//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ก-ฉ

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กองมณีก่อสร้าง   
171 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8172
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรอกสมบูรณ์บรรจุแก๊ส   
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุก๊าซหุงต้ม   
434 หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3740 0230
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้า ทรัพย์เจริญสุข เซอร์วิส   
92 หมู่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะทุกชนิด ไม้ ผ้า ยาง แก้ว และขวด เป็นต้น   
- บริษัท แกรนด์เดอร์ ไฟเบอร์ จำกัด   
90 หมู่ 2 ถ.คลองรั้ง-กรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมสีเส้นด้าย และผ้า ได้ปีละ 24,000,000 หลา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุญชรการโยธา   
42 หมู่ 4 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
- นายกิมใช้ สายพนัส   
76 หมู่ 3 ถ.วัชรปาน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น       
- บริษัท กิมเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด   
8 ถ.สายเขาหินซ้อน-สระแก้ว ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 08 1723 5283
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและบดย่อย เศษยาง เศษพลาสติก เศษฟองน้ำ เศษผ้า และเศษพรมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน           
- บริษัท กำไรทองรีไซเคิล จำกัด   
297 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: อัดกระดาษ   
- บริษัท โกลบอล เอซเทค จำกัด   
356 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นบันทึกข้อมูล, แผ่นซีดี   
- บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด   
226 หมู่ 7 โครงการ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ถ.ทางหลวงหมายเลข 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3741 4154-5
ประเภทอุตสาหกรรม: พิมพ์สิ่งพิมพ์, ทำแม่พิมพ์โลหะ   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองรั้งคอนกรีต   
424 หมู่ 3 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ   
- บริษัท คลิ๊ก ทู ดีไซน์ จำกัด   
96/1 หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม  โดยการซ่อมแซม  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หรือแปรสภาพ  เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จำกัด   
533 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3748 1800-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์ในถุงลมนิรภัยและโลหะรถยนต์ในเข็มขัดนิรภัย
- บริษัท เค.ซี.เรดดี้มิกซ์ จำกัด   
311 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คอนกรีตผสมเสร็จ   
- บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   
หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: อบชุบแข็งโลหะด้วยความร้อน   
- บริษัท เคแอลที ออโตโมทีฟ แอนด์ ทูบูล่าร์ โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   
413 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตโครงช่วงล่างรถยนต์รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ, ครัชซี   
- บริษัท เคอีไอ คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด   
552/5 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3720 8555
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตหลอดไฟฟ้า   
- บริษัท คูโรต้า (ไทยแลนด์) จำกัด   
325 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น Piston Control Valve, Piston Master Cylinder , Shaft Oil Pump   
- บริษัท เงิน-สด ซีซั่นนิ่ง จำกัด   
123 หมู่ 8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 1658 7173
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซอสปรุงรส   
- บริษัท เจบีเอส โพลิเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสารเคมีสำหรับผสมสีและสารเคมีที่ใช้ทำกาว   
- บริษัท เจ็ท-ไทย ไฮ-เทค จำกัด   
267 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผ่นซีดี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์   
71 หมู่ 2 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์   
71 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์ (3069) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 9093
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต   
- นางสาวจินตนา สายพนัส   
89 หมู่ 8 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   
- บริษัท จัสมิน เคเบิ้ล แอนด์ แมททีเรียลส์ จำกัด   
2 สายคลองรั้ง-กรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสายเคเบิ้ลโทรศัพท์   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรสุภาค้าวัสดุก่อสร้าง   
74 หมู่ 4 ถ.คลองรั้ง-กรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม