วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ถ-น

- บริษัท ถงชิง เมทัล อินดัสเตรียล จำกัด   
197 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หล่อชิ้นส่วนโลหะ   
- บริษัท เทพารักษ์ หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด   
222 หมู่ 3 ถ.วัชรปาน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า   
- บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด   
229 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8591-3
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติก   
- บริษัท ทริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   
223 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ สำหรับจักรยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน   
- บริษัท ทริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   
223 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8563-5
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑ์โลหะและพลาสติกสำเร็จรูป
- บริษัท ทรัพย์ทวีอุตสาหกรรมร่ม จำกัด 
222 หมู่ 12 ถ.พนมสารคาม-กบินทร์บุรี ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตร่ม   
- บริษัท เทย์แม็กซ์ ไวร์ โรป อินดัสตรี้ คอร์ป จำกัด   
175 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ลวดสลิง   
- บริษัท ที ซีเคียว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
552/1 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงสาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องทำลายเอกสาร   
- บริษัท ที พี ไอ อีเล็กทรอนิค จำกัด   
552/4 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3741 4214
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิค   
- บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด   
9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมเหล็ก       
- บริษัท ทีโอเอ็ม อินดัสทรี จำกัด   
552/1 หมู่ 10 ถ.ทางหลวง สาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตครื่องทำลายเอกสาร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.ซีเมนต์บล็อค   
216/12 หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, อิฐบล็อค, ท่อค.ส.ล, เสา, ปลอกส้วม   
- บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด   
207 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป   
- บริษัท ไทย เชิง ฉวน จำกัด   
382 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: รีดเหล็กเส้น เช่น ลวด ฯลฯ   
- บริษัท ไทยเบสท์ แพ็คเกอร์ส จำกัด   
392 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น หมูชุบ เกร็ดขนมปัง ไส้กรอก กระหล่ำปลีห่อม้วน และเบคอนห่อม้วน
- บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด   
242 หมู่ 7 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม   
- บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด   
188 หมู่ 10     ถ.ทางหลวงสาย 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ซักฟอก ล้างเสื้อผ้าสำเร็จรูป   
- บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด   
188 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงสาย 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 0300
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 605 เครื่อง)   
- บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด   
221 หมู่ 7 เขตอุตสาหกรรมอินดัสเตรียล ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8568-71
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ
- บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด   
410/1 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์   
- บริษัท  ไทย โคะอิโท  จำกัด   
หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ เช่น โคมไฟ   
- บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด   
239 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่นปั๊มน้ำ       
- บริษัท ไทยนิสเซ่ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด   
488 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: พิมพ์สิ่งพิมพ์บนภาชนะบรรจุ เช่น แผ่นฟิล์มพลาสติก อลูมิเนียม กระดาษและผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติกอลูมิเนียม และอื่นๆ   
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   
333/68 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3728 5238-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ   
- บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัด   
428/2 หมู่ 1 ถ.คลองรั้ง-กรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3740 0217
ประเภทอุตสาหกรรม: ถักถุงเท้า   
- บริษัท ไทยยูนิเฟอร์ จำกัด   
285 หมู่ 8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 08 9201 3749
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องเรือน, เครื่องใช้และตบแต่งจากโลหะและพลาสติก เช่น เฟอร์นิเจอร์หวายเทียมเครื่องตกแต่ง งานจัดสวน   
- บริษัท ไทรอัมพ์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
95 หมู่ 4 ถ.ศรีมหาโพธิ-ระเบาะไผ่    ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 9091-2
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตต้นไม้เทียม   
- บริษัท ธัญญนันท์ เจริญกิจ จำกัด   
84/3 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 6312
ประเภทอุตสาหกรรม: อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก
- นางธนวันต์  จิระกานต์ธนกุล   
18 หมู่ 5 ถ.สาย 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด   
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3720 8841-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายไอน้ำ   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)   
206 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตน้ำปราศจากอิออน   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด   
1 หมู่ 2 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8800
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้า   
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด   
125 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 32.9 เมกกะวัตต์ ผลิตไอน้ำ กำลังการผลิต 178.5 ตัน/ชั่วโมง   
- บริษัท นภัสศรัณย์ จำกัด   
172 หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมหล่อทองเหลือง   
- บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด   
447 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก, ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท น้ำใส 304 จำกัด   
4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับคุณภาพน้ำเพื่อจำหน่ายให้อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม   
- บริษัท น้ำใส 304 จำกัด   
207 หมู่ 4 ถ.สาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับคุณภาพน้ำเพื่อจำหน่ายให้อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม   
- บริษัท นากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด   
222/2 หมู่ 5 ถ.สายระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์ และแม่พิมพ์ เช่น ระบบเบรค โรเดอร์ ได้ปีละ 4,700,000 ชิ้น   
- บริษัท นิชชิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
143 หมู่ 4 ถ.โคกขวาง-ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3745 8291-3
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น แฮม เบคอน ไส้กรอกประเภทต่าง ๆ   
- บริษัท นิชชินอินเตอร์เนชั่น จำกัด   
143 หมู่ 4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแฮม เบคอน   

6 ความคิดเห็น:

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (UMS) เป็นผู้นำเข้าระบบสแกนลายนิ้วมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี (VIRDI) และระบบกล้องวงจรปิด
( SONY: ญี่ปุ่น , HONEYWELL : อเมริกา , CAMLUX : เกาหลี , DALI : ใต้หวัน) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ( PINETRON : เกาหลี , INDIGO : เกาหลี , HONEYWELL : อเมริกา , DALI : ใต้หวัน) ระบบกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย ( HONEYWELL : อเมริกา ) และ ระบบ VIDEO DOOR PHONE ( COMMAX : เกาหลี ) รวมถึงสินค้าในหมวดของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
126/64 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (เอก)
0811522979
eakkaruk_a@hotmail.com
http://www.upmastersolution.com/

รับผลิตและจำหน่าย ซีล ,โอริง,โอริงคอร์ด,ยางอะไหล่ และปั้มชิ้นส่วนงานโลหะ ทุกชนิดราคาโรงงาน

รับผลิตยางcompound โอริง ซีล ปะเก็น บูช ยางอะไหล่ขึ้นรูปทุกชนิด
รับผลิตยางExtrusion (Rubber Extrusion) (Extruded Rubber) โอริงคอร์ด(Oring Cord) ยางไหล ยางขอบ ยางกระดูกงู ยางกันเสียง
ทางเรามีวัตถุดิบหลากหลาย เช่น NR,NBR,SBR,EPDM,SILICONE etc.
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยสามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของยางได้ เช่น ความอ่อนความแข็งของยาง คุณสมบัติทนต่อความร้อน ทนสารเคมี ทนน้ำมัน ทนการเสียดสี และอื่นๆ

รับปั้มชิ้นส่วนงานโลหะต่างๆ
รับแกะสลักด้วยเครื่อง CNC
รับตัด พับ ดัด ม้วน เชื่อมประกอบ (เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม แป๊บกลม แป๊บเหลี่ยม และวัสดุอื่นๆ)
รับกลึง กัด ไส (เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง และโลหะอ่อนต่างๆ)

ธมกร ซัพพลาย
Tamakhon Supply
Website : www.Tamakhon.com
Email : Tamakhon@gmail.com
Tel : 096-554-2855

Line ID : tamakhon
Facebook : http://www.facebook.com/tamakhon

บริษัท สยามอินเตอร์เทคเทคโนโลยี จำกัด
*** รับผลิต,ออกแบบ ***
- งาน SPECIAL PARTS , MACHINING PARTS
- งาน OVERHAUL สร้าง – ซ่อม เครื่องจักรโรงงาน
- งานติดตั้งเดินระบบท่อ
- งาน สร้างสายพานลำเลียง
- งานประกอบติดตั้งเครื่องจักร ตาม LINE
- งานโครงสร้าง – ต่อเติม
- งานเชื่อมโลหะทุกชนิด
- งาน CNC , กลึง , มิลลิ่ง , กัด , เจาะ , ใส , ปาด
- งาน ชุบเงิน , โครเมี่ยม , ซิ้งค์ , ฮาร์ดโครม โลหะทุกชนิด
- ออกแบบเครื่องจักร,ชิ้นงาน , งานโปรเจ็ค ,Robot ในอุตสาหกรรม

สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Sales

Mr.Sutipong Prasong Tel:085-5655481
Mr.Thanakorn Kanupat Tel:084-0740249


สำหรับหน้าเว็บไซต์
https://www.facebook.com/Siamintertechnology
http://www.siamintertech.co.th/index_en.htm

ที่อยู่ 84/31 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.02-5013109 แฟกซ์.02-5013045 Email : sales@siamintertech.co.th

บจ.จัดหางานสยามรัฐภูมิ โฮลดิ้ง
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
รับบริการทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน ขยายเล่มพาสปอร์ต
ขอโควตา ย้ายนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน
*รับพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
(เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพู และ ทร.38/1)
ให้นายจ้างและผู้ประกอบการที่มีแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว
โทร.094-065-8915,087-072-8288 (ทุกวัน)
www.rattapum.com
e-mail:rattapumholding@gmail.com

บริษัท JPG TECHNOLOGY จำกัด
จำหน่ายAir compressor(ปั้มลม)air dryer(เครื่องทำลมแห้ง)
และติดตั้งระบบท่อลม อะไหล่ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
มีความยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับปั้มลม
http://www.jpgtechnologygroup.com/products-product.page
ฝ่ายขาย ธนกร จุลินทร
Tel.0805705956
0980759912
Line Id: korn8056350
email: korn911korn911@gmail.com

บริษัท JPG TECHNOLOGY จำกัด
จำหน่ายAir compressor(ปั้มลม)air dryer(เครื่องทำลมแห้ง)
และติดตั้งระบบท่อลม อะไหล่ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
มีความยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับปั้มลม
http://www.jpgtechnologygroup.com/products-product.page
ฝ่ายขาย ธนกร จุลินทร
Tel.0805705956
0980759912
Line Id: korn8056350
email: korn911korn911@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

ข่าวโรงงานอุตสาหกรรมไทย

Loading...

ข่าวนิคมอุตสาหกรรม

Loading...

ข่าวด้านการนำเข้าและส่งออก

Loading...

ข่าวไฟไหม้-ระเบิด

Loading...

ข่าวน้ำท่วม

Loading...

ข่าวหางาน สมัครงาน

Loading...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม