางจากดอยเต่า
ถนนสายแม่ตืน-ฮอด ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ 50260    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 95    
- สก. นิคมนาคอเรือ
ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด เชียงใหม่ 50240    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ฮอด
ถนนสายฮอด-ดอยเต่า (ทางหลวงหมายเลข 1103) ตำบลหางดง อำเภอฮอด เชียงใหม่ 50240    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บจก. เพิ่มพูลปิโตรเลียม (9999)
ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด (108) ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ 50160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee, Green Serve, Green Wash    
- บางจาก - ดอยหล่อ
ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. สันป่าตอง
ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. แม่แจ่ม
ถนนสุดสนิท ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. หางดง (สาขา 1)
ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. หางดง
ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สก. โคนมผาตั้ง
ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. สันกำแพง
ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - สารภี
ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee, ATM    
- สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - มหิดล
ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee    
- บางจาก - เจริญเมือง
ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - ราชเชียงแสน
ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee, Green Serve, Green Wash    
- สกก. ดอยสะเก็ด (2)
ถนนรพช.แม่ก๊ะ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- บจก. สุวรรณก้าวหน้า
ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - คลองชลประทาน
ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Wash    
- หจก. นิยลักษณ์ ปิโตรเลียม
ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. หลุยส์ เซอร์วิส
ถนนสายดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ดอยสะเก็ดพัฒนา
ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ดอยสะเก็ด (1)
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Serve, Green Wash    
- บางจาก - แม่ริม
ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee, Green Wash    
- สกก. นิคมสันทราย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - ริมใต้
ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Wash    
- บจก. กรกาลันต์ปิโตรเลียม
ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สก. ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่
ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. จ.ชัญญาออยล์
ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
- สกก. พร้าว จำกัด
ถนนปิงโค้ง-พร้าว ตำบลเวียง อำเภอพร้าว เชียงใหม่ 50190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ตวงเงินตวงทอง
ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ 50170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. บ้านท่าบริการ
ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ 50320    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 95    
- สก. ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง
ตำบลม่อนเปิ่น อำเภอฝาง เชียงใหม่ 50110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม