วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. โนเบิ้ล อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบอิเล็คโทรนิคส์/เครื่องวัดระดับไฟฟ้า  
โทร: 0-2529-1446-8, 0-2909-5031-4 
- บจก. บี.ไอ.เอส. ฟาสเทนเนอร์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: สกรูและน็อต 
โทร: 02 529-0387 
- บจก. ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์, มอเตอร์, ลูกปืน 
โทร: 0-2529-2420-5  
- บจก. ไทย โฮคูโตะ พรีซิชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: พูเล่, อะไหล่เครื่องซักผ้า, งานกลึงอื่นๆ 
โทร: 0-2529-1078-9, 0-2520-4447 
- บจก. ซี.อี.เอส. ซิสเต็ม 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ แผงวงจรไฟฟ้า 
โทร: 02 529-4445-6 
- บจก. โรม อินทิเกรเต็ค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)   
ประเภทอุตสาหกรรม: -
โทร: 0-2909-7100 
- บจก. โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค Lead Frame Mold & Die Parts 
โทร: 0-2908-7271-5 
- บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2529-5222 
- บจก. มหาจักรไฟฟ้าสากล 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
โทร: 0-2529-0955-6, 0-2909-2466-8
- บจก. เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2529-0388, 0-2529-3510-7 
- บจก. เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2909-0909 
- บจก. แอ็ดวานซ์ คอนเซ็บ เพ็นติ้ง 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โทร: 02 529-4319-20 
- บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์ (ชิป แทนทาลั่ม) 
โทร: 0-2529-2470 
- บจก. เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย 
ประเภทอุตสาหกรรม: โทรศัพท์ และโทรสาร 
โทร: 0-2831-6200  
- บจก. โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย 
ประเภทอุตสาหกรรม: หัวเชื่อม หัวตัดและอุปกรณ์ชิ้นส่วน ตู้เชื่อม 
โทร: 0-2529-2130-1, 0-2909-4163-5 
- บจก. มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: สวิตซ์สำหรับอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-2323-6, 0-2909-2007-9
- บจก. มิซึกิ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่วีดีโอ ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอล 
โทร: 0-2529-0756-62 
- บจก. มานิคา-ไทย คอร์ปอเรชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
โทร: 0-2529-1764-9
- บจก. ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค 
โทร: 0-2909-0255-65
- บจก. ยูไอ พริซิสชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า 
โทร: 02 975-9692-3, 02 520-3905-6 
- บจก. โกลาง 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนนาฬิกา 
โทร: 0-2520-4747, 0-2520-4749-53
- บจก. เคอีดับบลิว (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-0542-4
- บจก. เคดีเค-ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปลั๊กไฟฟ้าสำเร็จรูป 
โทร: 0-2529-1794-9, 0-2529-1800
- บจก. เจวีซี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องรับโทรทัศน์สี และผลิตภัณฑ์ Professional 
โทร: 02 529-2105-09, 02 909-4501-3
- บจก. แซมโบ ชินโด (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่แอร์ 
โทร: 0-2529-3326-9 
- บจก. โซดิก (ประเทศไทย)
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องจักรตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า (ใช้คอมพิวเตอร์) 
โทร: 0-2529-2450-5
- บจก. เนลสัน อินดัสทรี่ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เม็ดพลาสติก พีวีซี,สายไฟฟ้าทองแดง เคลือบดีบุก 
โทร: 0-2529-2781, 0-2529-4684 
- บจก. เบลตัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อิเล็คทรอนิคส์ และ คอมพิวเตอร์  
โทร: 02 529-7300
- บจก. สแตท ชิปแพ็ค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผงวงจรรวม (อีเล็คโทรนิค) 
โทร: 0-2529-8000
- บจก. สลิค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบสินค้าประเภทขาตั้งกล้องถ่ายรูปและวีดีโอ, คันเบ็ด 
โทร: 0-2529-1868-9
- บจก. ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: โครงทีวี,เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน 
โทร: 0-2909-5572-5 
- บจก. ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น. (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนโลหะที่มีความละเอียดสูง 
โทร: 0-2529-0965-6
- บจก. ไซโก้ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: นาฬิการแขวน, และอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป 
โทร: 0-2529-2162 
- บจก. ไดโกกุ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ 
โทร: 02 909-7112-3
- บจก. ไทย เอฟ ดี อีเลคทริค 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในพาหนะ และเครื่องยนต์ 
โทร: 0-2909-0320-5  
- บจก. ไทย เทค มัตสึดะ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องมือแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-3306-11 
- บจก. กันไซ เฟลท์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนประเภทฉนวนใช้กับส่วนประกอบของเครื่องไฟฟ้า 
โทร: 0-2529-1907-12, 0-2909-0915 
- บจก. คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: หัวฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นงานอิเล็กทรอนิค และรถยนต์ 
โทร: 0-2529-6074-75
- บจก. จักรยานสยามอุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่จักรยาน 
โทร: 0-2529-1342, 0-2529-1344
- บจก. ชิน-เอ็ดสุ แมกเนติกส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: กลไก Voice Coil 
โทร: 0-2529-6231, 0-2520-4291-9
- บจก. ซัมไฮเทคส์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติกชุบโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ 
โทร: 0-2529-0928-30 
- บจก. ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ 
โทร: 0-2529-1510-2, 0-2529-0667-8 
- บจก. ดีเอ็มซี คอร์ป (154) 
ประเภทอุตสาหกรรม: จานรับสัญญาณดาวเทียม 
โทร: 0-2909-5118-9 
- บจก. ดีดีเค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ข้อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
โทร: 02 529-1428, 02 909-0490 
- บจก. นัลโก (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดครีบสำหรับตู้เย็น 
โทร: 0-2529-3173-6, 0-2909-5810-3 
- บจก. นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังสูง ชิ้นส่วนโลหะ ชุบโลหะ 
โทร: 0-2529-0968-70 
- บจก. พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: คอยล์,อุปกรณ์ทำความเย็น, เทอร์โมสตาร์ด 
โทร: 0-2909-5710-8  
- บจก. พานาโซนิค อีเล็คทริคเวอร์ค (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องเป่าผม,เครื่องนวดไฟฟ้า, แปรงสีฟัน 
โทร: 0-2529-1671-3 

9 ความคิดเห็น:

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (UMS) เป็นผู้นำเข้าระบบสแกนลายนิ้วมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี (VIRDI) และระบบกล้องวงจรปิด
( SONY: ญี่ปุ่น , HONEYWELL : อเมริกา , CAMLUX : เกาหลี , DALI : ใต้หวัน) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ( PINETRON : เกาหลี , INDIGO : เกาหลี , HONEYWELL : อเมริกา , DALI : ใต้หวัน) ระบบกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย ( HONEYWELL : อเมริกา ) และ ระบบ VIDEO DOOR PHONE ( COMMAX : เกาหลี ) รวมถึงสินค้าในหมวดของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
126/64 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (เอก)
0811522979
eakkaruk_a@hotmail.com
http://www.upmastersolution.com/

บจ.จัดหางานสยามรัฐภูมิ โฮลดิ้ง
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
รับบริการทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน ขยายเล่มพาสปอร์ต
ขอโควตา ย้ายนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน
ให้นายจ้างและผู้ประกอบการที่มีแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว
โทร.094-065-8915,087-072-8288
www.rattapum.com
e-mail:rattapumholding@gmail.com

เรียน ฝ่ายจัดซื้อ / ผู้จัดการ
บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด
เลขที่ 45 กรุงเทพกรีฑา 33 แยก 3-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
บริการตรวจเช็คและติดตั้งต่อเติมงานระบบดับเพลิงและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด ดังต่อไปนี้
Fire Alarm System
Fire Sprinkler
Fire Pump
Fire Hose
Fire Extinguisher
Fire Emergency Light
Fire Exit Light
ติดต่อสอบถามมาได้ที่ฝ่ายขาย ยุทธภูมิ ( ตูน )
E-mail : toon.144@hotmail.co.th
Tel.02-736-0931-3 ( 085-386-9177,094-559-7910 )
Fex.02-736-0933
www.amnuayfire.com

เรียน ฝายจัดซื้อ / ฝ่ายจัดกิจกรรม
บริษัท ทรู๊ป มีเดีย จำกัด.......รับจัดงานอีเว้นท์-ออกแบบตกแต่งบูธแสดงสินค้า-ออกแบบตกแต่งงานEvent
จัดงานคอนเสริต-จัดงานเลี้ยงสังสรรค์-งานสัมมนา-งานเปิดตัวสินค้า-เกมส์อีเว้นท์
งานพิมพ์ภาพตกแต่งงานอีเว้นท์-บูธ-ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
งานพิมพ์ส่วนตกแต่ง-สีสันสดสวย-ด้วยระบบ INKJET / IN DOOR-OUT DOOR
ติดต่อคุณ ปริธัตร ราษฎร์ราตรี
Tel. 02-328-8063 / 02328-8098 / 081-8909306
- E-mail :troopcenter@gmail.com
- https://www.facebook.com/troopmedia
- Line ID : jackie-troopmedia

เรียน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดิฉัน เรณู จิ๋วนุช ในนามของ บริษัท บริง ลัค จำกัด ใคร่ขอนำเสนอการบริการของเราดังนี้ค่ะ

1.บริการทำ Work Permit
2.บริการแปลเอกสาร และ รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ที่ต่างประเทศ
3.บริการต่อ Visa ธุรกิจ
4.บริการจดทะเบียนสมรสคนไทย กับ คน ญี่ปุ่น / คัดทะเบียนบ้านญี่ปุ่น /
5.บริการทำสัญชาติญี่ปุ่นให้กับบุตรของคู่สมรสญี่ปุ่น

หากสนใจบริการของเราโปรดติดต่อตามที่อยู่และเบอร์โทรฯด้านล่างได้เลยค่ะ

Email : bringluck_1@hotmail.com
Facebook : BRING LUCK CO., Ltd.
โทร/แฟ็กซ์ 02-634-1285 / 061-402-7789
ที่อยู่ : 149/27-28 อาคารพรภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้องบี ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพ 10500

ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

บริษัท ไทยสมาร์ทคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย Computer Notebook Printer ทุกยี่ห้อราคาถูก รับส่งฟรี
บริการรับซ่อม เครื่อง Printer Computer UPS เปลี่ยนแบตเตอรี่
บริการซ่อม Printer Epson, HP, Canon, Brother, Fuji Xerox, Panasonic, Lexmark, Oki Kyocera ทุกรุ่น โดยช่างผู้ชำนาญงาน ประสบการณ์ซ่อม Printer มากกว่า 10 ปี มีรถรับส่งฟรี ตรวจเช็ค Printer หน้างาน พร้อมเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง
ซ่อมเครื่อง Ups Computer จอ LCD เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

- รับซ่อม Printer LaserJet, Inkjet, Dot matrix ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
- ตรวจเช็คอาการเบื้องต้นให้ฟรี
- บริการซ่อมหน้างาน เครื่อง Printer dot-matrix Printer Laser
- มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม
- มีรถรับส่งฟรี กรุงเทพ-ปริมณฑล
- ไม่อนุมัติซ่อม เราส่งคืนให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- โทรสอบถามราคาปรึกษาปัญหาเครื่องก่อนได้
( ออกบิลในนามบริษัท ออกบิล Vat ได้ ขอเครดิตได้ )

รับบำรุงรักษา รายปี Maintenance Service ทั้ง Printer Computer
- บริการตรวจเช็คทำความสะอาด ทุก 3 เดือน
- มีเครื่องสำรองทิ้ง เพื่อกรณีมีปัญหาเร่งด่วน

บริษัท ไทยสมาร์ทคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-494-0976 , 081-494-0976 Line: lertspeed
www.tscscom.com

เรียน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/งานซ่อมบำรุงและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ห.จ.ก ขันทองโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป บริการงานด้านซ่อมรอยแตกร้าวด้วย Epoxy injection ซ่อมน้ำรั่วซึมด้วย PU foam injection เคลือบพื้นผิวด้วย Epoxy จากโครงสร้างทุกชนิด งาน Grout ปรับระดับพื้นผิวที่สึกกร่อน และน้ำขัง รับพ่นเคลือบหลังคาเมททัลซิล ด้วย ceramic coating และงานกันซึมทุกระบบ
สนใจติดต่อ คุณ บุญตาม ขันทอง
โทร 092-2653829 ,097-9400394
e-mail: kanthong_prosestional@yahoo.com

แสดงความคิดเห็น

ข่าวโรงงานอุตสาหกรรมไทย

Loading...

ข่าวนิคมอุตสาหกรรม

Loading...

ข่าวด้านการนำเข้าและส่งออก

Loading...

ข่าวด้านการท่องเที่ยว

Loading...

ข่าวไฟไหม้-ระเบิด

Loading...

ข่าวน้ำท่วม

Loading...

ข่าวหางาน สมัครงาน

Loading...

ข่าวโปรโมชั่น

Loading...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม