//

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 1

- ชุบโลหะ    
16/579 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
16/574 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำเครื่องประดับจากโลหะ, ชุบโลหะ    
16/98 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
182 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำโคมไฟ และตะเกียงจากทองเหลือง    
17/39-40 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำชิ้นส่วนไส้กรองน้ำมัน    
16/449 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
16/735 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
16/457-458 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
17/587 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างพ่นอบสีฝุ่น    
17/952-957 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
17/336 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำยางลบ    
16/97 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มและกลึงโลหะทั่วไป    
16/292-293 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำผลิตภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ เช่น โครงเหล็ก เป็นต้น    
17/1098 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- เชื่อม ประสานโลหะ เครื่องประดับ    
17/204-205 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- โลหะ
17/745-748 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- แกะสลัก    
16/448 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/796 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
14 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
16/294 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บดเศษพลาสติก    
17/370-1 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ฉีดพลาสติก เช่น หัวปลั๊กไฟฟ้าและตัวต่อที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า    
17/819-821 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
16/579 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างเป่าถุงพลาวติกหูหิ้ว    
211, 209 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับกลึงอะไหล่ทั่วไป    
17/829 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างตัด ปั๊ม เชื่อม โลหะ ทั่วไป    
16/484-6 ซ.หมู่บ้านวงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- โรงกลึงทำแม่พิมพ์พลาสติก    
17/835 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างปั๊มโลหะทั่วไป เช่น กิ๊ปเหล็กรัดของ    
16/112 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/14 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/257 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำโครงเหล็กและปั๊มโลหะ    
17/838-839 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำกล่องไฟฟ้า    
16/3 ม.7 ซ.2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำกล่องแผงไฟฟ้า    
16/3 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบโลหะ    
17/122 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างปั๊มโลหะ    
17/172 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
16/451 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ประกอบสายไฟฟ้าฯ    
ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำขารองรีดผ้า (เหล็ก)    
16/131-135 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- กลึงโลหะทั่วไป    
864 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยการกลึง เจียนและเชื่อมโลหะ    
17/197-8 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ฉีดพลาสติก    
16/50 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำเฟอร์นิเจอร์    
17/254 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ตัดเย็บและพิมพ์สกรีนเสื้อผ้าสำเร็จรูป    
17/300-301 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มเหล็ก    
17/187-189 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างตัด ปั๊ม เชื่อมโลหะ    
16/484-486 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- กลึงและปั๊มโลหะ    
17/235-236 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำต้นไม้    
17/924-926 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น หัวเข็มขัด แหวานรอง    
17/220 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- กลึง เชื่อม และไสโลหะ    
43 ซ.เทียนทะเล-26 แยก 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ผลิตหัวซิป    
16/489 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- กลึง เชื่อม ไส โลหะทั่วไปและปั๊มโลหะ    
17/1107 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำตาไก่ กระดุมย้ำผ้าใบ    
17/712-713 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- กลึงโลหะ    
16/713 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำน๊อต สกรู    
1418,1420 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/202 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติก    
17/1081-3 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- เจาะ เจียร และเชื่อมโลหะ    
110,112,114 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตะกร้า ชิ้นส่นมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ    
17/758-762 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างปั๊มโลหะทั่วไป    
17/903 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างปั๊มโลหะ    
16/409,410,411 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างผลิตซองพลาสติก    
16/201,202 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ผลิตลูกโป่ง    
16/24 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชุบสังกะสี
17/450 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำแม่พิมพ์พลาสติก    
17/733 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/258 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/794-795 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำโซ่แห    
17/899 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
230 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- กลึงและปั๊มโลหะ    
17/248 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำเครื่องเรือนจากไม้    
16/197-198 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- โม่ บด พริกไทย    
16/210 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำกรอบรูป    
17/348-354 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
16/595 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั้มโลหะ    
16/407 ม.7 ซ.วงแหวนชัลวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างตัดโลหะ    
17/495 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
- ผลิตตู้กับข้าวอลูมิเนียม    
16/627-629 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ฉีดพลาสติก    
16/207 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำถุงพลาสติก    
16/365-366 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ เชือกฟาง    
16/376-380 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำกรอบแว่นตา    
16/87 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเป็นรูปทรงต่าง ๆ และทำชิ้นส่วนประกอบของอุปกรณ์ลำโพงจากโลหะ    
17/740-744 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้    
16/750-751 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทอผ้ายืด    
16/104 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำผงพะโล้ เครื่องเทศ    
17/1044-1045 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
- ผลิตซองกระดาษ    
16/88 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มขึ้นรูปโลหะ กลึง ไส เชื่อมโลหะทุกชนิด เช่น ชิ้นส่วนไส้กรองน้ำมัน    
16/449 ม.7 ถ.บางขุนเทียน-ชัยทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/796 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำเครื่องใช้จากไม้ เช่น ไม้แขวนเสื้อ    
17/116-117 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- รับจ้างทำลูกกลิ้งเหล็ก    
16/413 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาลย์ ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แหวนรองน๊อต สกรู    
17/219 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ปั๊มโลหะ    
17/794, 795 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ประกอบหัววาลว์ปรับแก๊ส    
17/386 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th   

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 1
รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 2
รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 3

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม