//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. ซัน แคบิเนท 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องเรือนจากไม้ 
โทร: 0-2529-1759-61 
- บจก. มูเทียร่า 
ประเภทอุตสาหกรรม: รับเหมาต่กแต่งภายในพร้อมเฟอร์นิเจอร์ 
โทร: 0-2529- 0625-7, 0-2909-6199
- บจก. วู้ดวอล์ค (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและส่งออกไม้ปูพื้นสำเร็จรูป 
โทร: 0-2529-5156-7
- บจก. ที แอนด์ ที โอเพ็นนิ่ง 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประตู-วงกบ 
โทร: 0-2909-6204-5
- บจก. ปีเตอร์ แอนด์ โตชิม่า
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์  สิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ภายในและส่งออก 
โทร: 0-2909-0022-3

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม