//

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา

- บริษัท คิคูชิ แนร์โรว์ แฟบริค (ประเทศไทย) จำกัด          
60 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท  โคล่อน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และอื่น ๆ    
61 ม.9
- บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกสำหรับยานพาหนะ    
54 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแผ่นโฟม โฟมบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโฟมทุกชนิด    
40/1-40/2 ม.5
- บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิต ประกอบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอีเล็คทรอนิคส์ (PREPREG,LAMINATE,MULTILAYER PCB.)
ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท คูโรดา ชินเซ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ    
1/252 ม.5 ซ.หมู่บ้านสวนอุตสาหรรมโรจนะ
- บริษัท คูโรดา ออโต้เทค (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตแม่พิมพ์    
59 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด    
ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์, ชิ้นงาโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ สำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง เช่น ส่วนประกอบสะพาน อาคาร ถังน้ำ ปล่องไฟ เป็นต้น    
1/84 ม.5
- บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตอาหารผสมสำหรับเป็นอาหารสัตว์    
1/28 ม.5
- บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
นำสารละลายประเภทกรดด่าง และสารละลายที่มีองค์ประกอบของแร่โลหะผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อสกัดแร่โลหะกลับมาใช้ใหม่    
1/28 ม.5
- บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตอาหารผสมสำหรับทำเป็นอาหารสัตว์    
1/28 ม.5
- บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตเครื่องระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศรถยนต์    
1/74 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตเครื่องระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศในรถยนต์    
46 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท เคียววา เอ็นนที (ไทยแลนด์) จำกัด    
ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่มีความละเอียดทุกชนิดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท    
1/87 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท แคนนอน อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ (PCB ASSEMBLY)    
1/41 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (PCB ASSEMBLY, POWER SUPPLY UNIT)    
1/41 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตและจำหน่ายแคพซูลเปล่าชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุแคปซูล    
1/82 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตวงล้ออลูมิเนียมและชิ้นส่วนยานพาหนะที่จำจากอลูมิเนียม    
45/1 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท เจเนรัล อิเล็คทรอนิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ผลิต ประกอบ ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส่งสัญญาณและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด    
1/46 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ชินเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด    
ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะและทำความสะอาดผิว    
40/18 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท ซันไชน์ รีไซเคิล จำกัด    
ทำเม็ดพลาสติก    
40/32 ม.5
- บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตตู้แช่ ตู้แช่แข็ง (Refrigerated Showcase)    
1/11 ม. 5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ซันแฟลค(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตโปลีเอสเตอร์ชิพและเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ฟิลาเมนท์ยาน    
1/30 ม.5 ซ.A-6 ถ.โรจนะ
- บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์    
63 ม.9
- บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    
ผลิตชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์    
58 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
41 ม.9
- บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เพลทติ้ง จำกัด    
ชุบชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์    
40 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิต รับจ้างผลิต อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ สำหรับยานพาหนะทุกชนิด    
34 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3
- บริษัท ซูมิโกะ ลีดเฟรม (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์    
1/49 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ ฮาร์ด ดิส ไดร์    
99 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากซิลิโคน สำหรับเครื่องใช้ประจำสำนักงาน เครื่องถ่ายสำเนา โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ ไดปีละ 13,000,000 ชุด    
63 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.12 ซ. ถ.โรจนะ
- บริษัท เซ็นต์เอ็นจิเนียริ่ง(ป.ท.) จำกัด    
การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์    
70/3 ม.9
- บริษัท เซวา พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์    
41 ม.9
- บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน)    
ผลิต และ ประกอบชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์    
45 ม.12 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจน์ ถ.โรจนะ
- บริษัท เซอร์เทค คาริย่า (ประเทศไทย) จำกัด    
ฉาบ ชุบ เคลือบผิว ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ    
65 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ภาชนะบรรจุชิ้นส่วนที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    
1/24 ม.5
- บริษัท แซด คูโรดา(ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั้ม    
1/22 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับอิเล็กทรอนิกส์    
59 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท แซด.คูโรดา (ประเทศไทย) จำกัด    
ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ     
1/24 ม.5 ซ.เอ6 ถ.โรจนะ
- บริษัท ดีจีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อลูมิเนียม สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์    
40/5 ม.5
- บริษัท ดีโอนีส ฮออฟแมน(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์    
45 ม.9
- บริษัท แดซัง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับใช้ทำประกอบเป็นเครื่องรับส่งโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารวิทยุ โทรคมนาคม รวมตลอดถึงชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าที่ผลิต    
1/67 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรนจนะ
- บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
1/64 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตแผ่นเจียร (GRINDING WHEEL)    
1/1 ม.5
- บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตหินเจียร    
1/1 ม.5
- บริษัท โตคูมิอิเล็คทรอนิกส์ไทย จำกัด    
ชิ้นส่วนลำโพง,ลำโพงและตัวขับเสียง    
40/10-12 ม.5
- บริษัท ไตรลิทิค เอเซีย จำกัด    
นำเข้าวัตถุดิบเพื่อการประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์    
40/30 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(เขตปลอดอากร)
- บริษัท ทอร์ชไล้ท์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตหลอดไฟฟ้าชนิดมีไส้    
1/9 ม.5 ซ.เขตอุตสาหกรรมบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ทิมส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก เช่น บานพับสำหรับปิด-เปิดของประตูรถยนต์ฯ    
56 ม.9 ซ.A10 ถ.โรจนะ
- บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด    
ชุบเคลือบผิวแม่เหล็ก    
1/62 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
1/62 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด    
ผลิตภัณฑ์ยาง (Industrial rubber packing,Rubber autopart & rubber machine part)    
1/63 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท เทยิน คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตเชือกสายลวดขนาดใหญ่ สำหรับการส่งผ่านของสายพานและสายยาง    
55 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท เทลฟอร์ด เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วน ของผลิตภัณฑ์อีเล็คทรอนิคส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตจากวัสดุทุกชนิด    
70/4 ม.9 ถ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ ประเภทเครื่องเสีย (MECHANICAL UNIT FOR AUDIO PRODUCTS, MECHANICAL BASIC UNIT FOR AUDIO PRODUCT, MECHANICAL PARTS และ SPEAKER)     
1/50 ม.5 ซ.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทเกอร์โทลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ,อุปกรณ์เครื่องซักผ้า และอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่น    
40/16 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด    
หม้อกรองอากาศเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องซักผ้า    
1/66 ม.5
- บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด    
ผลิตผ้าใบสำหรับยางนอกล้อเลื่อน    
1/61 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทยเกอร์โพลี (ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่น, อุปกรณ์เครื่องซักผ้าและท่ออ่างอาบน้ำ    
99 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จำกัด    
ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์    
36 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด    
ผลิตก๊าซที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือทางการแพทย์ (STERITE GAS)    
1/1 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด    
ห้องเย็น    
1/21 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด    
ทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และพืช    
1/21 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทยพัฒนาอินกอต จำกัด    
คัดแยกเศษวัสดุอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย บดพลาสติกและอัดโลหะ    
40/29 ม.5
- บริษัท ไทยโฟม (2539) จำกัด    
ผลิตแผ่นโฟม และโฟมบรรจุภัณฑ์    
1/51 ม.5
- บริษัท ไทยโฮริคาว่า จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง สำหรับเครื่องอีเล็คทรอนิกส์โดยการปั๊ม(Electronics Terminal) เช่น ระบบล็อค(Autolock System),เครื่องปัดน้ำฝน(Wiper Relay) เป็นต้น    
67 ม.9 ซ.โรจนะดี 5 ถ.โรจะน
- บริษัท ไทโย โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งถักทอเพื่อใช้ในการควบคุมมลภาวะทางทะเล (SILT PROTECTOR) ทำผ้าใบและตัดเย็บผ้าใบ    
62 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท ไทโย โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตภัณฑ์สิ่งถักทอเพื่อใช้ในการควบคุมมลภาวะ    
62 ม.9
- บริษัท นากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ, และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำจากยาง    
39 ม.9 ซ.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท นิคคัน (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแผ่นฟิล์มของวงจรไฟฟ้า รวมทั้งแผ่นฟิล์มข้อมูลและแผ่นฉนวนกันความร้อนของระบบการเดินไฟฟ้าในแผงวงจร สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค    
66 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท นิคคัน (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแผ่นฟิล์มของแผงวง    
66 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ม.5
- บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (SPINDLE MOTER)    
44 ม.9
- บริษัท นิตโต้ โคกิ คัพพลิง (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตข้อต่อสำหรับท่อจ่ายแก๊ส หรือของเหลว    
64/1 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด    
เครื่องอัดอากาศ (AIS COMPRESSOR) และการผลิตข้อต่อสำหรับท่อจ่ายแก๊สและของเหลว (COUPLING)     
64,64/1 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท นิปปอน คัตติ้ง แอนด์ เวลดิ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องเชื่อมหรือเครื่องตัดโลหะ    
1/10เขตอุตสาหกรรมบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจน ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท นิฮง เซกิไทย จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน    
1/77 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากโลหะ และพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์    
1/48 ม.5
- บริษัท เบสเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์    
1/72 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (PREFORM), ขวดพลาสติก, ฝาขวดพลาสติก และ บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด    
47 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส 1
- บริษัท พลาสติกแลนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (PREFORM), ขวดพลาสติก, ฝาขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด    
47 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส 1
- บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด    
ทำอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนำอุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์    
1/69 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด    
ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์ (ENCAPSULATION MATERIAL)    
1/69 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท พีจีพี จำกัด    
ผลิตอาหารธัญพืชชนิดผงและทำแป้งจากข้าวและข้าวเหนียว    
40/27 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด    
การตัด และแปรรูปโลหะ    
1/95 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (ชนิดอ่อน) และประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์    
1/80 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ฟูจิคูระ เอสเอชเอส จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ในเครื่องประมวลผล    
40/17 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ อีเลคทรอนิคส์ เช่น เลเซอร์ไดโอดโมคูล (LASER DIODE MODULE) ไฟเบอร์แบรกเกรตติ้ง (FIBER BRAGG GRATING)    
1/71 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท เฟดเดอรัล-โมกัล ฟริคชั่น โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตผ้าเบรกรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบ่งบรรจุผ้าเบรกรถยนต์และชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถยนต์   1/89 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท เฟดเดอรัล-โมกัล ฟริคชั่น โปรดัคส์(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตผ้าเบรกรถยนต์,ผ้าเบรกรถจักรยานยนต์ และแบ่งบรรจุผ้าเบรกรถยนต์และชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถยนต์    
1/6 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ เช่น ท่อถักอ่อนฯลฯ แบ่งบรรจุผ้าเบรก และชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์    
1/89 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอีเล็คทรอนิคส์และยานยนต์ การชุบเคลือบผิว    
1/54 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท เฟยตี้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากพลาสติก    
1/92 ม.5
- บริษัท มารุฮิซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป    
1/8 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท มิซูโน พรีซิชั่น จำกัด    
ผลิตประกอบชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า    
1/58 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท มิซูโน สยาม จำกัด    
ผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากพลาสติก และแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก   1/58 ม.5 ถ.โรจนะ-วังน้อย
- บริษัท มิซูโฮะ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตเตียงผ่าตัดและส่วนประกอบของเตียงผ่าตัด    
40/38 ม.5
- บริษัท มิตานิ ไมโครนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Screen Mask (แบบพิมพ์ลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์)    
70/4 ม.9
- บริษัท มินีแบไทย จำกัด    
ชุบเคลือบผิวโลหะ    
1/14 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท มินีแบไทย จำกัด    
ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ (HARD DISC DRIVE AND FLOPPY DISC DRIVE)      1/14 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตวุ้นเส้น    
53 ม.9
- บริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำเครื่องปรุงรสอาหาร ซอส KMS35)    
53 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร    
53 ม.9
- บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตกระจกมองหลังสำหรับยานพาหนะ    
1 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด    
ผลิตน้ำเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม    
71 ม.9
- บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด    
ผลิตกระแสไฟฟ้า รวมกำล้งการผลิต 289.55 เมกกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ    
1/73 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ลีเดอร์ฟิลม์ เทคโนโลยี จำกัด    
ชุบเคลือบผิวพลาสติก    
1/47 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท สปีด โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์    
40/5 ม.5
- บริษัท สยาม ทากะ พรีซิชั่น จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เบรกรถยนต์    
40/8 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท สยาม พีเค พลัส จำกัด    
บดย่อยชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์มเอกซ์เรย์ กากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย    
1/9 ม.5
- บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จำกัด    
โรงงานฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทางการแพทย์    
1/1 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท สยาม เอ็กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด    
อบผลไม้    
1/92 ม.5
- บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด    
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1ของภาคผนวกที่ 2 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัอเศษโลหะ และเศษกระดาษ    
1/45 ม.5
- บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด    
สกัดและถลุงโลหะที่มีค่าจากสารละลายที่ผ่านกระบวนการชุบ โดยกรรมวิธีทางวิศวกรรม ปรับปรุงคุณภาพนำมันหล่อลื่น ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำกากตะกอนจากการชุบโลหะและกากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก    
1/45 ม.5
- บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์    
1/45 ม.5
- บริษัท สยามพัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัด    
หลอม หล่อ โลหะ จากอลูมิเนียม และโลหะทั่ว ๆ ไป เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ ฯ    
1/27 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท สยามพัมนาอินเตอร์เทรด จำกัด    
การคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กระดาษ พลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง    
1/27 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)    
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม ได้ 4050 ลูกบาศก์เมตร/วัน    
ม.5
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)    
เผาขยะที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษ    
1 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)    
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม    
ม.5
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)    
บำบัดน้ำเสียรวม ได้ 8,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน    
ม.5 ซ.โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท สำเภา อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ลัง หรือภาชนะ บรรจุจากกระดาษ    
89 ม.9 ซ.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เช่น พิซซ่า และห้องเย็น บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำเข้าและการผลิต การตัดและแบ่งบรรจุเนยและเนยแข็งทุกชนิด    
57 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด    
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ    
56 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า    
40/25 ม.5
- บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ชุดเคลือบผิวโลหะ (Plating)    
42 ม.5
- บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป    
1/52 ม.5
- บริษัท อิซูมิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด          
1/76 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์    
55 ม.5
- บริษัท อุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด(มหาชน)    
บำบัดน้ำเสียรวม (บำบัดน้ำเสียได้ 6,000 ลูกบาศกเมตรต่อวัน)    
ม.9
- บริษัท เอ เอ แอล จำกัด    
บรรจุหีบห่อสินค้า    
1/56 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท เอ เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด    
บรรจุหีบห่อสินค้า    
50 ม.9 ถ.โรจนะ
- บริษัท เอ.บี.พี.สเตนเลส ฟาสเทนเนอร์    
ผลิตวัสดุที่ใช้ในการผูก ยึด ตรึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลทุกชนิด เช่น น๊อต สกรู วงแหวน 1/38 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท เอ็งเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนฮาร์ดิส    
2/6 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ทำชิ้นส่วนรถยนต์    
43 ม.5
- บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนของ Hard disk Driver เช่น Cover Base Plate Clamp และ Shield    
70/8-11 ม.9
- บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด    
ผสมแป้ง ทำขนมปัง เครื่องปรุงรส บดหรือป่นเครื่องเทศและทำไข่ผง    
1/29 ม.5
- บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิต สายรัด ชุดอุปกรณ์สายรัด สลัก ยึด อุปกรณ์ และระบบเพื่อการเชื่อม การยึดติดทุกชนิด ทุกประเภท ที่ทำจากพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์    
40/22 ม.5
- บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด    
ผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ลัง หรือภาชนะบรรจุจากกระดาษ    
88 ม.9 ซ.นิคมอุตสาหกรรมโรนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท เอสบี โชว่า ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ตัด ลบมุม ไส เจาะ กลึ้งชิ้นงาน หรืออุปกรณ์โลหะ    
40 ม.5
- บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด      
ผลิตถุงพลาสติก และภาชนะบรรจุหีบห่อที่ทำด้วยพลาสติกทุกชนิด    
57 ม.9
- บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแผงวงจรรวม (INTEGRATED CIRCUIT)    
1/39 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแผงวงจรรวมควบคุมระบบในเครื่องพริ้นเตอร์    
1/39 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท โอกิดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิต/ประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องพริ้นเตอร์ (IMAGE DRUM CARTRIDGE FOR PRINTER)   
1/39 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท โอเดสซี เทคโนโลยี (ทีเอช) จำกัด    
ผลิตภาชนะบรรจุ เป็นแผ่นจากพลาสติก    
70/5 ม.9
- บริษัท โอพีที พรีซิชั่น จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์    
1/45 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด    
กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเหลวโดยการเผา    
1/91 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูป    
1/64 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเคลือบผิวโลหะ    
1/64 ม.5 ถ.โรจนะ
- บริษัท ไอเอสซีเอ็ม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด จากพลาสติก    
70/5 ม.9
- บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด    
ประกอบรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์    
49 ม.9
- บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องมือ    
49 ม.9 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด    
ประกอบชุดสายไฟฟ้าสำเร็จรูปและประกอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า(PCB)    
1/41 ม.5 ซ.เอ 6
- บริษัท ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) จำกัด    
ประกอบชุดสายไฟฟ้าสำเร็จรูปและประกอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB)    
1/41 ม.5 ซ.เอ6
- บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับตู้เย็น กำลังการผลิต 3,456,000 เครื่อง/ปี    
1/65 ม. 5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์และอะไหล่ของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับภาพ (วิดีโอ) และเครื่องถ่ายวิดีโอ เช่น Stator และ/หรือ Rotor สำหรับ Rotary Transforme    
1/60 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัด    
ประกอบชิ้นส่วนวอยซ์คอล์ยมอเตอร์    
1/78 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ
- บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตสายไฟฟ้า เคเบิลสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติก    
1/41 ม.5
- บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสำเร็จรูป
1/41 ม.5 ซ.สวนอ ถ.โรจนะ
- บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากยางธรรมชาติ    
70 ม.9

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม