//

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมซันโยฉะเชิงเทรา

- บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)      
ผลิตแม่พิมพ์สำหรับปั๊มโลหะและฉีดพลาสติก    
28/4 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์
- บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)    
ผลิตแม่พิมพ์สำหรับปั้มโลหะและฉีกพลาสติก    
28/4 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์
- บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตตู้แช่    
28/3 ม.1 ถ.สุวินทวงศ์

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม