//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ถ-น

- บริษัท ถงชิง เมทัล อินดัสเตรียล จำกัด   
197 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หล่อชิ้นส่วนโลหะ   
- บริษัท เทพารักษ์ หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด   
222 หมู่ 3 ถ.วัชรปาน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า   
- บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด   
229 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8591-3
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติก   
- บริษัท ทริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   
223 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ สำหรับจักรยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน   
- บริษัท ทริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   
223 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8563-5
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑ์โลหะและพลาสติกสำเร็จรูป
- บริษัท ทรัพย์ทวีอุตสาหกรรมร่ม จำกัด 
222 หมู่ 12 ถ.พนมสารคาม-กบินทร์บุรี ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตร่ม   
- บริษัท เทย์แม็กซ์ ไวร์ โรป อินดัสตรี้ คอร์ป จำกัด   
175 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ลวดสลิง   
- บริษัท ที ซีเคียว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
552/1 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงสาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องทำลายเอกสาร   
- บริษัท ที พี ไอ อีเล็กทรอนิค จำกัด   
552/4 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3741 4214
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิค   
- บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด   
9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมเหล็ก       
- บริษัท ทีโอเอ็ม อินดัสทรี จำกัด   
552/1 หมู่ 10 ถ.ทางหลวง สาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตครื่องทำลายเอกสาร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค   
216/12 หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, อิฐบล็อค, ท่อค.ส.ล, เสา, ปลอกส้วม   
- บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด   
207 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป   
- บริษัท ไทย เชิง ฉวน จำกัด   
382 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: รีดเหล็กเส้น เช่น ลวด ฯลฯ   
- บริษัท ไทยเบสท์ แพ็คเกอร์ส จำกัด   
392 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น หมูชุบ เกร็ดขนมปัง ไส้กรอก กระหล่ำปลีห่อม้วน และเบคอนห่อม้วน
- บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด   
242 หมู่ 7 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม   
- บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด   
188 หมู่ 10     ถ.ทางหลวงสาย 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ซักฟอก ล้างเสื้อผ้าสำเร็จรูป   
- บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด   
188 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงสาย 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 0300
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 605 เครื่อง)   
- บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด   
221 หมู่ 7 เขตอุตสาหกรรมอินดัสเตรียล ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8568-71
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ
- บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด   
410/1 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์   
- บริษัท  ไทย โคะอิโท  จำกัด   
หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ เช่น โคมไฟ   
- บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด   
239 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่นปั๊มน้ำ       
- บริษัท ไทยนิสเซ่ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด   
488 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: พิมพ์สิ่งพิมพ์บนภาชนะบรรจุ เช่น แผ่นฟิล์มพลาสติก อลูมิเนียม กระดาษและผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติกอลูมิเนียม และอื่นๆ   
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   
333/68 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3728 5238-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ   
- บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัด   
428/2 หมู่ 1 ถ.คลองรั้ง-กรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3740 0217
ประเภทอุตสาหกรรม: ถักถุงเท้า   
- บริษัท ไทยยูนิเฟอร์ จำกัด   
285 หมู่ 8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 08 9201 3749
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องเรือน, เครื่องใช้และตบแต่งจากโลหะและพลาสติก เช่น เฟอร์นิเจอร์หวายเทียมเครื่องตกแต่ง งานจัดสวน   
- บริษัท ไทรอัมพ์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
95 หมู่ 4 ถ.ศรีมหาโพธิ-ระเบาะไผ่    ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 9091-2
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตต้นไม้เทียม   
- บริษัท ธัญญนันท์ เจริญกิจ จำกัด   
84/3 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 6312
ประเภทอุตสาหกรรม: อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก
- นางธนวันต์  จิระกานต์ธนกุล   
18 หมู่ 5 ถ.สาย 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด   
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3720 8841-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายไอน้ำ   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)   
206 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตน้ำปราศจากอิออน   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด   
1 หมู่ 2 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8800
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้า   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด   
125 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 32.9 เมกกะวัตต์ ผลิตไอน้ำ กำลังการผลิต 178.5 ตัน/ชั่วโมง   
- บริษัท นภัสศรัณย์ จำกัด   
172 หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมหล่อทองเหลือง   
- บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด   
447 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก, ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท น้ำใส 304 จำกัด   
4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับคุณภาพน้ำเพื่อจำหน่ายให้อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม   
- บริษัท น้ำใส 304 จำกัด   
207 หมู่ 4 ถ.สาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับคุณภาพน้ำเพื่อจำหน่ายให้อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม   
- บริษัท นากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด   
222/2 หมู่ 5 ถ.สายระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์ และแม่พิมพ์ เช่น ระบบเบรค โรเดอร์ ได้ปีละ 4,700,000 ชิ้น   
- บริษัท นิชชิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
143 หมู่ 4 ถ.โคกขวาง-ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3745 8291-3
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น แฮม เบคอน ไส้กรอกประเภทต่าง ๆ   
- บริษัท นิชชินอินเตอร์เนชั่น จำกัด   
143 หมู่ 4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแฮม เบคอน   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม