//

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก สกลนคร

- สกก. กุดบาก
ถนนคำเพิ่ม-กุดบาก ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก สกลนคร 47180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สก. นิคมน้ำอูน
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน สกลนคร 47270    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ส่องดาว
ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว สกลนคร 47190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สก. โคนมวาริชภูมิ
ถนนบ้านป่าโจด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ สกลนคร 47150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. วาริชภูมิ
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ สกลนคร 47150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. นิวแสงดาว
ถนนสายอุดร-สกลนคร ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บจก. บางจากภูพาน
ถนนสายสกล-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. สว่างแดนดิน
ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เมืองสกลนคร จำกัด สาขาโคกศรีสุพรรณ
ถนนโคกศรีสุพรรณ-นาแก ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. พังโคน จำกัด 1
ถนนสกล-อุดร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน สกลนคร 47160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เมืองสกลนคร
ถนนสายสกล-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. พังโคน
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน สกลนคร 47160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ทรัพย์ศิริออยล์
ถนนสกล-อุดร ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- หจก. อาร์.อี.ออยล์
ถนนสายสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- สกก. เขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่
ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม สกลนคร 47220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. พรรณานิคม
ถนนพรรณา-อากาศ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม สกลนคร 47130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เจริญศิลป์
ถนนสายสนามชัย-นาบัว ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ สกลนคร 47110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. วานรนิวาส (สาขาสาม)
ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร 47120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- หจก. ส.วิคุณชัยบริการ
ถนนสายวานรนิวาส-อากาศอำนวย ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส สกลนคร 47120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. วานรนิวาส
ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส สกลนคร 47120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. วานรนิวาส (สาขาตลาดกลาง)
ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส สกลนคร 47120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. อากาศอำนวย
ถนนสายอากาศ-พรรณนา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย สกลนคร 47170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. นิรมิตร บริการ
ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า สกลนคร 47250    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม