//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. แม่พิมพ์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
โทร: 0-2520-4600 
- บจก. โอตะเซมิซึ คานางาตะ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ 
โทร: 0-2909-1294  
- บจก. เคียวโด ได-เวอร์ค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์โลหะ 
โทร: 0-2529-0942-6 
- บจก. ฟูจิคูระ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์การซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
โทร: 02 529-2717-20, 02 909-2115-17 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม