//

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี หมวด ภ-ว

- นายภูธร ศรีสมบูรณ์สกุล   
492 หมู่ 1 ถ.วัชรปาน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3740 0157
ประเภทอุตสาหกรรม: อบเมล็ดข้าวโพด   
- บจ. มูซาชิออโตพาร์ท   
209 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 2529 1753-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ ผลิตเฟือง เกียร์ เพลาและชุดส่งกำลังรถจักรยานยนต์
- บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด   
397 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น โลโก้รถยนต์ ดุมล้อ หน้ากากวิทยุ หน้ากระจังรถ หูช้าง   
- บริษัท ยาจิมา เอ็นจิเนียร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   
323 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 2659 1755
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแม่พิมพ์ , ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบรถยนต์
- บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด   
204 หมู่ 7 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8374
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนหรือกล้องวีดีโอ เครื่องเล่นเทปคลาสเซท เครื่องเล่นคอมแพคดิสซ์ และชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ และกิจการผลิตพลาสติกหรือเคลือบเคมีพลาสติกสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิ เล็คทรอนิคส์ และอื่น ๆ
- นายยุทธนา ชินศักดิ์ชัย   
หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   
- บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด   
9/5 หมู่ 4 คลองรั้ง-พญาจ่าย ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 8230-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องปรับอากาศ และเครื่องม่านอากาศ   
- บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)   
140 หมู่ 4 ถ.โคกขวาง-ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3727 0777
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำขนมต่าง ๆ เช่น เค้ก เยลลี่ เวเฟอร์ ขนมสอดไส้ ลูกกวาด หมากฝรั่ง  และเครื่องดื่ม   
- บริษัท ยูไนเต็ด คัลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
99/9 หมู่ 5 ถ.ทางหลวงสาย 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเม็ดพลาสติก   
- บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด   
107 หมู่ 3 ถ.สายระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหลอมหล่ออลูมิเนียมจากเศษและตะกรันอลูมิเนียม (SCRAP  AND  DROSS)   
- บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้ จำกัด   
107 หมู่ 3 ถ.สายระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: เคลือบและพ่นสี
- บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด   
107 หมู่ 3 ถ.ระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 1217 1448
ประเภท อุตสาหกรรม: รีดอลูมิเนียมเส้นขนาดต่าง ๆ ได้ปีละ 4,800 ตัน (เตาเผาขนาด   1.9 ตัน/ชม. จำนวน 1 เตา ขนาด 0.45 ตัน/ชม. จำนวน 2 เตา)
- บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้ จำกัด   
107 หมู่ 3 ถ.ระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3720 9231-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดต่าง ๆ ได้ปีละ 500 ตัน       
- บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด   
107 หมู่ 3 ถ.ระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3720 9231-6
ประเภท อุตสาหกรรม: หลอมและหล่ออลูมิเนียม ได้เพิ่มขึ้นปีละ  29,568  ตัน  (ขยายโดยเพิ่มเตาหลอมอลูมิเนียม  ขนาด  2.2  ตัน/ชั่วโมง  จำนวน  2  เตา)   
- บริษัท รวยเฮงดี รีไซเคิล จำกัด   
18/3 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
- บริษัท รอทเทนเนคเกอร์  บรองเซ่ จำกัด   
57 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3741 4007-8
ประเภทอุตสาหกรรม: หล่อหลอมโลหะ   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองกิจ 304   
406 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 8909 58013
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรทิพยเชษฐ์
74/1 หมู่ 4 ถ.สาย 304 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: เลื่อยไม้
- บริษัท โรงสีธัญญนันท์ เจริญกิจ จำกัด   
84/4 หมู่ 1 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 08 1818 4638
ประเภทอุตสาหกรรม: สีข้าว (กำลังสูงสุด 500 เกวียน/ วัน)
- นายเล้ง โพนอินทร์   
557 หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3740 0165
ประเภทอุตสาหกรรม: อบเมล็ดพืช   
- นายเล้ง โพนอินทร์   
1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น       
- บริษัท แลคตาซอย จำกัด   
199 หมู่ 10     ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 2514 0037, 209301-2
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง  น้ำอัดลม  นมสด   
- บริษัท ลิโบ้ แพคเกจจิ้ง จำกัด   
168 หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกล่องกระดาษ   
- บริษัท ลูสัน คาร์ลคอม จำกัด   
546 หมู่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3720 9214-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์, ผลิตแผ่นพลาสติก
- นายวรชาติ จิรัฐิติเจริญ   
424 หมู่ 3 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา (กม.19) ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก เสา ท่อ   
- บริษัท วาย-เทค จำกัด   
243 เขตอุตสาหกรรม บ.304 อินดัสเตรียลปาร์ค 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3852 1492
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์   
- บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด   
225 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องแปลงกำลังหมุนสำหรับใช้กับเกียร์อัตโนมัติ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์และเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทุกชนิด   
- บริษัท เวบเบอร์เลซ (ประเทศไทย) จำกัด   
225 หมู่ 5 ถ.โคกขวาง-ระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 1752 8035
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผ้าลูกไม้ถัก   
- บริษัท วิกตอรี่ เอฟ.แอล.อินดัสเทรียล จำกัด   
365 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสารใช้ในงานหลอมหล่อโลหะ
- นางวิจิตร์ ชมดี   
9 หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน       
- นายวิชัย  วงษ์อุดม   
154 หมู่ 2 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 1929 0039
ประเภทอุตสาหกรรม: รีไซเคิลสีฝุ่น และคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย   
- บริษัท วินซั่ม กรีน จำกัด   
189 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3748 1009
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต โยเกิร์ตแช่แข็ง ไอศกรีม   
- บริษัท วิทาโลแพคเกจจิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด   
552 หมู่ 10     ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3741 4080-1
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ล้างพลาสติก   
- บริษัท วีทีเจ สแครป กรุ๊ป จำกัด   
69 หมู่ 6 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น โลหะทุกชนิด พลาสติก กระดาษ ยาง ไม้ และบดย่อยพลาสติก   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.พี.คอนกรีต   
199 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์: 0 3721 3616
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ   
- บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด   
118 หมู่ 12     ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140   
โทรศัพท์: 0 3883 5000
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำผลิตภัณฑ์โลหะใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ   
- นายวันชัย   กฤษณีไพบูลย์   
7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำมันเส้น   

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม