//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมแพ็คเกจจิ้งในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. สยามบรรจุภัณฑ์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 
โทร: 0-2529-0065, 0-2909-0110 
- บจก. เอเชียเคนดี้ เอ็นจิเนียริ่ง 
ประเภทอุตสาหกรรม: วัสดุกันกระแทก,วัสดุเพื่อการบรรจุหีบห่อ 
โทร: 02 529-1839, 02 529-3284 
- บจก. เอสเอ็มพี สยาม 
ประเภทอุตสาหกรรม: รับจ้างบรรจุ, หีบห่อ เครื่องจัก, เครื่องกล และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
โทร: 0-2529-2450-5 ต่อ 731, 732 
- บจก. สุนทรเมทัลแคน 
ประเภทอุตสาหกรรม: กระป๋องภาชนะ บรรจุนม, นมสด, กาแฟ 
โทร: 0-2908-7703-5 
- บจก. อีพีอี แพ็จเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากโฟม 
โทร: 02 909-1717 
- บจก. ไทยโฟม 
ประเภทอุตสาหกรรม: โฟมบรรจัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
โทร: 0-2529-4080-2 
- บจก. บางกอกบรรจุภัณฑ์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: กล่องกระดาษลูกฟูก 
โทร: 02 529-0075-8 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม