//

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมวด H

- Hai Dai Industry (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Die for cold forming bolt
- Hanano (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto mixing unit, conveyer
- Hanwa Steel Service (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Steel processing center
- Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Vehicle carpets & parts
- HBI Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. - USA
ประเภทอุตสาหกรรม: Lingerie
- Henkel (Thailand) Ltd. - Germany
ประเภทอุตสาหกรรม: Chemical detergent & cosmetics
- Hiclear KS Envirotech Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Waste water treatment tank
- Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Truck assembly
- Holley Electronic Meter Co., Ltd. - P.R. China
ประเภทอุตสาหกรรม: Meter,Breaker
- Holley Group Electric (Thailand) Co., Ltd. - P.R. China
ประเภทอุตสาหกรรม: Meter,Breaker
- Holley Hangshen Electric (Thailand) Co., Ltd. - P.R. China
ประเภทอุตสาหกรรม: Meter,Breaker
- Holley Sky-Lighting International  (Thailand) Co., Ltd. - P.R. China
ประเภทอุตสาหกรรม: Lamp Lighing
- Honda Lock R&D Asia Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Wing mirror, handle for car
- Honda Lock Thai Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Key set & handle, door mirror, g-box
- Hoyo (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Flocking, box material-handling products & equipment product
- Hoyu Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Chemicals & Related
- HTM Takahashi (Thailand) Co., Ltd. - Singapore
ประเภทอุตสาหกรรม: Steel/ Metal/ Plastic
- Hymix Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Steel/ Metal/ Plastic

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม