//

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- นาโนเคมีคอล      
ทำผลิตภัณฑ์เคมีในระดับนาโน เช่นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (NANO ANTI BACTERIA)    
229 ม.5 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน)    
ผลิตสารคาโปรแลคตัม และผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต EIA    
140/6 ม.4 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด    
ผลิตเม็ดพลาสติก PMMA    
299 ม.5 ซ.พีทีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด    
ผลิตเม็ดพลาสติก LDPE    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการ พีทีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไทย อินซินเนอเรท เซอร์วิส จำกัด      
ผลิตและจำหน่ายไอน้ำ    
140/6 ม.4 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด    
ผลิตเม็ดพลาสติก Expandable Polystyrene (EPS)    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด    
ผลิตผงและเม็ดพลาสติค ABS และ AS    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด    
ผลิตเม็พลาสติก Compounding Plastic    
299 ม.5
- บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด (มหาชน)    
ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสสไตรีน (POLYSTYRENE)    
299 เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ม.5 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด      
ผลิตสารกรดไนตริกแอซิด ผลิตสารแอมโมเนียไนเตรท     
140/7 ม.4 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด    
ผลิตและจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน    
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด      
ผลิตยางสังเคราะห์    
140/9 ม.4 ซ. เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน)    
ผลิตเหล็กรีดร้อน ได้วันละ 1,370 ตัน/วัน    
119 ม.1 ซ.เขตประกอบการ ทีพีไอ ถ.บ้านแลง-นาตาขวัญ
- บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)      
ผลิตเม็ดไนล่อน    
140/8 ม.4 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ
- บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)    
ผลิตเม็ดพลาสติก ไนล่อน คอมพาวนด์    
140/8 ม.4
- บริษัท อูเบะไฟน์ เคมิคอลล์ (เอเชีย) จำกัด      
ทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น 1,6 Hexanediol    
140/6 ม.4 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซ๊ จำกัด(มหาชน)     
บำบัดน้ำเสียรวม (ขยายโรงงานโดยเพิ่ม WWT3 Unit)    
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชชน) (CD1)    
ผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic    
299 ม.5
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
ผลิตน้ำประปา    
299 ม.5
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
กลั่นน้ำมัน (กำลังผลิต 150,000 บาเรล/วัน)    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
แปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (COMBINED GAS OIL)    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)      
ผลิต PTK CATALYST 36 ตัน/ปี    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
ทำเคมีภัณฑ์ เช่น ETHYLBENZENE    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)      
ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 300 ล้านลิตร/ปี    
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)      
ทำเคมีภัณฑ์ เช่น BENZENE TOLUENE XYLENE    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการ พีทีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
บำบัดน้ำเสียรวม EIA    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)      
ผลิตเม็ดและผงพลาสติก PP    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
ผลิต Acetylene carbonblack    
299 ม.5
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
แปรสภาพคอนเดนเสทเรสซีคิว (CONDENSATE RESIDUE) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)      
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)      
ผลิตเม็ดหรือผงพลาสติกชนิด HDPE    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
ผลิตเอทธิลีน (ETHYLENE)    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการ พีทีไอ ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    
ผลิตก๊าซโพรพิลีน    
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)      
ผลิตสารตัวเร่งปฏิกิริยส HA1    
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด      
ผลิตสารเคมีโพลีออล    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ถ.สุขุมวิท
- บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด      
ผลิต POLYRETHANE ELASTOMER, PU COATING RESIN PU ADHESIVE และ UNSATURATED POLYESTER    
299 ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ถ.สุขุมวิท
- หน่วยงานผลิตคอนกรีตระยอง 2    
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ    
ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ถ.สุขุมวิท
- หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จระยอง 3    
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ    
ม.5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม