//

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก สุรินทร์

- สกก. นิคมปราสาท
ตำบลปรือ อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ปราสาท
ถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม กม.25-26 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. กาบเชิง
ถนนสายสุรินทร์-ช่องงอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง สุรินทร์ 32210    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ปราสาททองปิโตรเลียม
ตำบลตานี อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee, Green Serve, ATM    
- สกก. กาบเชิง สาขา 1
ถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง สุรินทร์ 32210    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. น้ำมันสุรินทร์
ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ธนโรจนินทร์
ถนนสายสุรินทร์-สังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ สุรินทร์ 32150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. สังขะ
ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ สุรินทร์ 32150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ศีขรภูมิ
ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ชุมพลบุรี
ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. เพื่อการตลาด(สกต. สุรินทร์)
ถนนทางหลวง 2081 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
- หจก. เจริญผลปิโตรเลียมสุรินทร์
ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ลำดวน (สาขา 1)
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ลำดวน
ถนนสายสุรินทร์-สังขะ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน สุรินทร์ 32000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. สนม
ตำบลสนม อำเภอสนม สุรินทร์ 32160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูม 2
ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม สุรินทร์ 32120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ท่าตูม
ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม สุรินทร์ 32120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. บุรีรัมย์สุกัญญา
ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ปฏิรูปที่ดินท่าตูม 1
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม สุรินทร์ 32120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. รัตนบุรี
ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์ 32130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. บัวเชด
ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด สุรินทร์ 32230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. สำโรงทาบ
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ สุรินทร์ 32170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. จอมพระ
ถนนเทศบาล ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. รัตนบุรี (สาขา 1)
ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์ 32130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. สนม (ตลาดกลาง)
ถนนสายศรีขรภูมิ-รัตนบุรี ตำบลหัวงัว อำเภอสนม สุรินทร์ 32160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91    

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม