//

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

- บจก. เอ็ม.ยู.เอส. ฟอร์เวิร์ดดิ้งส์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการด้านนำเข้าและส่งออก 
โทร: 0-2909-1191-2,0-2909-0320-5 
- บจก. ยูเซ็น แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการรับฝากสินค้าในคลังสินค้า, ขนส่งสินค้า 
โทร: 0-2909-2390-4 
- บจก. สยาม เทอร์โม-เทค 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายระหว่างประเทศ 
โทร: 0-2520-4738, 0-2520-4781-2 
- บจก. ไดซิน อาร์ท โลจิสติกส์ 
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการด้านนำเข้าและส่งออก 
โทร: 02-529-0027, 02-5290408 
- บจก.ซังกิวโลยิสติก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส (ประเทศไทย) 
ประเภทอุตสาหกรรม: รับฝากสินค้าในคลังสินค้า ขนส่งสินค้า, ดำเนินการ พิธีการศุลกากร, ติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร 
โทร: 0-2529-2436-8, 0-2909-6020-1

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม