//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บมจ. เยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดัคส์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยาฉีดเข้าเส้น, น้ำยาล้างไตระบบเซฟล็อค 
โทร: 02 529-2560-4 
- บจก. สยาม โอกาโมโต 
ประเภทอุตสาหกรรม: ถุงมือยางทางการแพทย์ 
โทร: 0-2529-1420-3 
- บจก. คาร์ตัน ออปติคัล (สยาม) 
ประเภทอุตสาหกรรม: กล้องจุลทรรศน์, แว่นขยาย และชิ้นส่วนของกล้อง 
โทร: 02 909-5931-40 
- บจก. คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดให้เลือดผ่านไตเทียม)  
โทร: 0-2529-2620 (Auto) 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม