//

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมวด C

- C.L. Engineering Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Electronic and auto parts
- Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- Camplas Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic for electronic
- Castem (Siam) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Iron or steel casting products
- CBC Forma Co., Ltd.    
ประเภทอุตสาหกรรม: -
- Celeste Asia Co., Ltd. - France
ประเภทอุตสาหกรรม: Jewelry
- Ceva Logistics Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Truck and carrier cars
- Chain Chon Metal Industry Co., Ltd. - Taiwan
ประเภทอุตสาหกรรม: Stainless steel
- Cherry Serina Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Engine gaskets, heat insulators
- Circure Herbal Med Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Packaging for Vitamin
- CKD Thai Corporation Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Solenoid value, motor pneumatic
- Clariant Masterbatches (Thailand) Ltd. - Switzerland
ประเภทอุตสาหกรรม: Master batches
- Cobra Advanced Composites Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Automotive composite parts
- Cobra Engineering Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Automobile die jig assembly
- Cobra International Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Surfboard
- Cognis Thai Co., Ltd. - Germany
ประเภทอุตสาหกรรม: Surfactant
- Colgate-Palmolive (Thailand) Ltd. - USA
ประเภทอุตสาหกรรม: Oral care, personal care, children care product, household detergents
- Complete Auto Rubber Manufacturing Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- Composite Marine International Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Boats and yachts, ship parts
- Cosmostechno Corporation (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Chemical for auto care, chemical for electronics devices, chemical for surface polishing

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม