//

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมไทยซัมมิท

- บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด      
ผลิตเบาะรถจักรยานต์ อะใหล่รถจักรยานยนต์    
5/4 ม.1 ถ.บางนา-ตราด
- บริษัท ที เอส อินเตอร์เทค จำกัด      
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด      
ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด โรงงาน 1    
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์เพรส จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติก    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใข้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด      
ทำแบบ เครื่องจับ และเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ Nissan    
4/29 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์     
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด      
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และแม่พิมพ์โลหะ    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ MMTh    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เช่นชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด-กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด โรงงาน 2      
ทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด โรงงาน 3    
ทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด-กม.16
- บริษัท ไทยซัมมิท ไอออนบอนด์ โคทติ้งส์ จำกัด  
เคลือบผิวแม่พิมพ์ด้วยโลหะ    
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม