//

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา

- บริษัท ไทชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิต WIRE HARNESS และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทคอนิกส์    
999/13 ม.1 ซ.เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร
- บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะ    
999/7 ม.1
- บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ (PCB BOARD)    
999/14 ม.1
- บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิส์ เช่น SINGLE-FUNCTION PRINTER    
789 ม.1
- บริษัท ชินเอ ไฮ - เทค จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องจักรละยานยนต์    
777 ม.1 ซ.เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถ.มิตรภาพ
- บริษัท ชิปโป อาซาฮีโมลด์ส (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์    
999/10 ม.1
- บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)      
ผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม    
999 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)      
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม    
999 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับยานพาหนะ    
31 ม.1
- บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตสายไฟฟ้า สายนำสัญญาณ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยพลาสติก
999/4 ม.1
- บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตขวดพลาสติกสำเร็จรูป PET    
999/2 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท เมลเทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนปริ้นเตอร์    
999/11 ม.1
- บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด    
นำเข้า ผลิต ตรวจสอบ ประกอบ ขาย ส่งออก ติดตั้ง รื้อถอน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ซึ่งแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์    
351 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์    
678 ม.1
- บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคาระห์    
999/6 ม.1
- บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์    
555 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์    
999/21 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตและซ่อมแซมดายส์ที่ทำจากเพชรสำหรับรีดลวด (Drawing Dies)    
567 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตเครื่องรีดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ (Diamond Dics)    
567 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด      
ผลิตกระสอบพลาสิก    
999/5 ม.1 ถ.มิตรภาพ
- บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จำกัด      
ประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์    
888 ม.1 ซ.เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถ.มิตรภาพ

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม