//

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก อุดรธานี

- สกก. โนนสะอาด (สาขาตลาดกลาง)
ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี 41240    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. โนนสะอาด
ถนนสายมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี 41240    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. หนองวัวซอ
ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 41220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- หจก. บุญเอ็ง
ถนนสายกุมภวาปี-ศรีธาตุ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 41110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
- สกก. วังสามหมอ (สาขา 1)
ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี 41280    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. วังสามหมอ
ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี 41280    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
- สกก. ปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น
ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 41360    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สก. นิคมฯเชียงพิณ
ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. เมืองอุดรธานี (สาขาศรีสมพร)
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บจก. เพิ่มคูณ
ถนนสายอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ธุระทอง
ถนนสายกุดจับ-ทุ่งตาลเลียน (หมายเลข 2263) ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ อุดรธานี 41250    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. กุดจับ
ถนนสายอุดร-กุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ อุดรธานี 41250    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
- บางจาก - สนามบินอุดรธานี
ถนนสายอุดร-เลย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee, Green Serve, ATM    
- บจก. บีเอ็นจี
ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เมืองอุดรธานี (สาขาเชียงยืน)
ถนนสายบ้านเลื่อม-เชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บจก. สิริกาญจน์ปิโตรเลียม
ถนนถนนเลี่ยงเมือง ตรงข้ามการเคหะชุมชนอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee, Green Serve, ATM    
- สกก. ไชยวาน
ถนนหมู่บ้านค่ายเสรี ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน อุดรธานี 41290    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บจก. การปิโตรเลี่ยม อุดร
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เมืองหนองหาน
ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บจก. ศรีธนเทพ
ถนนสายอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. น้ำโสม
ถนนบ้านเจริญสุข ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม อุดรธานี 41210    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ทุ่งฝน
ถนนหนองเม็ก-บ้านดุง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน อุดรธานี 41310    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91    
- สกก. อำเภอเพ็ญ (สาขา 1)
ถนนสุ่มเส้า-นาข่า ตำบลสุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. อำเภอเพ็ญ
ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. บ้านดุง
ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี 41190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. สร้างคอม
ถนนสายเพ็ญ-สร้างคอม ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม อุดรธานี 41260    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91    

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม