//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ส-ฮ

- บริษัท สามเอ็น คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด   
18/3 หมู่ 9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3079 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: นำน้ำมันหล่อลื่น ตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทำละลาย นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากโรงงานอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นอิฐบล็อก อิฐปูพื้น ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเศษผ้าปนเปื้อนกากตะกอนน้ำมัน และดินปนเปื้อนน้ำมันมาทำเชื้อเพลิงผสม (BLENDING)   
- นางสายชล สุพรรณ์   
75 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น       
- บริษัท สดาร์ทติ้ง อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด   
234 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอุปกรณ์สตาร์ทเครื่องยนต์อเนกประสงค์   
- บริษัท  สยาม เคียวโด  จำกัด   
522 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 87053 2338
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนในเครื่องยนต์สำหรับยานพาหนะ (Rubber Parts)   
- บริษัท สยาม แคสติ้ง พาร์ทส นิสซิน จำกัด   
432 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3748 1064-67
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอุปกรณ์สำหรับงานหลอม หล่อ โลหะ เช่น เบ้าหลอมโลหะ ฐานรองเบ้าหลอมโลหะ, อุปกรณ์เซรามิคทนไฟ
- บริษัท สยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด   
300 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8563-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกสำเร็จรูป เช่น ส่วนประกอบของยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องจักรกล ฯลฯ   
- บริษัท สยามนิตติ้ง โปรดักส์ จำกัด   
174 หมู่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องแต่งกายสตรี เช่น ห่วงคาดผม,โบว์รัดผม, ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้า และชิ้นส่วนกระเป๋า   
- บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด   
214 เขตอุตสาหกรรมบริษัท 304 อินดัสเตรียล    7 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8730-4
ประเภทอุตสาหกรรม: การทา พ่น หรือเคลือบสีชิ้นสว่นโลหะ และพลาสติก   
- บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด   
214 หมู่ 7 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8730-4
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถังบรรจุน้ำมันรถยนต์จากพลาสติก   
- บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด   
214 หมู่ 7 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8730-4
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก  เช่น  WHEEL CENTER CAP   
- บริษัท สยามไอซิน จำกัด   
235 หมู่ 7    304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 0 2514 0037, 270100
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และรถยนต์ เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำมัน จานเบรค จานคลัช   
- บริษัท สยาม ฮันเตอร์ จำกัด   
425 หมู่ 7 สวนอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเตาผิง   
- นายสหัพย์ ทวีทรัพย์เพิ่มพูน   
289 หมู่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย   
- นายสุวัชชัย ชินศักดิ์ชัย   
35 หมู่ 1 ซอย 1 ถ.คลองรั้ง-พญาจ่าย ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น
- บริษัท สุวรรณภูมิ เวสต์ รีคัฟเวอรี่ จำกัด   
305 หมู่ 8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ตัวทำละลายใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสมจากกากตะกอนปนเปื้อน น้ำมันและเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน บดเศษและตะกรันโลหะ   
- นายสุนทร เพิ่มเพียรสิน   
หมู่ 1 บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 6326 0269
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตน้ำแข็งซอง กำลังการผลิต 720 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก 115 ตัน/วัน   
- นายสุริยะ ประสิทธิ์รัตน์   
244 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   
- นางสาวสำเริง ศรีส้มป่อย   
57/4 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: การกลึง เจาะ ค้าวน กัน ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป   
- นางสาวสำเริง ศรีส้มป่อย   
57/4 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมหล่อทองเหลือง   
- นายสำราญ นิลวิไลพันธ์   
57/3 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 1929 9381
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมหล่ออลูมิเนียมและทองเหลือง   
- บริษัท เหรียญเฉิง เมททอล จำกัด   
230 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเส้นลวดเหล็ก
- บริษัท  แหลมเขา วู๊ดชิพ  จำกัด   
85 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข 359 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3859 9181
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี   
- บริษัท หัวหว้า รีไซเคิล จำกัด   
24 หมู่ 9 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมอลูมิเนียม   
- บริษัท ออล เบสท์ คอเซ็ท แอ็คเซ็สซอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
231 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8100-2
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำอุปกรณ์เครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น โครงชุดชั้นในสตรี
- บริษัท ออล เมทัล พาร์ท อินดัสทรี จำกัด   
95 หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 2750 7702-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโลหะแผ่น   
- บริษัท อภิทรัพย์การย้อม จำกัด   
234 หมู่ 12 ถ.สาย 304 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 2425 8832
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมด้าย   
- บริษัท อภิทรัพย์การย้อม จำกัด   
234 หมู่ 12     ถ.พนมสารคาม-กบินทร์บุรี ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตไอน้ำ   
- บริษัท อรัญญา อาร์ท จำกัด   
57/5 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ตบแต่ง ดัดแปลงหรือซ่อมแซม เครื่องเรือนเครื่องตกแต่งจากโลหะ
- บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)   
365 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 0.630 เมกะวัตต์
- บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)   
252 หมู่ 12     ถ. ทางหลวงสาย 304 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระดาษลูกฟูกและภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด ได้ปีละ 14,400ตัน และ 33,600 ตัน   
- บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด   
99/9 หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กระสอบ ผ้าผืน พลาสติกสาน   
- บริษัท เอลต้า จำกัด   
428/1 หมู่ 1 ถ.คลองรั้ง - กรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ถักถุงเท้า       
- บริษัท เอส วี เท็กซ์ จำกัด   
95/4 หมู่ 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอผ้า 48 เครื่อง)
- บริษัท เอส เอ็ม ที อินดัสตรี้ส์ จำกัด   
336 หมู่ 10    สวนอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ แผงวงจรไฟฟ้า
- นายอาคม ชุ่มชื่น   
9/3 หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   
- บริษัท อาร์.ดี.แหล่ง กรีน เคมี จำกัด   
252 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: นำตัวทำละลายและน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม  เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีและน้ำมัน   
- บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด   
501 หมู่ 9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์   
- นายอำนาจ ชมภูนุช   
57/1 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 1947 8564
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมหล่ออลูมิเนียมและทองเหลือง
- บริษัท อัลฟ่า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด   
238 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8726-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ เช่น ชุดกุญแจ มือจับประตูรถยนต์ ได้ปีละ 2,000,000 ชุด (เตาหลอมขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน 1 เตา)   
- บริษัท เอ็มเทค แมชชีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด   
7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือ เชื่อมโลหะทั่วไป    
- บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัด   
138 หมู่ 7 บ้านโปร่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8586
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผ่นใบไม้ดัดความหนาแน่นปานกลาง   
- บริษัท อะโกร แมทส์ จำกัด   
138 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูปไม้เพื่อผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัส   
- บริษัท อะโคร (ไทยแลนด์) จำกัด
448 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ออกแบบ หล่อ ขึ้นรูป ประกอบผลิตภัณฑ์โลหะและอโลหะของชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น กระบอกสูบ ครัช   
- บริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด   
หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม
- นายอิทธิกร ศรีจันบาล
18 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บดย่อยพลาสติก  และอัดเศษโลหะ
- นายอิทธิกร  ศรีจันบาล
18 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3741 4455   
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี นำน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพ รีไซเคิลหลอดฟูออเรสเซนต์ที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่   
- บริษัท อินวิกอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด   
468 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3281 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตท่อ ข้อต่อ ข้องอ จากพลาสติก ได้ปีละ 3,300 ตัน       
- บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด   
7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต TERMINAL สำหรับ AIR COMPERSSOR
- บริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัด   
199 หมู่ 8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเส้นยางยืดจากยางธรรมชาติ   
- บริษัท อีสท์ ทูเก็ทเธอ อินดัสเทรียล จำกัด   
165 หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 1298 5119
ประเภทอุตสาหกรรม: การปรับสภาพสารตัวทำละลายและน้ำมันที่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันเคลือบเส้นด้าย น้ำมันไฮดรอลิค ฯลฯ
- บริษัท โอคิซึโมะอินเตอร์เนชั่นแนล (เอเซีย) จำกัด   
220 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8594-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสีทนความร้อน   
- บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   
309 หมู่ 10     ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 0 2514 0037, 208865-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระดาษทำสำเนาชนิดไร้คาร์บอน
- บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัด   
309 หมู่ 10     ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8865-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระดาษสติกเกอร์ ตัดกระดาษและการบรรจุ   
- บริษัท โอนัมบะ (ประเทศไทย) จำกัด   
206 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8694-5
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนของลวดไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ชุดสายไฟ   
- บริษัท โอโน่เทค (ประเทศไทย) จำกัด   
113/2 หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี    
ประเภทอุตสาหกรรม: หล่อหลอมอลูมิเนียมและโลหะทุกชนิด
- บริษัท โอฮาชิ ซาโต (ไทยแลนด์) จำกัด   
232 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8975-7
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
- บริษัท โอฮาชิ เทคนิคก้า (ไทยแลนด์) จำกัด   
232 หมู่ 7 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น โดเวล ทิน
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พร็อฟ   
57/2 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมหล่อเศษและตะกรันโลหะที่ไม่เป็นของเสียอันตราย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย           
- บริษัท  แอลพลา แพคเกจจิ้ง (ประเทสไทย) จำกัด   
257 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 4148-50
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก, ฝาพลาสติก   
- บริษัท แอ็ดวานซ์ เปเปอร์ จำกัด   
122 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิว   
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำกัด   
122 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดกระดาษขนาดต่างๆ และแบ่งบรรจุหีบห่อ   
- บริษัท ไอแวกซ์ เปเปอร์ เคมีคัลส์ จำกัด   
150 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี เช่น ROSIN SOAP, ROSIN EMULSION, ALKENYL KETENE DIMER EMULSION, STYRENE MALEIC ANHYDRIDE EMULSION, STARCH POLYMER, OIL SIZE, BIOCIDES, DEFOAMERS, CLEANING CHERMICAL   
- บริษัท ฮอลลิเดย์ ครีเอชั่น จำกัด   
หมู่ 4 ถ.ศรีมหาโพธิ-ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตโครงเหล็กไฟประดับและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ   
- บริษัท เฮาซัน จำกัด   
24 หมู่ 13 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิดจากไม้ ไม้ปาร์เก้ และไม้แปรรูปทุกชนิด
- บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
203, 205 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3720 8700-15
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ปีละ 2,000,000 ชิ้น   
- บริษัท ไฮ-เทค สเปเซียลตี้ มิเนอรัล จำกัด   
หมู่ 2 ถ.ทางหลวงสาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม