//

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

รายชื่อปั๊มน้ำมันบางจาก ขอนแก่น

- สกก. แวงน้อย
ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น 40230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ป.เจริญรัตน์ (2535)
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล ขอนแก่น 40120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Inthanin Coffee, Green Serve, ATM    
- สกก. แวงน้อย (สาขาก้านเหลือง)
ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย ขอนแก่น 40230    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. เมืองพล
ถนนเพลินจิตต์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล ขอนแก่น 40120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. เมืองพล จำกัด สาขา 1
ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล ขอนแก่น 40120    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. หนองสองห้อง
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น 40190    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Serve    
- สกก. แวงใหญ่
ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น 40330    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. โนนศิลา
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น 40110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. เปือยน้อย
ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น 40340    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- หจก. ทวีจิตต์ออยล์
ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 40110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. ชนบท
ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท ขอนแก่น 40180    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: Green Serve    
- กลุ่มเกษตรกรทำนาแคนเหนือ
ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 40110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. บ้านไผ่
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น 40110    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. มัญจาคีรี
ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น 40160    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. ชุมแพ
ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ ขอนแก่น 40130    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. พระยืน
ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน ขอนแก่น 40320    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. หนองเรือ
ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น 40210    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. บ้านฝาง
ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น 40270    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - ขอนแก่น 2
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee    
- บางจาก - บายพาส-ขอนแก่น
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- หจก. ขอนแก่นไตรเจริญ (1994)
ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- หจก. ขอนแก่นไตรเจริญ(1994)2
ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91    
- บางจาก - สวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ขอนแก่น
ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- บางจาก - ขอนแก่น
ถนนสายขอนแก่น-บ้านไผ่ (มิตรภาพ) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E85, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
ร้านค้าในเครือ: ใบจาก, Inthanin Coffee, ATM    
- สกก. ภูเวียง
ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น 40150    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สก. โคนมขอนแก่น
ถนนสายมิตรภาพ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. น้ำพอง (สาขาบ้านขาม)
ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 40140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. หนองหวาย (สาขาท่ากระเสริม)
ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 40140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี        
- สกก. อุบลรัตน์
ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. น้ำพอง (สาขาหนองกุง)
ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 40140    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95    
- สกก. น้ำพอง (สาขาสะอาด)
ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 40310    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91        
- สกก. กระนวน (สาขาตลาดกลาง)
ถนนทางหลวงหมายเลข 2110 (สายกระนวน-กาฬสินธุ์) ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน ขอนแก่น 40170    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95        
- สกก. เขาสวนกวาง
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280    
ชนิดน้ำมันที่จำหน่าย: ซูเปอร์เพาเวอร์ดี, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ 91

ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | กำแพงเพชร | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคเหนือ
| เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออก
| ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคตะวันตก
| ตาก | ราชบุรี | กาญจนบุรี | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
ปั๊มน้ำมันบางจาก ภาคใต้
| นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม