วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. โนเบิ้ล อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบอิเล็คโทรนิคส์/เครื่องวัดระดับไฟฟ้า  
โทร: 0-2529-1446-8, 0-2909-5031-4 
- บจก. บี.ไอ.เอส. ฟาสเทนเนอร์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: สกรูและน็อต 
โทร: 02 529-0387 
- บจก. ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์, มอเตอร์, ลูกปืน 
โทร: 0-2529-2420-5  
- บจก. ไทย โฮคูโตะ พรีซิชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: พูเล่, อะไหล่เครื่องซักผ้า, งานกลึงอื่นๆ 
โทร: 0-2529-1078-9, 0-2520-4447 
- บจก. ซี.อี.เอส. ซิสเต็ม 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ แผงวงจรไฟฟ้า 
โทร: 02 529-4445-6 
- บจก. โรม อินทิเกรเต็ค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)   
ประเภทอุตสาหกรรม: -
โทร: 0-2909-7100 
- บจก. โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค Lead Frame Mold & Die Parts 
โทร: 0-2908-7271-5 
- บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2529-5222 
- บจก. มหาจักรไฟฟ้าสากล 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
โทร: 0-2529-0955-6, 0-2909-2466-8
- บจก. เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2529-0388, 0-2529-3510-7 
- บจก. เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2909-0909 
- บจก. แอ็ดวานซ์ คอนเซ็บ เพ็นติ้ง 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โทร: 02 529-4319-20 
- บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์ (ชิป แทนทาลั่ม) 
โทร: 0-2529-2470 
- บจก. เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย 
ประเภทอุตสาหกรรม: โทรศัพท์ และโทรสาร 
โทร: 0-2831-6200  
- บจก. โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย 
ประเภทอุตสาหกรรม: หัวเชื่อม หัวตัดและอุปกรณ์ชิ้นส่วน ตู้เชื่อม 
โทร: 0-2529-2130-1, 0-2909-4163-5 
- บจก. มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: สวิตซ์สำหรับอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-2323-6, 0-2909-2007-9
- บจก. มิซึกิ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่วีดีโอ ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอล 
โทร: 0-2529-0756-62 
- บจก. มานิคา-ไทย คอร์ปอเรชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
โทร: 0-2529-1764-9
- บจก. ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค 
โทร: 0-2909-0255-65
- บจก. ยูไอ พริซิสชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า 
โทร: 02 975-9692-3, 02 520-3905-6 
- บจก. โกลาง 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนนาฬิกา 
โทร: 0-2520-4747, 0-2520-4749-53
- บจก. เคอีดับบลิว (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-0542-4
- บจก. เคดีเค-ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปลั๊กไฟฟ้าสำเร็จรูป 
โทร: 0-2529-1794-9, 0-2529-1800
- บจก. เจวีซี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องรับโทรทัศน์สี และผลิตภัณฑ์ Professional 
โทร: 02 529-2105-09, 02 909-4501-3
- บจก. แซมโบ ชินโด (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่แอร์ 
โทร: 0-2529-3326-9 
- บจก. โซดิก (ประเทศไทย)
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องจักรตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า (ใช้คอมพิวเตอร์) 
โทร: 0-2529-2450-5
- บจก. เนลสัน อินดัสทรี่ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เม็ดพลาสติก พีวีซี,สายไฟฟ้าทองแดง เคลือบดีบุก 
โทร: 0-2529-2781, 0-2529-4684 
- บจก. เบลตัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อิเล็คทรอนิคส์ และ คอมพิวเตอร์  
โทร: 02 529-7300
- บจก. สแตท ชิปแพ็ค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผงวงจรรวม (อีเล็คโทรนิค) 
โทร: 0-2529-8000
- บจก. สลิค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบสินค้าประเภทขาตั้งกล้องถ่ายรูปและวีดีโอ, คันเบ็ด 
โทร: 0-2529-1868-9
- บจก. ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: โครงทีวี,เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน 
โทร: 0-2909-5572-5 
- บจก. ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น. (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนโลหะที่มีความละเอียดสูง 
โทร: 0-2529-0965-6
- บจก. ไซโก้ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: นาฬิการแขวน, และอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป 
โทร: 0-2529-2162 
- บจก. ไดโกกุ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ 
โทร: 02 909-7112-3
- บจก. ไทย เอฟ ดี อีเลคทริค 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในพาหนะ และเครื่องยนต์ 
โทร: 0-2909-0320-5  
- บจก. ไทย เทค มัตสึดะ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องมือแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-3306-11 
- บจก. กันไซ เฟลท์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนประเภทฉนวนใช้กับส่วนประกอบของเครื่องไฟฟ้า 
โทร: 0-2529-1907-12, 0-2909-0915 
- บจก. คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: หัวฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นงานอิเล็กทรอนิค และรถยนต์ 
โทร: 0-2529-6074-75
- บจก. จักรยานสยามอุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่จักรยาน 
โทร: 0-2529-1342, 0-2529-1344
- บจก. ชิน-เอ็ดสุ แมกเนติกส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: กลไก Voice Coil 
โทร: 0-2529-6231, 0-2520-4291-9
- บจก. ซัมไฮเทคส์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติกชุบโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ 
โทร: 0-2529-0928-30 
- บจก. ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ 
โทร: 0-2529-1510-2, 0-2529-0667-8 
- บจก. ดีเอ็มซี คอร์ป (154) 
ประเภทอุตสาหกรรม: จานรับสัญญาณดาวเทียม 
โทร: 0-2909-5118-9 
- บจก. ดีดีเค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ข้อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
โทร: 02 529-1428, 02 909-0490 
- บจก. นัลโก (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดครีบสำหรับตู้เย็น 
โทร: 0-2529-3173-6, 0-2909-5810-3 
- บจก. นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังสูง ชิ้นส่วนโลหะ ชุบโลหะ 
โทร: 0-2529-0968-70 
- บจก. พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: คอยล์,อุปกรณ์ทำความเย็น, เทอร์โมสตาร์ด 
โทร: 0-2909-5710-8  
- บจก. พานาโซนิค อีเล็คทริคเวอร์ค (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องเป่าผม,เครื่องนวดไฟฟ้า, แปรงสีฟัน 
โทร: 0-2529-1671-3 

7 ความคิดเห็น:

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (UMS) เป็นผู้นำเข้าระบบสแกนลายนิ้วมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี (VIRDI) และระบบกล้องวงจรปิด
( SONY: ญี่ปุ่น , HONEYWELL : อเมริกา , CAMLUX : เกาหลี , DALI : ใต้หวัน) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ( PINETRON : เกาหลี , INDIGO : เกาหลี , HONEYWELL : อเมริกา , DALI : ใต้หวัน) ระบบกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย ( HONEYWELL : อเมริกา ) และ ระบบ VIDEO DOOR PHONE ( COMMAX : เกาหลี ) รวมถึงสินค้าในหมวดของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
126/64 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (เอก)
0811522979
eakkaruk_a@hotmail.com
http://www.upmastersolution.com/

บจ.จัดหางานสยามรัฐภูมิ โฮลดิ้ง
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
รับบริการทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน ขยายเล่มพาสปอร์ต
ขอโควตา ย้ายนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน
ให้นายจ้างและผู้ประกอบการที่มีแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว
โทร.094-065-8915,087-072-8288
www.rattapum.com
e-mail:rattapumholding@gmail.com

เรียน ฝ่ายจัดซื้อ / ผู้จัดการ
บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด
เลขที่ 45 กรุงเทพกรีฑา 33 แยก 3-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
บริการตรวจเช็คและติดตั้งต่อเติมงานระบบดับเพลิงและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด ดังต่อไปนี้
Fire Alarm System
Fire Sprinkler
Fire Pump
Fire Hose
Fire Extinguisher
Fire Emergency Light
Fire Exit Light
ติดต่อสอบถามมาได้ที่ฝ่ายขาย ยุทธภูมิ ( ตูน )
E-mail : toon.144@hotmail.co.th
Tel.02-736-0931-3 ( 085-386-9177,094-559-7910 )
Fex.02-736-0933
www.amnuayfire.com

เรียน ฝายจัดซื้อ / ฝ่ายจัดกิจกรรม
บริษัท ทรู๊ป มีเดีย จำกัด.......รับจัดงานอีเว้นท์-ออกแบบตกแต่งบูธแสดงสินค้า-ออกแบบตกแต่งงานEvent
จัดงานคอนเสริต-จัดงานเลี้ยงสังสรรค์-งานสัมมนา-งานเปิดตัวสินค้า-เกมส์อีเว้นท์
งานพิมพ์ภาพตกแต่งงานอีเว้นท์-บูธ-ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
งานพิมพ์ส่วนตกแต่ง-สีสันสดสวย-ด้วยระบบ INKJET / IN DOOR-OUT DOOR
ติดต่อคุณ ปริธัตร ราษฎร์ราตรี
Tel. 02-328-8063 / 02328-8098 / 081-8909306
- E-mail :troopcenter@gmail.com
- https://www.facebook.com/troopmedia
- Line ID : jackie-troopmedia

เรียน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดิฉัน เรณู จิ๋วนุช ในนามของ บริษัท บริง ลัค จำกัด ใคร่ขอนำเสนอการบริการของเราดังนี้ค่ะ

1.บริการทำ Work Permit
2.บริการแปลเอกสาร และ รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ที่ต่างประเทศ
3.บริการต่อ Visa ธุรกิจ
4.บริการจดทะเบียนสมรสคนไทย กับ คน ญี่ปุ่น / คัดทะเบียนบ้านญี่ปุ่น /
5.บริการทำสัญชาติญี่ปุ่นให้กับบุตรของคู่สมรสญี่ปุ่น

หากสนใจบริการของเราโปรดติดต่อตามที่อยู่และเบอร์โทรฯด้านล่างได้เลยค่ะ

Email : bringluck_1@hotmail.com
Facebook : BRING LUCK CO., Ltd.
โทร/แฟ็กซ์ 02-634-1285 / 061-402-7789
ที่อยู่ : 149/27-28 อาคารพรภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้องบี ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพ 10500

เรียน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรโรงงาน

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตรงจาก FLUKE ในประเทศไทย ,พม่า ,ลาว ,กัมพูชา สามารถดูสินค้าต่างๆ ของบริษัทได้ทาง
http://www.measurementasia.com/th/
http://www.fluke.com/fluke/thth/home/default
ยินดีนำเสนอสินค้าด้วยมาตรฐานใหม่ด้านราคา และบริการที่ดีที่สุด
- สินค้าด้านเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
- สินค้าด้านเครื่องสอบเทียบมาตรฐานความแม่นยำสูง /เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิต
- สินค้าด้านทดสอบผลิตภัณฑ์
- สินค้าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์
- สินค้าด้านเสียงและความสั่นสะเทือน
- สินค้าด้านเครื่องทดสอบเน็ตเวิร์กและเคเบิ้ล
- สินค้าด้านสื่อสารโทรคมนาคม

Mr. Lert Rattanahirun (Lert)
Sales Engineer | MEASUREMENTASIA CO.,LTD.
99/366 MOO 3 LAMLUKKA SOI 71 RD.,
T.LADSAWAI , A.LAMLUKKA, PATHUMTHANI 12150
M: +6681-494-0976 | F: +662 152 8854 | E: lert@measurementasia.com

แสดงความคิดเห็น

ข่าวโรงงานอุตสาหกรรมไทย

Loading...

ข่าวนิคมอุตสาหกรรม

Loading...

ข่าวด้านการนำเข้าและส่งออก

Loading...

ข่าวไฟไหม้-ระเบิด

Loading...

ข่าวน้ำท่วม

Loading...

ข่าวหางาน สมัครงาน

Loading...

ข่าวโปรโมชั่น

Loading...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม