//

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก ปทุมธานี

- บจก. บ่อน้ำมัน
ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต (คลองหกวาล่างเหนือ) อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ลำลูกกา
ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- บางจาก - บางพูน 2
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, NGV
- หจก. บุญคุ้มออยล์ บริการ (1993)
ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - ชวนชื่น
ถนนสายปทุมธานี-บางคูวัด ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Green Wash, Green Tyre Express, ATM    
- บจก. ลิ้มเจริญผล
ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- บจก. ร่ำรวย ปิโตรเลียม
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee, ATM    
- บางจาก - สวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน
ถนนสายรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจากInthanin Coffee, Green Serve, Green Wash, ATM    
- บางจาก - พัฒนสัมพันธ์
ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Serve, Green Wash, Green Tyre Express    
- หจก. ส.แก้วจินดาลักษณ์
ถนนสายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - พหลโยธิน กม.38
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Premio, Green Serve, Green Wash, Mini Big C, ATM   
- หจก. พี.ดี. ปิโตรเลียม
ถนนสายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ลาดหลุมแก้วพัฒนา
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. คลองหลวง
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สก. เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- หจก. สหรุ่งเรืองออยล์
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- สกก. สามโคก
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- หจก. สัมฤทธิ์ออยล์
ถนนสายรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ทวีวัตร์เซอร์วิส
ถนนสายสามโคก-เสนา ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - นวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, NGV    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- สก. การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. คลองหลวง (สาขา 1)
ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ช.รุ่งรัตน์บริการ
ถนนสายมีนบุรี-ลำลูกกา-หนองแค ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี 12170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส
  

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม