//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. โนเบิ้ล อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบอิเล็คโทรนิคส์/เครื่องวัดระดับไฟฟ้า  
โทร: 0-2529-1446-8, 0-2909-5031-4 
- บจก. บี.ไอ.เอส. ฟาสเทนเนอร์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: สกรูและน็อต 
โทร: 02 529-0387 
- บจก. ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์, มอเตอร์, ลูกปืน 
โทร: 0-2529-2420-5  
- บจก. ไทย โฮคูโตะ พรีซิชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: พูเล่, อะไหล่เครื่องซักผ้า, งานกลึงอื่นๆ 
โทร: 0-2529-1078-9, 0-2520-4447 
- บจก. ซี.อี.เอส. ซิสเต็ม 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ แผงวงจรไฟฟ้า 
โทร: 02 529-4445-6 
- บจก. โรม อินทิเกรเต็ค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)   
ประเภทอุตสาหกรรม: -
โทร: 0-2909-7100 
- บจก. โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค Lead Frame Mold & Die Parts 
โทร: 0-2908-7271-5 
- บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2529-5222 
- บจก. มหาจักรไฟฟ้าสากล 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
โทร: 0-2529-0955-6, 0-2909-2466-8
- บจก. เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2529-0388, 0-2529-3510-7 
- บจก. เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
โทร: 0-2909-0909 
- บจก. แอ็ดวานซ์ คอนเซ็บ เพ็นติ้ง 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โทร: 02 529-4319-20 
- บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์ (ชิป แทนทาลั่ม) 
โทร: 0-2529-2470 
- บจก. เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย 
ประเภทอุตสาหกรรม: โทรศัพท์ และโทรสาร 
โทร: 0-2831-6200  
- บจก. โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย 
ประเภทอุตสาหกรรม: หัวเชื่อม หัวตัดและอุปกรณ์ชิ้นส่วน ตู้เชื่อม 
โทร: 0-2529-2130-1, 0-2909-4163-5 
- บจก. มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: สวิตซ์สำหรับอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-2323-6, 0-2909-2007-9
- บจก. มิซึกิ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่วีดีโอ ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอล 
โทร: 0-2529-0756-62 
- บจก. มานิคา-ไทย คอร์ปอเรชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
โทร: 0-2529-1764-9
- บจก. ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค 
โทร: 0-2909-0255-65
- บจก. ยูไอ พริซิสชั่น 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า 
โทร: 02 975-9692-3, 02 520-3905-6 
- บจก. โกลาง 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนนาฬิกา 
โทร: 0-2520-4747, 0-2520-4749-53
- บจก. เคอีดับบลิว (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-0542-4
- บจก. เคดีเค-ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปลั๊กไฟฟ้าสำเร็จรูป 
โทร: 0-2529-1794-9, 0-2529-1800
- บจก. เจวีซี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องรับโทรทัศน์สี และผลิตภัณฑ์ Professional 
โทร: 02 529-2105-09, 02 909-4501-3
- บจก. แซมโบ ชินโด (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่แอร์ 
โทร: 0-2529-3326-9 
- บจก. โซดิก (ประเทศไทย)
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องจักรตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า (ใช้คอมพิวเตอร์) 
โทร: 0-2529-2450-5
- บจก. เนลสัน อินดัสทรี่ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เม็ดพลาสติก พีวีซี,สายไฟฟ้าทองแดง เคลือบดีบุก 
โทร: 0-2529-2781, 0-2529-4684 
- บจก. เบลตัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อิเล็คทรอนิคส์ และ คอมพิวเตอร์  
โทร: 02 529-7300
- บจก. สแตท ชิปแพ็ค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผงวงจรรวม (อีเล็คโทรนิค) 
โทร: 0-2529-8000
- บจก. สลิค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบสินค้าประเภทขาตั้งกล้องถ่ายรูปและวีดีโอ, คันเบ็ด 
โทร: 0-2529-1868-9
- บจก. ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: โครงทีวี,เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน 
โทร: 0-2909-5572-5 
- บจก. ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น. (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนโลหะที่มีความละเอียดสูง 
โทร: 0-2529-0965-6
- บจก. ไซโก้ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: นาฬิการแขวน, และอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป 
โทร: 0-2529-2162 
- บจก. ไดโกกุ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ 
โทร: 02 909-7112-3
- บจก. ไทย เอฟ ดี อีเลคทริค 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในพาหนะ และเครื่องยนต์ 
โทร: 0-2909-0320-5  
- บจก. ไทย เทค มัตสึดะ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องมือแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ 
โทร: 0-2529-3306-11 
- บจก. กันไซ เฟลท์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนประเภทฉนวนใช้กับส่วนประกอบของเครื่องไฟฟ้า 
โทร: 0-2529-1907-12, 0-2909-0915 
- บจก. คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: หัวฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นงานอิเล็กทรอนิค และรถยนต์ 
โทร: 0-2529-6074-75
- บจก. จักรยานสยามอุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่จักรยาน 
โทร: 0-2529-1342, 0-2529-1344
- บจก. ชิน-เอ็ดสุ แมกเนติกส์ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: กลไก Voice Coil 
โทร: 0-2529-6231, 0-2520-4291-9
- บจก. ซัมไฮเทคส์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติกชุบโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ 
โทร: 0-2529-0928-30 
- บจก. ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ 
โทร: 0-2529-1510-2, 0-2529-0667-8 
- บจก. ดีเอ็มซี คอร์ป (154) 
ประเภทอุตสาหกรรม: จานรับสัญญาณดาวเทียม 
โทร: 0-2909-5118-9 
- บจก. ดีดีเค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ข้อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
โทร: 02 529-1428, 02 909-0490 
- บจก. นัลโก (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ระบายความร้อนชนิดครีบสำหรับตู้เย็น 
โทร: 0-2529-3173-6, 0-2909-5810-3 
- บจก. นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังสูง ชิ้นส่วนโลหะ ชุบโลหะ 
โทร: 0-2529-0968-70 
- บจก. พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: คอยล์,อุปกรณ์ทำความเย็น, เทอร์โมสตาร์ด 
โทร: 0-2909-5710-8  
- บจก. พานาโซนิค อีเล็คทริคเวอร์ค (ไทยแลนด์) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องเป่าผม,เครื่องนวดไฟฟ้า, แปรงสีฟัน 
โทร: 0-2529-1671-3 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม