//

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมวด B

- Bando Hong Kong Limited - Hong Kong   
ประเภทอุตสาหกรรม: -
- Bangkok Coil Center Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Steel product
- Bangkok Instrument & Service Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Glue tape, glue for industrial application
- Bangkok Komatsu Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Hydraulic excavator
- Bangkok Komatsu Industries Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Parts for automobiles, agriculture machinery, industrial machinery
- Bangkok Marine Enterprises Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Truck and carrier cars
- Bangkok Nagatsu Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Parts for Construction Machineries
- BASF Construction Chemicals (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Chemical products
- Becker Acroma (Thailand) Ltd. - Sweden
ประเภทอุตสาหกรรม: Finishing wood
- Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Bus & truck tires
- Bristol-Myers Squibb Pharma (Thailand) Ltd. - USA
ประเภทอุตสาหกรรม: Nutritional products

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม