//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ช-ต

- บริษัท เชเน็ต (เอเชีย) จำกัด   
324 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3741 4101-2
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแถบผ้ายางยืด   
- นายชาญยุทธ สิงห์ทน   
59/2 หมู่ 8 บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสูงสุด 50 เกวียน/ วัน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา   
1 ถ.เขาหินซ้อน-สระแก้ว ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแอลฟัสท์ติคคอนกรีต
- บริษัท ซาโต เพรส โคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด   
552/7 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ROTOR, PLUG และ BUSH เป็นต้น   
- บริษัท เซ็ทเมทเทล จำกัด   
301 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอมหล่อโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง   
- บริษัท เซินเม่า เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด   
322 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 4621-23
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตตะกั่วบัดกรี เช่นแบบแท่ง, แบบกลม, แบบลวดมีไส้ประสาน, แบบกึ่งเหลว   
- บริษัท เซาเทิร์น คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   
หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตหอทำความเย็นชนิด Fiberglass Reinforced Piastic (FRP Cooling Tower)
- บริษัท ซันโค อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   
461 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต Lead Wire Assembly สำหรับยามพาหนะ (ชุดสายไฟประกอบรถยนต์)
- บริษัท ซันชาย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล   จำกัด   
หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำกรดมะนาว (citric acid)   
- บริษัท  ซี.ซี.วู้ดชิพ  จำกัด   
445 หมู่ 7 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3740 0027
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย   
- บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   
334 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 7500
ประเภทอุตสาหกรรม: แยกโลหะทองแดงจากน้ำเสียจากกระบวนการกัดลายวงจร เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่   
- บริษัท  ซีเอ็มเค คอปอเรชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด   
7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Printed circuit board   
- บริษัท ซีเอ็มเค คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   
334 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 7500-96
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Printed circuit board   
- บริษัท ไซโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด   
552/6 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร   
- บริษัท ดารามิค (ประเทศไทย) จำกัด   
227 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผ่นกั้นแบตเตอรี่ ชนิดโพลีเอททีลีน  ได้ปีละ 89,000,000 ตารางเมตร
- บริษัท เดอสเตอร์ จำกัด   
172, 173, 175, 178 หมู่ 5 ถ.ทุ่งคล้อ-บ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3728 5132
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตของใช้บนเครื่องบินจากเส้นใยสังเคราะห์ เช่น หมอนรองศีรษะ ปลอกหมอน รองถาด-แก้ว ผลิตภาชนะและเครื่องแต่งกายสตรีจากพลาสติก เช่น แก้วน้ำ หวีและบรรจุภัณฑ์จากอลูมิเนียม   
- บริษัท เดอะเกรทสคาร์ พรีซิชั่นสกรู จำกัด   
466 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสกรูโลหะ
- บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด   
2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: กระดาษห่อพิมพ์ลาย   
- บริษัท ดี.เอ. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด   
2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)   
2 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานจัดหาน้ำ, ทำน้ำให้บริสุทธิ์หรือจำหน่ายไปยังอาคาร  หรือโรงงานอุตสาหกรรม   
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)   
1 หมู่ 2 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 2238 2491
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม ได้ 23,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน   
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)   
211 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานปรับคุณภาพน้ำเสียรวม (โรงงานที่ 2) (23,000 ลบม./วัน)   
- บริษัท  ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)   
302 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงสาย 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแกนกระดาษ   
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)   
1 หมู่ 2 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูปไม้เพื่อผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัส   
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)   
1 หมู่ 2 ถ.ทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว   
- บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)   
125 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นฟอกขาวจากยูคาลิปตัส       
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล (1991) จำกัด (มหาชน)   
1/1 หมู่ 2 ถ.ศรีมหาโพธิ์-คลองรั้ง ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระดาษพิมพ์เขีนยนชนิดเคลือบผิว ได้ปีละ 120,000 ตัน และไม่เคลือบผิว ได้ปีละ 120,000 ตัน   
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล จำกัด   
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 500,000 ลิตรต่อวัน   
- บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
241 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 4512-4
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอินนิชิเอเตอร์ทุกประเภทสำหรับระบบความปลอดภัยในรถยนต์   
- บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
241 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดพองลมในถุงลมนิรภัย และชิ้นส่วนเพื่อใช้กับระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต์   
- บริษัท ต้าหยวน เลทเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   
4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมหนังและตกแต่งหนัง   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม