//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555 (Thailand Engineering Expo 2012)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  งานวิศวกรรมแห่งชาติปีนี้มีกำหนดจัดในวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2555 ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพลังการแข่งขันให้ประเทศไทยด้วยความท้าทายทางด้านวิศวกรรม” ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
ในปีนี้ วสท. มีความมุ่งมั่นที่จะจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติให้เป็นงานนิทรรศการด้านวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุด ด้วยการนำเสนอข้อมูลและความรู้ด้านต่างๆ ผ่านนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมมากถึง 9 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก Energy saving ในด้านวิศวกรรม ต่างๆ และ Green Engineering ซึ่งเป็นวิศวกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิศวกรรมในด้านการรับมือและป้องกันภัยพิบัติ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งการแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การประหยัดพลังงาน โดยจะยังให้ความสำคัญกับการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที่จะมาร่วมวงเสวนา ประชุมวิชาการ รวมถึงสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอีกนับร้อยหัวข้อ โดยเฉพาะปีนี้หัวข้อที่กำลังเป็นที่น่าจับตาก็คือ เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเตรียมตัวรับมือ ด้วยความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้ง 25 แห่ง งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทย พร้อมทั้งต่อยอดการพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรมให้เติบโตยิ่งขึ้น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม