//

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก นครสวรรค์

- สกก. ตากฟ้า
ถนนสายตากฟ้า-ท่าตะโก ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์ 60190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. พยุหะคีรี
ถนนพหลโยธิน ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- สกก. ไพศาลี
ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี นครสวรรค์ 60220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- บางจาก - ไพศาลี
ถนนสายอินทร์บุรี-เขาทราย (11) ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี นครสวรรค์ 60220    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
- สกก. ท่าตะโกพัฒนา
ถนนสายท่าตะโก-หนองบัว ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ 60160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. โกรกพระ สาขา 2
ถนนนครสวรรค์-โกรกพระ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. โกรกพระ สาขา 5
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. โกรกพระ
ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ 60170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - บึงบอระเพ็ด
ถนนสายนครสวรรค์-ชุมแสง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ลาดยาว
ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ 60150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. เมืองนครสวรรค์
ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- สกก. เมืองนครสวรรค์ (สาขาหนองเบน)
ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ปฏิรูปที่ดินหนองบัว
ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ 60110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. แม่เปิน
ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ 60150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. แก้วศิริ ปิโตรเลี่ยม
ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. แสงสุวรรณปิโตรเลียม
ถนนสายอินทร์บุรี-เขาทราย ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ 60110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เก้าเลี้ยว
ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- สกก. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ 60150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ชุมแสง
ถนนแสงสวรรค์เหนือ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ 60120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee    
- สกก. บรรพตพิสัย
ถนนหนองสังข์-บรรพตพิสัย ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ชลกรปิโตรเลียม
ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม