//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ้ก  กระสอบพลาสติกขนาดใหญ่ 
โทร: 0-2909-1450-5 
- บริษัท ดีไอซี คัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์สี และสารให้สี สำหรับชิ้นส่วน พลาสติกที่ใช้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
โทร: 02 529-2200-2 
- บจก. โอ แอนด์ ซี พลาสติก 
ประเภทอุตสาหกรรม: พลาสติกสำหรับบรรจุ 
โทร: 0-2529-1192-3 
- บจก. โฮเอ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ถุงพลาสติกและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 
โทร: 0-2909-1986, 0-2909-1463 
- บจก. มิตานิ (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: วาล์วสเปร์ยพลาสติก 
โทร: 0-2529-3551 
- บจก. เฉียน จั่น ซิน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติก 
โทร: 02 909-0228 
- บจก. โตมิ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ของเด็กเล่นพลาสติก กล้องถ่ายรูปและอื่นๆ 
โทร: 0-2529-0680-4 
- บจก. ไดนิชิ คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมสีเม็ดพลาสติก 
โทร: 02 529-2709-12 
- บจก. ทาคาฮาตะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-1076, 0-2529-0238 
- บจก. นวนครพลาสติก 
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัวแทนจำหน่ายอะคิลิค แผ่น พีวีซี ขึ้นรูป 
โทร: 0-2909-0935-7

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม