//

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมกลุ่มโรงงานฟอกหนัง

เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30
- คณะบุคคลโรงงานฟอกหนังกิมง้วน    
ฟอกหนังสัตว์    
199 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ฉินตี้ชอง      
ฟอกหนังสัตว์    
174 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ฉินตี้ซอง  
ฟอกหนังสัตว์    
174 ม.11 ถ.สุขุมวิท
- ไทยงาม    
ฟอกหนังสัตว์    
166 ม.11 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท กวงฮะ แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
137 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท เกียรติไพศาลแทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
186 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำกัด    
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม    
1/5 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์ทุกชนิด และผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากหนังสัตว์ทุกชนิด    
185 ม.2 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท คิว.ซี.เลเทอร์ จำกัด      
ฟอกหนังสัตว์    
89 ม.11 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท จงเจริญสิน บรอส จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
220 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท จงเรืองสิน บรอส จำกัด    
ทำเอ็นเทียมสำหรับสุนัขทำด้วยหนัง    
1389 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท จงเรืองสิน บอร์ส จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
220 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ชยากิจ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
160 ม.1 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ชัยยง แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
417 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    
ฟอกหนังสัตว์    
176/1,1480 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด  
ฟอกหนังสัตว์    
988 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนัง    
555 ม.2 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ดับบลิว เจ ซี จำกัด    
ฟอกหนัง    
201 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ดี.แอนด์.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
564 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ทวีสิน แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์และของเล่นสุนัขจากหนังสัตว์    
182-183 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท ทองพาณิชย์ แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
185 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท ไทยพัฒนาแทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
176 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท บี.พี.เค.2003 จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
188 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท บุญอริยะ อุตสาหกรรม ฟอกหนัง จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
1307/1 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท บุรารักษ์แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
429 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท เบส์ทแทน จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
170 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท เบสท์แทน จำกัด    
ตบแต่งหนังสัตว์    
399 ม.4 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ฟอกหนังไทยรุ่งเรือง จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
167/1 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ฟอกหนังไทยรุ่งเรือง จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
167/1 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.กม.30
- บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
1092 ม.1 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรงงานฟอกหนัง ที.ซี.เอส. จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
1519 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรงงานฟอกหนังเกียรติทวี จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
1221 ม.5 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์ทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังฯลฯ    
730 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท โรงงานฟอกหนังรุ่งกิจชัย จำกัด      
ฟอกหนังสัตว์    
491 ม.14 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ลิ้มศิลป์แทนเนอรี่ จำกัด    
ผลิตหนังสัตว์สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป,ขายส่ง ขายปลีก หนังสัตว์สำเร็จรูป,กึ่งสำเร็จรูปส่งออก หนังหนังสัตว์สำเร็จรูป    
159 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ลิ้มศิลป์แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
121-121/1 ม.2 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท เลเธอร์ พลัส จำกัด      
แต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูนและเคลือบสีหนังสัตว์    
1098 ม.1 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท วิคตอรีเลทเธอร์ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์    
916 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท วี.พี.แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
498 ม.14 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไวกิจอเนก จำกัด      
ฟอกหนังสัตว์    
598 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท ศรีไทย แทนเนอร์ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
169-169/1 ม.1 ซ.ฟอกหนังกม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ศรีไทย แทนเนอร์ บราเธอร์ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
169 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท สกายเลเธอร์ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
175 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท สหอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
888 ม.3 ซ.ฟอกหนังกม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท สินสมบัติ แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
188/1 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท สุนทรการพิมพ์ จำกัด    
พิมพ์ผ้า    
843 ม.3 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังฮงหลีเฮง จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
184 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท เอส แอล แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
1369 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- บริษัท เอส.แอล.พี.แทนเนอรี่ จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์    
498,1482 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ฮงหลีฮวดอุตสาหกรรมฟอกหนัง จำกัด    
ฟอกหนังสัตว์      
101 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- มงคลการทอ      
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ108 เครื่อง)    
333 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- โรงงานฟอกหนัง พัฒนพีชัย    
ฟอกหนังสัตว์    
612 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม. 30
- โรงงานฟอกหนัง ไพโรจน์    
ฟอกหนังสัตว์    
742 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนัง รักพันธ์ดี    
ฟอกหนังสัตว์    
995 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- โรงงานฟอกหนัง ลี้ซุ่นเฮง    
ฟอกหนังสัตว์    
361 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- โรงงานฟอกหนัง สหสุนทร    
ฟอกหนังสัตว์    
190 ม.11 ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังกวงเต็กหลี    
ฟอกหนังสัตว์    
399 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังกิมง้วนอุตสาหกรรม    
ฟอกหนังสัตว์
ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- โรงงานฟอกหนังชัยสุกิจ      
ฟอกหนังสัตว์    
1111 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังซาฮะเฮง    
ฟอกหนังสัตว์    
189 ม.3 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังทองสินดี    
ฟอกหนังสัตว์    
168 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังนำไทย    
ฟอกหนังสัตว์    
161 ม.3 ซ.เขตประกอบการฯ ถ.สุขุมวิท กม.30
- โรงงานฟอกหนังย่งฮวดเฮง    
ฟอกหนังสัตว์    
187 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- โรงงานฟอกหนังยูนิเวอร์แซล      
ฟอกหนังสัตว์ ทุกชนิด    
111/1 ม.5 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังศรีเจริญ      
ฟอกหนังสัตว์    
1092 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังสินสมบัติ    
ฟอกหนังสัตว์    
188/1 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท 
- โรงงานฟอกหนังหมินแซ    
ฟอกหนังสัตว์    
203 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังอุดมชัย    
ฟอกหนังสัตว์    
379 ม.14 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังอุดมพรรณ    
ฟอกหนังสัตว์    
181 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- โรงงานฟอกหนังเอี๊ยเซ่งเฮง    
ฟอกหนังสัตว์    
198 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังเอื้อไพบูลย์    
ฟอกหนังสัตว์    
599 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงฟอกหนังมานะชัย    
ฟอกหนังสัตว์    
563 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงฟอกหนังลิ้มศิลป์    
ฟอกหนังสัตว์    
121 ม.14 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงฟอกหนังเอี๊ยะเซ่งเฮง      
ฟอกหนังสัตว์    
198 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้อยเหงียน      
ฟอกหนังสัตว์    
178 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเต็กหลีแทนเนอรี่      
ฟอกหนังสัตว์    
399 ม.1 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิวัฒน์การทอ      
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 278 เครื่อง)    
499 ม.14 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยคลาสลิคโปรดักส์    
ทำเอ็นเทียม    
216 ม.3 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเทนเนอร์รี่    
ฟอกหนังสัตว์    
252 ม.2 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเทนเนอร์รี่      
ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ เช่น ถุงมือ กระเป๋า เข็มขัด และรองเท้า    
252 ม.2 ซ.ฟอกหนัง กม. 30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรัตนกรกิจอุตสาหกรรม      
ฟอกหนังสัตว์    
173 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังชัยไพบูลย์      
ฟอกหนังสัตว์    
111 ม.5 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังชัยอนันต์    
ฟอกหนังสัตว์    
187 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังทองไทยสิน    
ฟอกหนังสัตว์    
167 ม.11 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังไทยเสรี    
ฟอกหนังสัตว์    
889 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังปอเซียง    
ฟอกหนังสัตว์    
629 ม.14 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังสหไทย    
ฟอกหนังสัตว์    
179 ม.11 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังสุกิจ    
ฟอกหนังสัตว์    
1111 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังเอื้อไพบูลย์    
ฟอกหนังสัตว์    
599 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังกวงฮะหลี    
ฟอกหนังสัตว์    
164 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม..30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังบำรุงไทย    
ฟอกหนังสัตว์    
207 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแสงเจริญฟอกหนัง    
ฟอกหนังสัตว์    
287 ม.1 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญชัย แทนเนอร์รี่      
ฟอกหนังสัตว์    
642 ม.14 ซ.ฟอกหนัง กม.30 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมชวลิต      
ฟอกหนังสัตว์    
550 ม.11 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ดี ที เทรดดิ้ง    
ฟอกหนังสัตว์    
190/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิวแสงชัย    
ฟอกหนังสัตว์    
163 ม.3 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท

เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34
- บริษัท กาวไทย จำกัด     
ทำกาวจากหนังสัตว์     
278 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โกลเด้น ฟิช เลทเธอร์กู๊ดส์ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์ ผลิตกระเป๋าปลากระเบน สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี     
232 ม.6 ซ.เทศบาลบางปู 90 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังกม.34 จำกัด     
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม     
223/2 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- บริษัท คุณาสมุทร จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
785 ม.6 ซ.เขตประกอบการ ถ.สุขุมวิท กม.34
- บริษัท ซี.พี.แอล,กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)     
ฟอกหนังสัตว์     
628 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)     
ฟอกและแต่งสำเร็จหนังสัตว์     
700 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุุขุมวิท
- บริษัท ไทย แทนนิ่ง จำกัด     
ฟอกและแต่งสำเร็จหนังสัตว์     
247 ม.6 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไทยสตาร์ แทนเนอรี่ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
482 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท พร๊อสเพอร์ แทนเนอรี่ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
246 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- บริษัท มั่นคงแทน จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์ทุกชนิดและผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนจากหนังสัตวืที่ฟอกแล้ว
ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม .34 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โมเดิร์น แทนนิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
639 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.กม.34
- บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
477 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- บริษัท โรงงานฟอกหนัง พี.เอส.พี จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
403 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรงงานฟอกหนังศรีสินฟ้า จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
190 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรงงานฟอกหนังสินสวัสดิ์ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
204 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังศิลป์แสงฟ้า จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
196 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนไทยจงเจริญ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
287/1 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังสมุทรปราการ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
186/3 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท โรด เลเทอร์ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
59 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท สกินเท็ค จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
210 ม.6 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท สกินเท็ค จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
176/1 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)     
ฟอกหนังสัตว์     
1111 ม.6 ซ.กม.34 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)     
ฟอกหนังสัตว์     
192 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อุดมสิน เล็ธเธอร์ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
187 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด     
ผลิตหนังอัดแผ่น     
180/1 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนกิจ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
760/1 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนกิจ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์ แต่งสำเร็จและพ่นสีหนังสัตว์     
1099 ม.6 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนกิจ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
760 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสมุทรปราการ จำกัด     
ย้อมสีและแต่งสำเร็จหนังสัตว์     
186 ม.6 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท เอสซีอาร์ แทนเนอรี่ จำกัด     
ฟอกหนังสัตว์     
489 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- ฟอกหนังเทียนวัฒนา     
ฟอกหนังสัตว์     
231 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนัง ล.สินเจริญ     
ฟอกหนังสัตว์     
583 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังกิจไพบูลย์     
ฟอกหนังสัตว์     
126 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังเจริญกิจ     
ฟอกหนังสัตว์     
619 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังชัยยิ่งเจริญ     
ฟอกหนังสัตว์     
223 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังชัยเรืองสิน     
ฟอกหนังสัตว์     
223/1 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- โรงงานฟอกหนังไทยยงสิน     
ฟอกหนังสัตว์     
286 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังพลาสิน     
ฟอกหนังสัตว์     
183 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- โรงงานฟอกหนังยุ่นหลิ่น     
ฟอกหนังสัตว์     
201 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังสหสินเจริญ     
ฟอกหนังสัตว์     
614 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- โรงงานฟอกหนังสินชัย     
ฟอกหนังสัตว์     
244 ม.6 ซ.ฟอกหนังสัตว์ ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังสุรศักดิ์     
ฟอกหนังสัตว์ 
ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท   
- โรงงานฟอกหนังแสงนคร     
ฟอกหนังสัตว์     
181 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- โรงงานฟอกหนังหลี่ซอง     
ฟอกหนังสัตว์     
248 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- โรงงานสิทธิไชยฟอกหนัง     
ฟอกหนังสัตว์     
176/2 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- ศรีเจริญ แทนเนอรี่ บจก.     
ตกแต่งหนังสัตว์     
583 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.34
- สงวนกิจ     
ฟอกหนังสัตว์     
172 ม.6 ซ.ฟอกหนังกม.34 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วงเจริญแทนเนอรี่     
ฟอกหนังสัตว์     
215 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังคมสัน     
ฟอกหนังสัตว์     
701 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังไทยยงสิน     
ฟอกหนังสัตว์     
286/1 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังย่งเฮง     
ฟอกหนังสัตว์     
465 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังแสงทวี     
รีด ขัด แต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลาย     
1089 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังแสงนคร     
ฟอกหนังสัตว์     
181 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฟอกหนังสงวนไทย     
ฟอกหนังสัตว์     
177 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญโชคฟอกหนัง     
ฟอกหนัง     
639 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานฟอกหนังเจริญสิน     
ฟอกหนังสัตว์     
180 ม.1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลพี่น้องจุงหว่าง     
ฟอกหนังสัตว์     
179 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท
- อุตสาหกรรมหนังไทย     
ฟอกหนังสัตว์     
176 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม.34 ถ.สุขุมวิท

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th  

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม