//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด บ-ฟ

- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด   
598 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: กระดาษอนามัย เช่น กระดาษชำระ   
- บริษัท บีแอล (ประเทศไทย) จำกัด   
259 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ถักผ้าลูกไม้   
- บริษัท บลองค์ เทค จำกัด   
552/3 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตวัสดุซึมซับในสินค้าเครื่องใช้ปลอดเชื้อสำหรับสตรี และในสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร   
- บริษัท ปราจีนเลเธอร์ จำกัด   
139 หมู่ 3 ถ.คลองรั้ง - กรอกสมบูรณ์ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์   
- นางปราณี หิรัญรัตนชัย   
9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3281 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 9220
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม   
- นางสาวประกอบ แป๊ะหลี   
34 หมู่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3728 5103
ประเภทอุตสาหกรรม: การทำเครื่องดื่มขนิดผงจากพืช   
- นายประสิทธิ์ กุลจิตต์เจือวงศ์   
155 หมู่ 10     ถ.สาย 304     ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุอ๊อกซิเจน.
- นายประยูร พงษ์อ้อ   
1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   
- นายประยูร ศรีสมบูรณ์สกุล   
202 หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น       
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด   
9496 ทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ 3021 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3624 0000
ประเภทอุตสาหกรรม: ขุดดินลูกรัง
- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)   
ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 2797 7000
ประเภทอุตสาหกรรม: ขุดตักกรวด, ดินลูกรัง   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจเทคนิค วิศวกรรม   
404/2 หมู่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน และเชื่อมโลหะ   
- นายผล  โรจนสกุล   
12 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3747 5115
ประเภทอุตสาหกรรม: ขุดดิน   
- บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด   
522 หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ชนัญ รีไซเคิล
218 หมู่ 1 ถ.วัชรปาน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อัดเศษกระดาษ   
- บริษัท พงษ์เทพ กรุ๊ป รีไซเคิล จำกัด
141 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140       
ประเภทอุตสาหกรรม: นำน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาผลิตไบโอดีเซล ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ และผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากยาง   
- บริษัท พงษ์เทพ กรุ๊ป รีไซเคิ้ล จำกัด   
141 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 1865 2443
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อัดกระดาษและบดย่อยพลาสติก   
- นางเพียร มาลานนท์   
84 หมู่ 1 ถ.ศรีมหาโพธิ-ศรีมโหสถ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 6177
ประเภทอุตสาหกรรม: สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน)
- บริษัท แพ็กโปร จำกัด   
140/19 หมู่ 4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อ จัดหาผลิตและจำหน่ายฟิล์มพีพี โอพีพีฯ   
- บริษัท พรินท์วู๊ด จำกัด   
99 หมู่ 5 ถ.ทางหลวงสาย 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 9424-5
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระดาษพิมพ์ลวดลาย   
- บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด   
199 หมู่ 5 ถ.ศรีมหาโพธิ์ระเบาะไผ่     ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสีย้อมผ้า   
- บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด   
199 หมู่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3721 3748-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีและสีย้อม สีพิมพ์
- บริษัท พี.เพาเวอร์ โพรดักท์ จำกัด   
57/2 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก           
- บริษัท พี เพาเวอร์ โพรดักท์ จำกัด   
57/3 หมู่ 9 ถ.สายโคกขวาง-ระเบาะไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3727 9678-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องเทศ, เครื่องปรุงรส เช่น พริกแกง, กะปิ, น้ำจิ้มไก่, น้ำปลา   
- บริษัท พี.ที.เอส.พลาสติก จำกัด   
27/1 หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 6081
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงพลาสติก   
- บริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัด   
599 หมู่ 10     ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง       
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยุงสิทธิ์   
1576 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบรถยนต์สามล้อ   
- บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด   
208 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3741 4096-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงมือยาง  ถุงนิ้วยาง
- บริษัท เฟอร์รารี่ แอสฟัลท์ จำกัด   
5 ถ.มิตรภาพ (304) กม. 67 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตยางมะตอยน้ำ   
- บริษัท ฟาร์เธอร์ แอสฟัลท์ จำกัด   
10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 9369
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตยางมะตอยน้ำ, ยางมะตอยน้ำมัน, ปรับเกรดยางมะตอยแอสฟัลท์ ซีเมนต์ ผลิตยางยาแนว รอยต่อ คอนกรีตชนิดเย็น และผลิตยางผสมหินชนิดเย็น   
- บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด   
333 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสุราขาว และสุราผสม ตามสัญญาที่ทำไว้กับกรมสรรพสามิต       
- บริษัท เฟอร์รารี่ อินเตอร์เทรด จำกัด   
10 หมู่ 10 ถ.ทางหลวง 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 9366
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต   
- บริษัท ฟิลคอน แฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด   
289 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3741 4548
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตตะแกรงสายพานลำเลียงที่ผลิตจากพลาสติก เช่น สายพานรองเยื่อกระดาษเดินแผ่น   
- บริษัท ฟรุ้ตเทค จำกัด   
29/2 หมู่ 2 ถ.โคกขวาง-ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 6333
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูปผลไม้ทอดกรอบ
- บริษัท ฟูตาบะ วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด   
หมู่ 7 เขตอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน และชิ้นส่วนเครื่องจักร   
- บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด   
4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 135 เมกกะวัตต์   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม