//

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก นครราชสีมา

- สกก. นิคมฯ ลำตะคอง
ถนนหนองคุ้มท่ามะปรางค์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- หจก. ชำนาญปิโตรเลียม
ถนนสายสระบุรี-นครราชสีมา (2) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95
ร้านค้าในเครือ: ATM    
- หจก. น้ำค้างออยล์ปิโตรเลียม
ถนนสายสระบุรี-นครราชสีมา (2) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - ลาดบัวขาว
ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30340    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก    
- บจก. อัมพรปิโตรเลียม
ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- บางจาก - สูงเนิน 2
ถนนมิตรภาพ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee, ATM    
- สกก. ลำพระเพลิง
ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 30150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. สูงเนิน
ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ครบุรี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี นครราชสีมา 30250    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - สูงเนิน
ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee, ATM    
- สกก. สารภีโชคชัย
ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ขามทะเลสอ
ถนนสายโคกกรวด-หนองสวง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Serve, Green Wash    
- บางจาก - ปักธงชัย-นครราชสีมา
ถนนสายกบินทร์-นครราชสีมา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เสิงสาง
ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา 30330    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- บางจาก - สืบศิริ
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee, Green Serve    
- สกก. หนองบุนนาก
ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา 30410    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. 7 ก้าว
ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Serve, Green Wash    
- ชุมนุมสกก. นครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee, Green Serve, Green Wash    
- สกก. ด่านขุนทด
ถนนทางหลวงสาย 2148 ด่านขุนทด-หนองสรวง อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
- สกก. โนนไทย
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย นครราชสีมา 30220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. จักราช
ตำบลจักราช อำเภอจักราช นครราชสีมา 30230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. โนนสูง
ถนนมิตรภาพโนนสูง ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง นครราชสีมา 30160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ห้วยแถลง
ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา 30240    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. พิมาย
ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ขามสะแกแสง (สาขาตลาดกลาง)
ถนนหนองหัวพาน-บ้านหญ้าคา ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. คงสามัคคี
ถนนสายเมืองคง-บ้านวัด ตำบลเมืองคง อำเภอคง นครราชสีมา 30260    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. โนนแดง
ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง นครราชสีมา 30360    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง นครราชสีมา 30270    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. บัวใหญ่
ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา 30120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
- หจก. เล้งเซงฮวด ปิโตรเลียม
ถนนสายบัวใหญ่-ชัยภูมิ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา 30120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ประทาย
ถนนสายประทาย-ชุมพวง ตำบลประทาย อำเภอประทาย นครราชสีมา 30180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม