//

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด      
ผลิตไฟฟ้า    
60/19 สยามอินดัสเตรียลพาร์ค ม.3
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด    
สาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน (ผลิตน้ำเย็น)    
60/19 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด    
ผลิตน้ำเย็น จำหน่ายให้อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม    
250 สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ม.3
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด     
ผลิตกระแสไฟฟ้า    
60/19 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด       
ผลิตกระแสไฟฟ้า    
60/19 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลคโทรนิกส์    
60/13 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ ถ.บ่อวัน-ปลวกแดง
- บริษัท เจียติ่น จำกัด    
ปั๊มขึ้นรูปโลหะ    
60/108 ม.3
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ เช่น ชุดสายไฟ อุปกรณ์เบรครถยนต์ และอื่นๆ    
60/2 ม.3
- บริษัท ดี.ไอ.ดี.เอเซีย จำกัด      
ประกอบและบรรจะโซ่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ส่วนประกอบของอะไหล่โซ่และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์    
60/12 ม.3
- บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด      
ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่รถยนต์    
60/12 ม.3
- บริษัท ไทย ยาชิโร่ จำกัด      
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรคอนิกส์
60/14 ม.3
- บริษัท ไทย ยาชิโร่ จำกัด    
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์    
60/9,60/105,60/106 ม.3
- บริษัท ไทยชวนแฟง จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า    
60/23 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด    
ผลิตสลักเกลียวแรงดึงสูงชนิดพิเศษแบบขึ้นรูปฯ    
60/10 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท นิชชิน คิโคะ(ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง และทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร
60/124 ม.3
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเคลือบซิลิโคน    
60/91 ม.3
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    
ผลิตฟิล์มเคลือบแข็ง    
60/91 ม.3
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
ผลิตฟิล์มโพลีเอสเตอร์ชนิดหนา    
60/109 ม.3
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    
ผลิตเม็ดพลาสติก    
60/24 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    
ผลิตแผ่นพลาสติก    
60/91 ม.3
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    
ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก    
60/24 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท มิตซุย คินโซคุ แคทาลิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตและขายตัวกรองไอเสีย และตัวฟอกไอเสียสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์    
60/8 ม.3
- บริษัท มิตซุย คินโซคุ แคทาลิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตตัวกรองไอเสีย และคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์    
60/8 ม.3
- บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด    
ผลิตชุดล็อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรง ถังน้ำมัน CATALYST    
60/8 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น ชุดจ่ายไฟฯ    
60/16 ม.3 ซ.สยามอิสเทิร์นฯ
- บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด    
โรงงานผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น ชุดจ่ายไฟ ไดสตาร์ท ฯลฯ    
60/16 ม.3
- บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด    
ผลิต ประกอบเครื่องเสียงและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์    
60/16 ม.3
- บริษัท มิยูกิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด    
รีด ดึง หล่อ ตัด หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก    
60/17 สยามอีสเทิร์นฯ ม.3
- บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์    
60/4 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ ถ.บ่อวิน-ปลวกแดง
- บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์    
60/75 ม.3 ซ.เขตสยามอีสฯ
- บริษัท โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตเครื่องฟอกอากาศ,กรองอากาศใช้กับรถยนต์    
60/3 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท ลองวิน อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรเย็บผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า    
60/21 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท วีนแฟง อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า    
60/22 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ    
60/59 ม.3 ซ.สยามอิสเทิร์นฯ
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)    
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องเรือน ทำชิ้นส่วนยานยนต์    
60/6 สยามอีทเทิร์นฯ ม.3
- บริษัท สยาม ไบโอ เอ็นเนอยี่ จำกัด      
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์มดิบ ไขน้ำมันปาล์มดิบ    
60/106 ม.3
- บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด    
ผลิตเหล็กรีดเย็น    
60/6 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด      
ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์    
60 ม.3
- บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์    
60/60 สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลฯ ม.3
- บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด      
ผลิตท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง เครื่องจักรและชิ้นส่วนรถยนต์ และนำกรดเสื่อมสภาพกลับมาใช้ใหม่ 60/5 ม.3
- บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด      
ผลิตท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรและรถยนต์ และนำกรดเสื่อมสภาพกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่าย    
60/5 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด    
ขุดและล้างทราย    
60 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด    
คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมษัติที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) หมวด 1    
60 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด    
เตาเผาขยะ
60 ม.3
- บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด    
บำบัดน้ำเสียรวม    
60 ม.3 ซ.เขตฯ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
- บริษัท สยามโอคาย่า เคมิคัล จำกัด      
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก    
60/18 ม.3 ถ.ห้วยปราบ-ปลวกแดง
- บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์    
60/1 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท อัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ    
60/1 ม.3
- บริษัท อาร์พีที ดีซาย แอนด์ แมชชีน จำกัด    
ผลิต แปรรูป และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตู้ปลา สระว่ายน้ำ อะคริลิค    
60/20 ม.3
- บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก โพลียูเรเทน    
366 ม.4
- บริษัท อีโคบลู จำกัด      
ผลิดเม็ดพลาสติก ชนิด พีอีที และ พีพี    
60/91 ม.3
- บริษัท อีสเทิร์น วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด    
จัดหาน้ำ ทำน้ำให้สะอาดเพื่อจำหน่าย    
60 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด    
ผลิตดินเบ็นโทไนท์สำหรับผสมทรายหล่อโลหะ    
60/15 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบและแม่พิมพ์    
60/7 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากพลาสติก เช่น กันชน กระจังหน้า คอนโซล เป็นต้น    
60/11 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ
- บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่ทำด้วยพลาสติก    
60/11 ม.3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม